Automatyka przemysłowa i Przemysł 4.0

Automatyka przemysłowa i Przemysł 4.0

Skorzystaj z naszych kompetencji w zakresie automatyzacji produkcji - od podstaw techniki do kompletnej automatyzacji przemysłowej

Chcesz przekazywać kompetencje w zakresie budowy maszyn, elektrotechniki, mechatroniki, informatyki, technologii czujników i mikrosystemów? W tym celu nasze stanowiska dydaktyczne oferują zorientowaną na praktykę wiedzę z dynamicznych dziedzin nauki i techniki o charakterze interdyscyplinarnym. W praktyczny sposób, w oparciu o najnowsze technologie, nauczysz się interdyscyplinarnej koncepcji, planowania i inżynierii zautomatyzowanych zakładów i systemów.

Praktyczne stanowiska dydaktyczne dla technologii automatyzacji

Procesy produkcyjne ulegają coraz większej automatyzacji. Instalacje, procesy, systemy produkcyjne i wytwórcze, urządzenia i systemy pomiarowe i kontrolne muszą być zaplanowane, wyprodukowane i zoptymalizowane. Wszystko to wymaga solidnej i praktycznej wiedzy.

W naszych modułowych stanowiskach edukacyjnych stosujemy najnowocześniejsze komponenty przemysłowe. Dzięki czemu możesz uczyć podstawowych kompetencji w zakresie mechatroniki i technologii automatyzacji w sposób oparty na projektach i praktyczny. Dla wymagającego przemysłu produkcyjnego.

Rozwiązania edukacyjne dla różnych obszarów tematycznych:

Fabryka edukacyjna

Fabryki edukacyjne

Fabryki edukacyjne oferują uczniom możliwość zaangażowania się w wyzwania związane z automatyzacją procesów produkcyjnych w bezpiecznym i intuicyjnym środowisku szkolnym.

Fabryki edukacyjne: MPS, MPS 400, CP

Technologia sterowania

Stanowiska dydaktyczne dla technik sterowania

Obok siłowników i czujników, sterowniki stanowią centralny element technologii automatyki. Dzięki naszej koncepcji sterowania do nauki programowania sterowników PLC i obwodów przekaźnikowych w laboratorium pneumatyki lub hydrauliki, uczysz się umiejętności sterowania, regulacji, monitorowania, zbierania danych (procesowych), komunikacji i diagnozowania. Prosty i bezpieczny system, który pozwala uczniom poznać procesy i technologie inżynierii sterowania.

Przegląd zagadnień związanych z techniką sterowania

Robotyka przemysłowa

Stanowiska dydaktyczne robotyki przemysłowej

Opracowaliśmy dla Państwa całościową koncepcję nauczania w zakresie robotyki przemysłowej, składającą się ze stanowisk zrobotyzowanych, oprogramowania do programowania/symulacji oraz materiałów dydaktycznych opartych na projektach.

Przegląd tematów dotyczących systemów uczących się dla robotyki przemysłowej

Robotyka mobilna

Robotyka mobilna Robotino

Spośród robotów przemysłowych roboty mobilne i serwisowe coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Aby umożliwić Państwu skuteczną integrację tematyki robotyki w programach nauczania i laboratoriach, oferujemy mobilne roboty przemysłowe i serwisowe, takie jak Robotino®. Robotino® stanowi idealną podstawę do celów badawczych i szkoleniowych.

Omówienie tematu robotyki mobilnej

CAD/CAM i maszyny

Systemy nauczania CAD CAM

Nauczanie wiedzy CNC w sposób profesjonalny i przyszłościowy oznacza nauczanie uczniów i studentów zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi: od obrabiarki i oprogramowania po materiały dydaktyczne. Chętnie wesprzemy Cię w opracowaniu kompletnego rozwiązania

Przegląd oprogramowania CAD/CAM i maszyn

Bezpieczeństwo sieci i danych

Bezpieczeństwo sieci i danych

W kontekście technologii automatyzacji pojawiają się nowe i złożone kwestie związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych. Ethernet, przełączanie, routing, zdalny dostęp, szyfrowanie, VPN, kontrola dostępu, wirtualne sieci LAN itp. stanowią obecnie wyzwanie. Dzięki zestawowi NetLab oferujemy Państwu narzędzie dydaktyczne, które znacznie upraszcza nauczanie tak złożonych tematów.

Przegląd sieci i bezpieczeństwa danych

Monitorowanie i zarządzanie energią

Stanowiska dydaktyczne do zarządzania energią

Specjaliści w dziedzinie energii odnawialnych i zarządzania energią są poszukiwani jak nigdy. Czy ten temat jest już uwzględniony w Twoim programie nauczania i czy chciałbyś uzupełnić teorię praktycznymi zastosowaniami? Skorzystaj z naszej oferty!

Przegląd tematów zarządzania i monitorowania energii

Oprogramowanie w automatyce

Oprogramowanie w automatyce

Pakiety oprogramowania do programowania i wizualizacji oraz oprogramowanie do nauki są przyporządkowane do treści nauczania w ramach poszczególnych dziedzin techniki, np. techniki sterowania lub robotyki.

Przegląd oprogramowania do automatyzacji

Materiały dydaktyczne z zakresu automatyzacji produkcji

Materiały dydaktyczne

Wykorzystaj na swoich zajęciach wszystkie niezbędne media edukacyjne w różnych formatach: od zeszytów ćwiczeń, podręczników i książek referencyjnych, poprzez szkolenia internetowe i kursy Tec2Screen®, aż po wyszukiwanie informacji sytuacyjnych.

Więcej o naszych mediach edukacyjnych