Controlled Pneumatics: przesuwanie granic pneumatyki

Ciśnienie, przepływ i ruch mogą być teraz regulowane bardzo precyzyjnie - i dokładnie z wymaganą energią. Controlled Pneumatics, połączenie technologii proporcjonalnej, technologii czujników i algorytmów sterowania, nie tylko usprawnia procesy automatyzacji, które są już znane. Controlled Pneumatics: otwiera również nowe możliwości, zwłaszcza w obszarze ciśnienia i przepływu. W grę wchodzą również zawory piezoelektryczne, które umożliwiają bardzo precyzyjną regulację.

Nacisk na wiele funkcji

Obróbka powierzchni to duży obszar, w którym ważne jest precyzyjne wykorzystanie ciśnienia. Na przykład regulowane ciśnienie kontaktowe z Controlled Pneumatics zapewnia absolutnie równomierną obróbkę elementów, nawet jeśli mają one złożoną geometrię. Zakres możliwości oferowanych przez Controlled Pneumatics obejmuje bezpieczne polerowanie bardzo wrażliwych wafli (produkcja półprzewodników). Regulowane ciśnienie jest również idealne do dozowania: dzięki funkcji "Pressure over liquid" substancje takie jak farby dyspersyjne lub kleje mogą być dozowane z absolutną precyzją.

Natężenie przepływu? Bardzo dokładnie odmierzone!

Dzięki Controlled Pneumatics można również bardzo precyzyjnie sterować przepływem. Jest to opłacalne wszędzie tam, gdzie na dużą skalę wykorzystywane są drogie gazy. Innym z przykładów jest zapobieganie utlenianiu poprzez precyzyjną regulację azotu. Oznacza to, że wykorzystywana jest dokładnie taka ilość gazu, jaka jest potrzebna - unika się strat.

Profil ruchu optymalizuje proces

Controlled Pneumatics ułatwia tworzenie profili ruchu pneumatycznego. Na przykład dzięki szybkiemu wysunięciu się tłoka siłownika, zatrzymaniu pośredniemu i płynnemu, pozbawionemu wibracji przejściu do pozycji końcowej. Do skoku powrotnego używane jest mniejsze ciśnienie. To tylko jeden przykład, który może się róźnić. Takie profile pomagają zmniejszyć zużycie sprężonego powietrza - w niektórych przypadkach nawet o 70%.

Po prostu dobra regulacja - technologia

Aby z powodzeniem realizować takie zadania Controlled Pneumatics wymaga współdziałania kilku technologii: piezoelektrycznej w zaworach i wyspach zaworowych, czujników, sterowników i wydajnego algorytmu sterowania

Niezbędną podstawę stanowią zawory proporcjonalne, takie jak VEAB, VPPI lub Motion Terminal VTEM. Na przykład mały zawór VEAB błyskawicznie reaguje na odchylenia wałków kompensacyjnych. Zapewnia to możliwie równomierne naprężenie podczas nawijania zaawansowanych technologicznie przędz. Zintegrowana technologia piezoelektryczna zapewnia dużą szybkość i precyzję. ​​

Zawór proporcjonalny VPPI z siłownikiem lub Motion Terminal VTEM z technologią piezoelektryczną do sterowania pilotowego są odpowiednie na przykład do nawijania folii lub papieru. W przypadku Motion Terminal odbywa się to za pośrednictwem zintegrowanych aplikacji Motion Apps.

Zintegrowana technologia czujników rejestruje i przetwarza dane. Są one udostępniane nadrzędnemu systemowi sterowania w celu parametryzacji i oceny za pośrednictwem zaawansowanej technologii komunikacyjnej. Określone parametry mogą być zatem regulowane niemal w czasie rzeczywistym, co znacznie zwiększa niezawodność produkcji.

Oprócz sprzętu, jednym z głównych punktów Controlled Pneumatics jest potężny algorytm sterowania, który można zoptymalizować pod kątem odpowiednich wymagań. Nasi eksperci stale wymieniają się informacjami, aby zapewnić, że hardware Controlled Pneumatics współpracuje ze sobą tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Pozwala im to uwzględnić specyficzne wymagania każdego rozwiązania automatyzacji. Tylko w ten sposób można osiągnąć optymalne wyniki

sierpnia 2023

Przegląd