MPS 400

MPS 400 - Kompaktowa linia produkcyjna 4.0

Kompaktowe, wszechstronne fabryki szkoleniowe do nauki zorientowanej na umiejętności w zakresie mechatroniki, technologii automatyzacji i Przemysłu 4.0

Kompetencje w okresie przejściowym

Nowe technologie zmieniają praktykę przemysłową, a tym samym profile kompetencyjne wielu stanowisk pracy, takich jak inżynier mechatronik. Stwarza to potrzebę włączenia do edukacji technicznej tematów istotnych dla przyszłości, takich jak bezpieczeństwo IT, efektywność energetyczna i uczenie maszynowe, nie zaniedbując przy tym podstawowych umiejętności z zakresu mechatroniki i technologii automatyki.

Nową serię MPS 400 opracowaliśmy tak, aby te ważne treści nauczania mogły być przekazywane nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie, a przy tym w sposób oszczędzający miejsce i koszty.

Program nauczania Industry 4.0

Prawdziwy wszechstronny system nauczania

Seria MPS 400 służy nie tylko do kształcenia podstawowych umiejętności w zakresie mechatroniki i automatyki, ale także przekazuje pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie Przemysłu 4.0. Jako zminiaturyzowana linia produkcyjna, najnowsza linia produktów z rodziny MPS oferuje głęboki wgląd w inteligentne połączenie maszyn w środowisku produkcyjnym i ich procesów roboczych.

Indywidualne konfiguracje

MPS 400 umożliwia szczególnie łatwą konfigurację indywidualnych edukacyjnych linii produkcyjnych, ponieważ seria składa się z pojedynczych modułów systemowych, z których każdy zawiera wszystkie elementy do bezproblemowej integracji w linii edukacyjnej składającej się z różnych modułów systemowych. Moduł systemu reprezentuje pojedynczy krok procesu z określoną treścią nauczania, który jest wzorowany na rzeczywistej produkcji. Dzięki indywidualnym opcjom kompozycji, MPS 400 może być wykorzystany do optymalnego pokrycia programów nauczania i wymagań różnych zawodów technicznych i stanowisk pracy.

Potężne oprogramowanie

FactoryViews to nasz nowy portal oprogramowania, który daje Państwu, jako uczniom, badaczom i nauczycielom, centralny dostęp do wszystkich modułów oprogramowania dla naszych fabryk edukacyjnych i badawczych w dziedzinie automatyzacji przemysłu. Dzięki FactoryViews tematy produkcji, mechatroniki, automatyzacji i Przemysłu 4.0 są omawiane po stronie oprogramowania. FactoryView jest węzłem i punktem zaczepienia dla łatwego dostępu do MES4, sklepu internetowego i wielu innych aplikacji, które można indywidualnie integrować i konfigurować..

Pomoc w nauce

Koncepcje nauczania wspierane przez rzeczywistość rozszerzoną, jak również przejrzyste przygotowanie wszystkich treści wraz z obszernymi materiałami dydaktycznymi sprawiają, że seria MPS 400 jest systemem nauczania wybieranym przez zorientowane na przyszłość, a jednocześnie dbające o koszty instytucje edukacyjne.

Optymalny system uczenia się dla uczniów, nauczycieli i pionierów

Korzyści:

 • Uczący się przechodzą przez cały proces nauki korzystając z jednolitego systemu nauczania
 • Media wspomagające, takie jak rzeczywistość rozszerzona i kody QR, usprawniają proces uczenia się
 • Modułowy sprzęt umożliwia równie modułowe podejście do nauki, dzięki czemu postępy w nauce są lepiej rozpoznawalne i szybsze do osiągnięcia
 • Regulowana wysokość lini produkcyjnej zapewnia ergonomiczną i niemęczącą pracę
 • Sprawdzone w branży komponenty i technologie zapewniają optymalne przygotowanie uczniów do wymagań stawianych w przemyśle i szybkie odnalezienie się w zawodzie
 • Nauczyciele mogą być pewni, że system będzie działał niezawodnie przez wiele lat dzięki wysokiej jakości komponentom
 • Możliwość rozbudowy systemu nauczania i oszczędność miejsca zapewniają ekonomiczne rozwiązanie całościowe
 • Najnowsze technologie i tematy nauczania gwarantują przyszłościowe kształcenie w celu osiągnięcia trwałego sukcesu w życiu zawodowym

Szeroki zakres tematów

Seria MPS 400 obejmuje wiele różnych przyszłościowych obszarów technologii i treści nauczania w tym:

 • Systemy zarządzania produkcji (MES)
 • Sklep internetowy
 • Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja
 • Doposażenie IIOT
 • Sieć przemysłowa z PROFINET
 • Identyfikacja radiowa (RFID)
 • Interfejs człowiek-maszyna (HMI)
 • Programowanie PLC
 • Komunikacja przemysłowa z OPC UA
 • Inteligentne czujniki z IO-Link

Odkryj więcej tematów nauczania

Oferujemy niestandardowe pakiety rozwiązań edukacyjnych dla serii MPS 400 składające się z modułowych komponentów sprzętowych i programowych z odpowiednimi materiałami edukacyjnymi w następujących obszarach tematycznych:

 • Robotyka mobilna
  Dzięki modułowi systemu Robotino 4, temat robotyki mobilnej może być łatwo zintegrowany z lekcjami wykorzystującymi modułowe linie MPS 400, tak aby uczniowie mogli zrozumieć i wykorzystać potencjał elastycznych przepływów materiałowych w produkcji.
 • Bezpieczeństwo maszyn
  Dzięki dodatkowemu pakietowi dotyczącemu bezpieczeństwa maszyn można na praktycznych przykładach zilustrować i poznać typowe urządzenia zabezpieczające nowoczesnych maszyn. W systemach można zintegrować bramy z przekaźnikami bezpieczeństwa, a nawet kraty świetlne.
 • Monitorowanie energii
  Temat monitorowania energii jest szkolony przy użyciu urządzenia pomiaru energii wyposażonego w przemysłowe czujniki do pomiaru zużycia energii elektrycznej i sprężonego powietrza. Daje to uczniom dobre zrozumienie wymagań energetycznych w produkcji i tego, jak mogą je zoptymalizować.
 • Bezpieczeństwo IT
  Zagrożenia cybernetyczne stanowią miliardowe ryzyko dla przemysłu i stale rosną. Dzięki pakietowi uzupełniającemu w zakresie bezpieczeństwa IT uczący się zdobywają odpowiednie kompetencje w zakresie stosowanego bezpieczeństwa IT w środowisku produkcyjnym. Na przykład, podstawy sieci VLAN, VPN i zdalnego dostępu są nauczane i praktycznie stosowane w fabyrkach edukacyjnych.