Projektowanie pracowni

Przy projektowaniu, planowaniu i wyposażaniu indywidualnych laboratoriów lub warsztatów edukacyjnych korzystaj z naszej unikalnej oferty systemów edukacyjnych i technologii. Łączymy edukację techniczną z przemysłem i zapewniamy, że Państwa oferta edukacyjna i szkoleniowa jest ukierunkowana na rzeczywiste wymagania przemysłowe.

Rozwój środowisk edukacyjnych

Rozwój środowisk edukacyjnych rozpoczyna się od zidentyfikowania potrzeb lokalnego przemysłu, w oparciu o istniejące programy nauczania w danej instytucji edukacyjnej lub konkretne profile zawodowe, które muszą zostać utworzone w regionie. Oferujemy Ci odpowiednio gotowe do użycia środowiska edukacyjne.

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo wymienić istniejące wyposażenie na nowe, czy też stworzyć nową dziedzinę wiedzy w swojej instytucji edukacyjnej, precyzyjnie określamy Państwa potrzeby w zakresie kwalifikacji i zapewniamy optymalne wykorzystanie laboratorium poprzez zastosowanie elastycznego wyposażenia edukacyjnego.

Zalety

  • Bezpieczeństwo w procesie planowania i profesjonalne doradztwo podczas całego projektu
  • Najnowocześniejsze narzędzia planowania zapewniające szybki i efektywny postęp projektu
  • Solidne doradztwo w zakresie finansowania
  • Zorientowane na potrzebach szkolenia dla studentów, dostosowane do wymagań przemysłu
  • Zwiększanie szans absolwentów na zatrudnienie
  • Bezpieczeństwo inwestycji dzięki doskonałej jakości narzędzi i materiałów dydaktycznych
  • Optymalizacja wykorzystania laboratorium dzięki wyposażeniu edukacyjnemu dostosowanemu do potrzeb przemysłu
  • Profesjonalny projekt laboratorium zgodny z międzynarodowymi standardami
  • Najnowocześniejsze wyposażenie edukacyjne dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów przemysłowych w systemach nauczania

Dowiedz się więcej na temat naszych rozwiązań!

Pobierz naszą broszurę informacyjną

Wiedza technologiczna

Podstawy Przemysłu 4.0

Środowisko edukacyjne dla podstaw Przemysłu 4.0

Kwalifikacje dla fabryki przyszłości

Elastyczność, zwinność, zmienność i wydajność - takie są wymagania wobec produkcji przyszłości. Aby zapewnić udaną transformację w edukacji i szkoleniach, laboratorium Przemysł 4.0 obejmuje wszystko, od pojedynczych stacji roboczych po kompletne fabryki szkoleniowe. W oparciu o klasyczne treści kształcenia w zakresie mechatroniki, uczniowie są stopniowo wprowadzani w treści związane z Przemysłem 4.0 aż do Cyber-Physical Factory. Ponieważ dziedziny nauki i potrzeby stale się zmieniają, laboratorium ma budowę modułową i jest elastyczne, dzięki czemu można je w każdej chwili dostosować i uzupełnić do indywidualnych potrzeb.

Odwiedź nasze środowisko szkoleniowe 3D Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 dla zaawansowanych użytkowników

Środowisko nauczania dla Przemysłu 4.0 poziom zaawansowany

Uczenie się i eksperymentowanie z CP Factory

CP Factory odzwierciedla praktyczną implementację fabryki połączonej w sieć. Jest to kompleksowy, modułowy i rozszerzalny model fabryki dla Przemysłu 4.0, który może być wykorzystany do mapowania wielu obszarów łańcucha dostaw fabryki. Robotino®, autonomiczny i mobilny robot, sprawia, że zmienność produkcji cyfrowej staje się namacalna.

Odwiedź nasze zaawansowane środowisko szkoleniowe 3D Przemysł 4.0

Pneumatyka i hydraulika

Środowisko nauczania dla pneumatyki i hydrauliki

Podstawowa wiedza w zakresie podstawowych technologii

Doświadczenie z ponad tysiąca seminariów z zakresu pneumatyki i hydrauliki pozwala nam z powodzeniem uczyć podstaw. Odpowiednio zaprojektowane laboratorium oraz szeroki wybór komponentów dydaktycznych i mediów umożliwia samodzielne, stopniowe uczenie się przy wykorzystaniu programamów nauczania: Connected Learning z Tec2Screen ®, projektowanie i symulacja obwodów z FluidSIM ®, praktyczna realizacja, testowanie funkcjonalne i optymalizacja obwodów w pracy grupowej z zestawami urządzeń.

Odwiedź nasze środowisko szkoleniowe 3D dla pneumatyki i hydrauliki

Elektrotechnika, elektronika i technika napędowa

Środowisko nauczania w zakresie elektryki, elektroniki i techniki napędowej

Pierwszy krok w technologii szkoleń i automatyzacji

Szkolenie w zakresie podstawowych dyscyplin mechatroniki jest pierwszym krokiem w kształceniu automatyków. Wszystkie aspekty elektrotechniki i elektroniki, w tym obwody stykowe i napędy elektryczne, stanowią ważne technologie nauczane w tym laboratorium. Wyposażenie laboratoryjne obejmuje niezbędne zasilanie, ramy montażowe dla płytek eksperymentalnych oraz wszystkie niezbędne akcesoria.

Odwiedź nasze środowisko nauki 3D w zakresie elektryki, elektroniki i techniki napędowej

Technologia automatyzacji

Środowisko nauki dla technologii automatyzacji

Promowanie doświadczenia technicznego i wiedzy , jak również umiejętności społecznych

Wykwalifikowani pracownicy i technicy są w coraz większym stopniu odpowiedzialni za obsługę i konserwację złożonych, zautomatyzowanych urządzeń produkcyjnych. To wymaga znajmości i pracy ze wszystkimi zintegrowanymi technologiami. Stanowiska dydaktyczne w laboratorium techniki automatyzacji stanowią podstawę do kształcenia dotyczącego wielu technologii z uwzględnieniem istotnych problemów eksploatacyjnych. Interakcja mechaniki, pneumatyki, elektryki, techniki sterowania i interfejsów komunikacyjnych może być analizowana, zrozumiała i opanowana - jest to najlepszy warunek skutecznego działania w złożonych systemach sieciowych.

Odwiedź nasze środowisko szkoleniowe 3D dla technologii automatyki

Multimedia i symulacja

Środowisko nauczania dla multimediów i symulacji

Przekazywanie wiedzy i umiejętności programistycznych Realistyczne i wirtualne

Zastosowanie realistycznych symulacji umożliwia optymalne przygotowanie do pracy z różnymi technologiami. Laboratorium zawiera wszystkie narzędzia niezbędne do programowania sterowników PLC i robotów, CAD/CAM/CNC, eLearning i Connected Learning z Tec2Screen ®. Classroom Manager zarządza grupami docelowymi, treściami i mediami edukacyjnymi, umożliwiając w ten sposób organizację grup szkoleniowych i dostosowanie indywidualnych możliwości nauki.

Odwiedź nasze środowisko nauczania 3D dla multimediów i symulacji

CAD, CAM i CNC

Środowisko szkoleniowe dla CAD, CAM i CNC

przekazuje wiedzę z zakresu CNC w sposób profesjonalny i zorientowany na przyszłość

Zorientowana na przyszłość edukacja CNC oznacza nauczanie na najwyższym poziomie z wykorzystaniem standardów przemysłowych: od obrabiarki, poprzez oprogramowanie do materiały dydaktyczne. Laboratorium CAD/CAM/CNC umożliwia szybkie i bezproblemowe rozpoczęcie profesjonalnego szkolenia CNC. programowanie 1:1 z oprogramowaniem identycznym z tym w obrabiarce, nauka zorientowana na praktykę, większa utylizacja maszyny dzięki programowaniu i symulacji na PC, jak również zwiększenie know-how i redukcja błędów dzięki testom na PC.

Odwiedź nasze środowisko nauki 3D dla CAD, CAM i CNC

Obróbka metali

Środowisko do nauki obróbki metali

Stawiamy na jakość

Używanie wysokiej jakości maszyn i narzędzi jest nieodzowne, szczególnie w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie obróbki metali. Naszymi partnerami są kompetentni producenci, którzy gwarantują niezmiennie wysoki standard jakości. Pracownia obróbki metali jest w pełni wyposażona w stoły warsztatowe, maszyny i wszystkie niezbędne narzędzia. Wszystkim maszynom zainstalowanym w laboratorium gwarantujemy najwyższą precyzję, solidną konstrukcję, prostą obsługę, wysokie standardy bezpieczeństwa, szczególną trwałość i zaopatrzenie w części zamienne znacznie przekraczające 10 lat.

Odwiedź nasze środowisko nauki obróbki metali

Technologia spawania

Środowisko uczenia się w zakresie technologii spawania

Wysokiej jakości szkolenie w zakresie różnych procesów spawania

Prawie wszystkie zakłady rzemieślnicze i przemysłowe zajmujące się obróbką metali wykorzystują spawanie do wytwarzania różnych produktów w sposób ekonomiczny i z zachowaniem wysokich standardów jakości. W laboratorium techniki spawalniczej omawiane są najważniejsze procesy, takie jak spawanie MIG/ MAG/TIG/MMA oraz cięcie plazmowe. Wysokiej jakości szkolenia są możliwe dzięki zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu spawalniczego, w pełni wyposażonych kabin spawalniczych oraz najnowszych narzędzi symulacyjnych i demonstracyjnych.

Odwiedź nasze środowisko szkoleniowe dla technologii spawania

Automatyzacja procesów

Środowisko szkoleniowe dla automatyzacji procesów

Pomiar, kontrola, regulacja i podstawowe procesy Oczyszczanie wody i ścieków

Rządy, władze lokalne oraz przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za zaopatrzenie społeczeństwa i przemysłu w odpowiednią ilość wody o odpowiedniej jakości. Aby osiągnąć ten cel, kluczowymi czynnikami są wiedza i kwalifikacje. Niezbędne podstawy techniki sterowania są jasno przedstawione w laboratorium EDS Water Management. Stacje edukacyjne obejmują również cały obieg wody, od uzdatniania wody do zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.

Odwiedź nasze środowisko szkoleniowe dla automatyzacji procesów

Energia odnawialna

Środowisko nauczania: Energie odnawialne

Praktyczna wiedza na temat systemów energii odnawialnej

Wytwarzanie energii z odnawialnych zasobów naturalnych, takich jak wiatr, światło słoneczne, deszcz, energia geotermalna itp. zyskało w ostatnich latach na znaczeniu. Zapotrzebowanie na innowacyjne technologie w zakresie projektowania inteligentnych sieci oraz wykwalifikowaną siłę roboczą dramatycznie wzrosło. Wielkoformatowe, proporcjonalne komponenty dla środowisk edukacyjnych pomagają w instalacji, obsłudze, konserwacji i serwisowaniu alternatywnych systemów energetycznych.

Roboty murarskie

Środowisko edukacyjne dla inżynierii murarskiej i budowlanej

Nowoczesne kształcenie i szkolenie w zakresie budownictwa

Trendy w branży, nowe materiały i metody budowlane, stanowią część treści szkoleniowych w pracowni murarskiej

Przemysłowa technika napędowa

Środowisko kształcenia w zakresie przemysłowej techniki napędowej

Pierwszy krok w technologię automatyzacji

Napędy lub silniki elektryczne można znaleźć wszędzie w przemyśle jako silniki prądu stałego lub zmiennego.
Silniki elektryczne można podzielić ze względu na rodzaj źródła energii elektrycznej, budowę wewnętrzną, zastosowanie, rodzaj ruchu wyjściowego itp.
W tym laboratorium można pracować nad wszystkimi aspektami napędów przemysłowych.

Profesjonalna obróbka CNC

Lepsze środowisko edukacyjne dla profesjonalnej obróbki CNC

Nowoczesne systemy CNC spełniają wymagania dzisiejszej edukacji i szkoleń w sektorze metalowym

Uniwersalna maszyna CNC charakteryzuje się innowacyjną techniką maszynową, taką jak cyfrowe napędy we wszystkich osiach. Zoptymalizowana konstrukcja maszyny zwiększa stabilność podczas obróbki i wysoki stopień elastyczności w produkcji.

Rozpocznij wirtualną wycieczkę po środowisku nauki profesjonalnej obróbki CNC

Przetwórstwo żywności

Środowisko uczenia się w zakresie przetwórstwa spożywczego

Inżynieryjne i naukowe podstawy kształcenia w dziedzinie produkcji żywności

Zakłady przetwórstwa spożywczego zawsze udoskonalają technologie przetwarzania i konserwowania jedzenia. Uczący się będą w stanie śledzić różne etapy procesu produkcji żywności i związane z tym procesy przemysłowe oraz monitorować jakość i higienę w trakcie całego procesu.

Mechanika płynów

Środowisko edukacyjne: Mechanika płynów

Transfer dogłębnej wiedzy podstawowej z wykorzystaniem noweczesnych praktyk laboratoryjnych

Laboratorium mechaniki płynów umożliwia praktyczne szkolenie w zakresie systemów pompowych,
komponentów automatyki procesowej i systemów sterowania, a także obejmuje wszystkie elementy typowego systemu gospodarki wodnej.
Wszystkie systemy nauczania są wyposażone w typowe komponenty przemysłowe i są wspierane przez instrukcje obsługi oraz podręczniki.

Przemysł motoryzacyjny

Środowisko szkoleniowe dla branży motoryzacyjnej

Kształcenie i szkolenie w zawodach związanych z branżą motoryzacyjną

Przyszli mechatronicy lub mechanicy samochodowi otrzymują w tym warsztacie wiedzę i umiejętności działania we wszystkich dziedzinach techniki pojazdowej, zarówno w zakresie "klasycznej" mechaniki samochodowej, jak i elektroniki samochodowej. Nauczysz się analizować systemy elektryczne, elektroniczne i mechaniczne, identyfikować usterki i nieprawidłowości w działaniu oraz usuwać ich przyczyny za pomocą komputerowo wspomaganych systemów pomiarowych i testowych.

Rozpocznij wirtualną wycieczkę w środowisku szkoleniowym 3D dla branży motoryzacyjnej

Obróbka drewna

Środowisko do nauki obróbki drewna

Kształcenie i szkolenie w zawodach związanych z obróbką drewna

Nasze systemy kompleksowo pokrywają szerokie spektrum w ramach aktualnych obszarów nauczania i technologii: Urządzenia do obróbki drewna, pilarki do drewna i tokarki do drewna

Okablowanie przemysłowe

Środowisko szkoleniowe dla okablowania przemysłowego

Wysokiej jakości komponenty, które realistycznie odzwierciedlają środowisko przemysłowe

Okablowanie przemysłowe stanowi uzupełnienie podstawowego wykształcenia w zawodzie elektryka i technika utrzymania ruchu. Uczący się mogą rozwijać umiejętności w zakresie instalacji i okablowania urządzeń przemysłowych.