5 korzyści ciśnieniowego sterowania cieczą

5 korzyści ciśnieniowego sterowania cieczą

Po prostu większa precyzja w automatyce laboratoryjnej

W automatyce laboratoryjnej dostępne są różne systemy do obsługi cieczy. Festo preferuje ciśnieniowo sterowane systemy dozowania cieczy, ponieważ oferują one szeroki zakres korzyści.

Prostota

Proste pod względem mechanicznym, sterowane ciśnieniowo systemy dozowania składają się tylko z kilku elementów. Regulator ciśnienia, wraz z zaworem bezpieczeństwa, zwiększa ciśnienie w zbiorniku zawierającym ciecz. Następnie ciśnienie przepycha ciecz przez przewody oraz zawór elektromagnetyczny po czym poprzez dyszę z końcówką igły o określonym otworze ciecz trafia do zbiornika. Dzięki zintegrowanemu generatorowi próżni, może on pracować w dowolnym miejscu, nawet w laboratoriach bez centralnego zasilania sprężonym powietrzem. System ma niewiele ruchomych części i jest łatwy do czyszczenia, konserwacji i parametryzacji. Ciśnienie jest ustawiane w zależności od medium, a czas otwarcia zaworu może być dostosowany do wymaganej objętości. Podstawowa konstrukcja jest zawsze taka sama, ale w zależności od czynnika wykorzystujemy różne zawory. Gdy mamy do czynienia z agresywnymi mediami stosujemy odporne na chemikalia zawory do cieczy z separacją medium, głównie w obszarze dozowania, podczas gdy zawory do gazów do pipetowania. Aspiracja odbywa się za pomocą próżni. Jednorazowe końcówki pipet zapobiegają zanieczyszczeniu podczas stosowania różnych cieczy. Środowiskiem pracy operatora jest graficzny interfejs użytkownika (GUI).

Proste pod względem mechanicznym, sterowane ciśnieniowo systemy dozowania składają się tylko z kilku elementów.

Proste pod względem mechanicznym, sterowane ciśnieniowo systemy dozowania składają się tylko z kilku elementów.

Precyzja

Obsługa niewielkich objętości cieczy jest niezwykle ważnym etapem dla wielu procesów w automatyce laboratoryjnej. Dzięki systemom dozowania sterowanych ciśnieniem, objętości od 1 μl mogą być dozowane precyzyjnie i niezawodnie ze współczynnikiem zmienności <1% (w zależności od objętości cieczy i warunków otoczenia). Prędkość cieczy można jednoznacznie kontrolować poprzez ciśnienie i niezależnie od funkcji dozowania, aspiracji i pipetowania. Użytkownicy mogą precyzyjnie dostroić system w celu uzyskania optymalnego przepływu i precyzji, dzięki czemu można uzyskać czyste odrywanie kropli z powtarzalną dokładnością. Z roztworami zawierające wrażliwe ciecze, takie jak zawiesiny, można obchodzić się delikatniej stosując niższe ciśnienia. Ponadto istnieje wiele opcji monitorowania procesu.

Elastyczność

Systemy dozowania sterowane ciśnieniem są otwarte i elastyczne. Wiele parametrów można zmieniać i indywidualnie dostosowywać. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dozowanie szerokiej gamy płynów. Systemy te można indywidualnie rozbudowywać lub dostosowywać do konkretnych potrzeb.

Skalowalność

Ponieważ wiele procesów laboratoryjnych wymaga precyzyjnej obsługi płynów, automatyzacja daje możliwość znacznego wzrostu wydajności i poprawy powtarzalności procesu. Jedną z największych zalet systemów dozowania sterowanych ciśnieniem jest ich skalowalność. Na przykład, pojedyncze głowice dozujące mogą być połączone poprzez zamontowanie ich na szynie z dowolnie określonym rozstawem. Wszystkie głowice dozujące mogą być sterowane niezależnie, aby dozować różne ciecze jednocześnie lub ustawić różne objętości.

Obsługa płynów w procesach laboratoryjnych

Obsługa płynów w procesach laboratoryjnych

Produktywność

Aby zwiększyć wydajność, głowicę dozującą można łatwo zintegrować z dwuosiowym płaskim manipulatorem. Układ ten zapewnia ruchy kinematyczne i obsługę cieczy w kompaktowej przestrzeni roboczej, na przykład podczas przygotowywania próbek lub dodawania cieczy do płytek z mikrodołkami. Systemy dozowania sterowane ciśnieniem umożliwiają uzyskanie wysokiej przepustowości. Stałe ciśnienie i duże natężenie przepływu optymalizują wydajność w porównaniu z innymi systemami.

Przygotowanie próbek w systemie dozowania sterowanego ciśnieniem

Przygotowanie próbek w systemie dozowania sterowanego ciśnieniem

Festo oferuje kompleksowe portfolio produktów do systemów dozowania sterowanych ciśnieniem, które można łatwo skalować i łączyć. Porozmawiaj z naszymi ekspertami LifeTech z Festo o rozwiązaniach, które najlepiej spełniają Twoje indywidualne wymagania w zakresie precyzji, elastyczności lub wydajności.

Przegląd