Systemy nauczania

Systemy dydaktyczne

Oferujemy najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny i materiały dydaktyczne. Warto skorzystać z naszych systemów nauczania z technologią przemysłową Festo, które idealnie nadają się do szkolenia i dokształcania w zawodach technicznych.

Nasza kompleksowa oferta edukacyjna obejmuje zarówno indywidualne stanowiska dydaktyczne, jak i kompleksowe systemy edukacyjne, pakiety szkoleniowe oraz fabryki edukacyjne, a także oprogramowanie, eLearning i pomoce dydaktyczne. Zaprojektowane dla szerokiej gamy obszarów technicznych, zaspokajają specyficzne potrzeby dydaktyczne oraz wspierają w tłumaczeniu złożonych zagadnień w sposób zrozumiały i zorientowany na praktykę.

Odkryj nasze portfolio

Automatyka przemysłowa/ Przemysł 4.0

Nasze modułowe systemy nauczania dla automatyzacji produkcji i Przemysłu 4.0 wspierają Państwa w nauczaniu ważnych umiejętności z zakresu budowy maszyn, elektrotechniki, mechatroniki, informatyki i techniki czujników.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach szkoleniowych w zakresie automatyki przemysłowej i Przemysłu 4.0

Automatyka przemysłowa i Przemysł 4.0

Pneumatyka i hydraulika

Kształć swoich uczniów lub pracowników poprzez realizcję ćwiczeń praktycznych z pomocą naszych nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań edukacyjnych.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dydaktycznych z zakresu Pneumatyki i Hydrauliki

Pneumatyka i hydraulika

Automatyzacja procesów

Jako kluczowy partner przemysłu procesowego dysponujemy imponującą ofertą stanowisk dydaktycznych w zakresie automatyzacji procesów - od mniejszych modeli i stanowisk do pełnowartościowych instalacji przemysłowych.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach dydaktycznych dla automatyzacji procesów

Automatyzacja procesów

Elektrotechnika i elektronika

Nasze stanowiska dydaktyczne do nauki elektrotechniki i elektroniki doskonale nadają się do realizacji ćwiczeń praktycznych z zakresu działania i budowy podstawowywch obwodów elektrycznych i elektronicznych.

Dowiedz się więcej o naszych zestawach edukacyjnych do nauki elektrotechniki i elektroniki

Elektrotechnika i elektronika

Elektroenergetyka

Nasz wiodący program kształcenia w zakresie elektroenergetyki spełnia coraz wyższe wymagania dotyczące kształcenia w tej dziedzinie.

Dowiedz się więcej o naszych zestawach edukacyjnych dla nauczuania elektroenergetyki

Elektroenergetyka

Telekomunikacja i technologia radarowa

Technologie telekomunikacyjne i radarowe wymagają trzech elementów: nadajnika, medium transmisyjnego i odbiornika. Oba obszary technologiczne wymagają również wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów w zakresie obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów.

Dowiedz się więcej o naszych zestawach edukacyjnych dla telekomunikacji i technologii radarowej

Telekomunikacja i technologia radarowa

Technologie środowiskowe i energia odnawialna

Dzięki naszym stanowiskom edukacyjnym z zakresu inżynierii środowiska i energii odnawialnych zdobędziesz niezbędną teorię oraz zrealizujesz ćwiczenia i badania dla obu tych zagadnień. Praktyczne ćwiczenia i przykłady rzeczywistych zastosowań pozwalają na rozwiązywanie problemów dotyczących lokalizacji i środowiska, wprowadzając przyszłych specjalistów gospodarki wodnej oraz techników energetyki wiatrowej i słonecznej w temat.

Dowiedz się więcej o naszych zestawach dydaktycznych w zakresie technologii środowiskowych i energii odnawialnych

Technologie środowiskowe i energia odnawialna

Technika grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna

Dzięki naszym wysokiej jakości systemom nauczania kształcisz przyszłych techników ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w sposób praktyczny i ukierunkowany.

Dowiedz się więcej o naszych stanowiskach edukacyjnych w zakresie technologii ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji

Technika grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna

Technologia przesyłu

Pomimo rosnącej automatyzacji produkcji, wiele zadań przemysłowych musi być wykonywanych ręcznie przez wykwalifikowany personel. Nasze praktyczne stanowiska dydaktyczne wspierają rozwój krytycznych umiejętności i zdolności wymaganych do instalacji, konserwacji, rozwiązywania problemów i naprawy urządzeń przemysłowych.

Odkryj nasze stanowiska edukacyjne w zakresie technologii przesyłu

Technologia przesyłu

STEM

Nasz integracyjny program edukacyjny STEM ma na celu stworzenie połączeń między dyscyplinami matematyki, informatyki, nauk ścisłych i technologii, a także pomóc uczniom w budowaniu kompetencji międzyprzedmiotowych, takich jak komunikacja i umiejętności współpracy.

Dowiedz się więcej o naszych stanowiskach edukacyjnych dla MINT

Zintegrowane podejście STEM

Materiały dydaktyczne

Oferujemy Państwu szeroką gamę różnorodnych materiałów dydaktycznych z różnych dziedzin techniki - na potrzeby, zróżnicowanej i kompeksowej edukacji i kształcenia zawodowego.

Dowiedz się więcej o naszych materiałach edukacyjnych

Pomoce dydaktyczne

Wyposażenie Pracowni

Od pojedynczych stanowisk dydaktycznych po kompletne wyposażenie laboratoriów edukacyjnych do kształcenia w zakresie technik automatyzacji - oferujemy wielofunkcyjne i ekonomiczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb.

Dowiedz się więcej o naszych stanowiskach dydaktycznych

Wyposażenie Pracowni