Czyste rozwiązania

Precyzyjny handling lepkich substancji

Laboratoria w chemii, petrochemii, farmacji czy technologii żywności coraz częściej stawiają na automatyzację procesu przygotowania próbek. Modułowy Procesor Próbek, opracowany przez producenta sprzętu laboratoryjnego Anton Paar, jest niezawodnym rozwiązaniem w tym zakresie - w zastosowaniu z napędami elektrycznymi i sterownikami Festo.

Zalety automatyzacji laboratoriów są oczywiste: uwalnia ona laborantów od monotonnych, powtarzających się zadań, ale także od pracy z substancjami niebezpiecznymi. Umożliwia ona 24-godzinną pracę przez siedem dni w tygodniu i zwiększa jakość, powtarzalność i identyfikowalność próbek. Ale co najważniejsze dla większości laboratoriów, automatyzacja nie tylko oszczędza czas i pieniądze, ale również gwarantuje bezbłędny proces analizy, a tym samym prawidłowe wyniki.Kompaktowa platforma stanowiskowa
Modułowy Procesor Próbek jest systemem do przygotowania próbek, na przykład w wysokociśnieniowej analizie chromatograficznej dla próbek w zakresie od kilku do 100 mililitrów - na przykład w przemyśle petrochemicznym, spożywczym lub perfumeryjnym. Kompaktowa konstrukcja jako "bench-top-plattform" przygotowuje próbki, które są następnie badane np. pod kątem zawartości wody, gęstości, lepkości, zawiesiny lub wartości pH. "Używamy go do automatyzacji czasochłonnych zadań ręcznych, takich jak pipetowanie, pobieranie próbek, dozowanie i ważenie w dużym zakresie objętości i dla wielu różnych typów próbek" - wyjaśnia Project Manager Markus Schöllauf z Działu Automatyki i Robotyki firmy Anton Paar. Zapewnia to prawidłowe objętości, stężenia i mieszaniny. Modułowy Procesor Próbek może być stosowany do cieczy i ciał stałych jako jednostka stacjonarna lub zintegrowany z kompletnymi rozwiązaniami automatyzacji.

Precyzyjne pipetowanie

Kompaktowe systemy manipulacyjne z osiami elektrycznymi Festo - oś DGEA w kierunku X i oś EGSK w kierunku Y, wyposażone w silniki typu EMMS-ST - zapewniają precyzyjne procesy pipetowania. Po zakończeniu procesu pipetowania pneumatyczny siłownik AEN firmy Festo zapewnia wyrzucenie zużytej pipety do zsypu na odpady.

Inny system handlingowy, wyposażony w te same osie, pobiera pojemniki na próbkami z tac wyjściowych i umieszcza je na jednostce ważącej. Tam pojemniki na próbki otrzymują z pipet żądaną ilość substancji, która ma być badana, dokładnie w określonej objętości. Pojemnik z próbką jest następnie umieszczany przez manipulator nad skanerem, aby umożliwić przypisanie próbki za pomocą kodu matrycy danych. Dzięki temu zintegrowanemu czytnikowi kodów kreskowych, próbki są identyfikowalne podczas całego procesu przygotowania próbki. Po zakończeniu tego procesu próbka jest umieszczana na tacy wyjściowej.


Przetestowane kompletne rozwiązanie

"Festo dostarczyło nam nie tylko osie, ale także kompletne rozwiązanie systemowe, w tym sterownik CODESYS CECC" - mówi Project Manager Schöllauf o współpracy z Festo, dodając: "To właśnie umożliwiło nam dotrzymanie niezwykle krótkiego, czteromiesięcznego terminu realizacji projektu. Umożliwiło to również takie zaprogramowanie obu portali płaskich, aby nigdy nie dochodziło do ich kolizji, mimo że poruszają się w tej samej przestrzeni roboczej. Przed dostawą zostało to sprawdzone i przetestowane przez Festo.

Opracowanie głowicy dozującej również nie było łatwym zadaniem. Do tego celu stosuje się zawory VODA. Zawory mediów są bezpośrednio sterowanymi zaworami membranowymi. W zależności od tego, jak zdefiniowane jest ciśnienie, dozowanie transportowanej cieczy jest większe lub mniejsze. Ciśnienie otwarcia zaworu jest określane przez napięcie wstępne i elastyczność membrany. Pozwala to na niezwykle precyzyjne dozowanie stosowanego medium.


Niezawodność na całym świecie

Na koniec próbki muszą być przydzielone do pojemników na próbki z dokładnością do jednego mililitra. "W tym podprojekcie inżynierowie z Działu Technologii Medycznych i Automatyki Laboratoryjnej Festo wykazali się fachową wiedzą, połączoną z wysokim poziomem zaangażowania" - kontynuuje Schöllauf. To daje bezpieczeństwo kolejnym projektom - dodaje Project Manager - podobnie jak fakt, że produkty, rozwiązania i usługi Festo są szybko dostępne niemal w każdym miejscu na świecie. Jest to również ważne dla firm takich jak Anton Paar, aby móc wprowadzić Modułowy Procesor Próbek na rynek globalny.

Anton Paar

Anton-Paar-Straße 20
8054 Graz
Austria

www.anton-paar.com

Zakres działalności: rozwój i produkcja precyzyjnych urządzeń laboratoryjnych, wysokoprecyzyjnej techniki pomiaru procesów oraz indywidualnych rozwiązań w zakresie automatyki i robotyki

  1. Ten artykuł ukazał się w czasopiśmie technicznym dla klientów Festo trends in automation 1.2016
  2. Zdjęcia: Stefan Kristoferitsch
Przegląd