Efektywne wykorzystanie osocza krwi

Osocze krwi jest niezbędnym surowcem do produkcji ważnych leków. Popyt na rynkach światowych jest wysoki. Aby móc jeszcze efektywniej wykorzystywać ten cenny surowiec, firma Biotest AG opracowała nową, wielkoskalową instalację do frakcjonowania osocza, która umożliwia uzyskanie pięciu produktów z jednego litra osocza zamiast dotychczasowych trzech. Ustandaryzowane komponenty Festo upraszczają instalację i konserwację.

Osocze krwi zawiera ponad 120 cennych białek. Należą do nich czynniki krzepnięcia, preparaty krwiozastępcze oraz immunoglobuliny, które mogą wzmocnić układ odpornościowy pacjentów np. po przeszczepie narządów. Aby móc jak najlepiej wykorzystać ten cenny surowiec, firmy takie jak Biotest AG inwestują w badania i innowacyjne metody produkcji. Inwestycja się opłaca, bo liczba produktów medycznych, które można uzyskać z litra osocza krwi, wzrosła z trzech do pięciu. W ten sposób trwale zwiększa się produktywność, ponieważ ponad 50 procent kosztów produkcji przypada na zakup osocza. Bardziej efektywne procesy zapewniają optymalne przygotowanie różnych produktów pochodzących z osocza krwi. W nowym zakładzie produkcyjnym firmy Biotest, 6000 zaworów i 250 standardowych szaf sterowniczych upraszcza zarówno instalację systemów, jak i późniejszą konserwację oraz trwale zmniejsza nakłady na utrzymanie ruchu.

Trwały efekt standaryzacji

Standaryzacja przy budowie nowej instalacji do frakcjonowania osocza krwi firmy Biotest oferuje korzyści zarówno dla firmy, jak i dla konstruktorów instalacji. Inżynierowie zakładu mogą szybko i łatwo zakupić predefiniowane komponenty i uzyskać dostęp do korzystnych warunków dzięki ustalonej puli komponentów, a dla Biotestu zmniejsza się ogólny koszt dostaw części zamiennych. Do tego dochodzą mniejsze wymagania szkoleniowe dla personelu utrzymania ruchu i serwisowego, krótsze czasy przestojów i mniejsze nakłady na naprawę w razie awarii. Ponadto zmniejszają się nakłady na dokumentację i zarządzanie dostawami.

Zwiększona zdolność i efektywność

"Budowa nowego budynku z nowoczesną, wielkoskalową instalacją do frakcjonowania osocza krwi miała dwa główne aspekty", wyjaśnia Matthias Mahle, Szef Działu Zarządzania Projektami Technicznymi BNL w firmie Biotest. „Pierwszym z nich była rozbudowa mocy produkcyjnych ponad granice wydajności istniejących zakładów, a drugim efektywność. Jako firma farmaceutyczna zajmująca się przetwarzaniem osocza krwi, konkurujemy na konsolidującym się globalnie rynku. Umacniamy naszą pozycję na rynku, pozyskując więcej produktów z tej samej ilości osocza", mówi Mahle. W nowym zakładzie, Biotest może wytwarzać większą liczbę produktów, zwiększając wydajność i czystość. "Przy istniejących systemach, z których część pochodzi z 1995 roku, byliśmy w stanie uzyskać z osocza trzy różne produkty. Nowe systemy będą w stanie wytworzyć do sześciu produktów", podkreśla Mahle. "Wysoka wydajność produkcji jest niezbędna, ponieważ surowiec, jakim jest osocze krwi, stanowi ponad 50 procent kosztów wytwarzania." Podczas gdy limit wydajności istniejącego zakładu wynosi 800 000 litrów, nowy zakład może frakcjonować do 1,4 miliona litrów osocza krwi.

Wczesne zaangażowanie w proces inżynierski

Planowanie nowego zakładu rozpoczęło się w 2013 roku, a jego pełne oddanie do użytku planowane jest na 2021 rok. Nawet jeśli większość urządzeń jest już zainstalowana na miejscu, przed rozpoczęciem właściwej produkcji musi zostać zakończony długi proces walidacji i kwalifikacji. Po zakończeniu prac z zakresu inżynierii podstawowej, Festo bardzo wcześnie zaangażowało się również w proces inżynierii szczegółowej. Dla Wernera Gödla, Kierownika Działu Technologii EMSR w firmie Biotest, konieczne było zdefiniowanie standardów dla określonych grup produktów automatyki w celu osiągnięcia jak największej, długoterminowej wydajności zakładu. "Jedno z kluczowych pytań dotyczyło poziomu standaryzacji, jaki można osiągnąć w celu np. zmniejszenia nakładu pracy na utrzymanie ruchu. Ważnym krokiem było zastosowanie standardowych szaf sterujących. Ograniczenie liczby standardów zmniejsza nakłady na konserwację w późniejszym czasie", wyjaśnia Werner Gödel.


Zdefiniowane w najdrobniejszych szczegółach

Jürgen Weber, który wcześniej zajmował stanowisko Segment Managera Pharma Germany w Festo, obecnie odpowiedzialny za Process Industries w południowych Niemczech, odegrał aktywną rolę w fazie definiowania nowego zakładu. Kwestie były omawiane w najdrobniejszych szczegółach, nawet to, czy należy stosować złączki ze stali nierdzewnej czy z niklowanego mosiądzu. Po zdefiniowaniu Festo jako standardu wszyscy siedmiu dostawców mieli dostęp do odpowiednich produktów i komponentów, takich jak znormalizowane szafy z zaworami, za pomocą katalogu zamówieniowego opartego na projekcie i składania zamówień za pośrednictwem platformy elektronicznej.


Ścisła koordynacja od samego początku

Dla Wernera Gödla z Biotest szczególnie ważna we wczesnej fazie planowania była ścisła współpraca z Jürgenem Weberem z Festo, a także z własnym działem utrzymania ruchu. "W końcu nasi pracownicy z działu UR, to osoby, które muszą pracować z produktami. W tym przypadku wyraźnie opowiedzieli się za Festo. Zaletami były łatwość obsługi, dobre wsparcie techniczne i długa żywotność produktów", wyjaśnia Gödel. "Rozmawialiśmy też wcześniej z inżynierami zakładu i zbieraliśmy opinie na temat wszystkich komponentów. Również w tym przypadku pojawiło się wyraźne "tak" dla komponentów Festo."

Biotest AG
Landsteinerstrasse 5
63303 Dreieich
Niemcy

www.biotest.com

Ciekawe artykuły

Przegląd