Praktyka wykrywania nieszczelności

Serwisy Efektywności Energetycznej w Tate & Lyle w Holandii

Serwisy Festo w zakresie efektywności energetycznej zmniejszają koszty operacyjne zakładów przemysłowych na całym świecie. Dzięki analizie wytwarzania, zużycia i jakości sprężonego powietrza oraz ukierunkowanemu wykrywaniu nieszczelności można niezawodnie znaleźć ukryte źródła błędów. W firmie Tate & Lyle w Holandii eksperci ds. efektywności energetycznej odkryli straty na poziomie 6000 l/min.

Jeśli samochód zużywa zbyt dużo paliwa, szybko przekłada się to na częstotliwość wizyt na stacji benzynowej, a tym samym na stan portfela. Jeśli zakład przemysłowy zużywa zbyt dużo sprężonego powietrza, nie jest to szybko zauważalne w codziennej pracy przedsiębiorstwa. ponieważ utrata sprężonego powietrza często pozostaje niezauważona przez miesiące i lata. Ze względu na to, że przedsiębiorstwa nie zawsze mają możliwości i wiedzę, aby samodzielnie przeprowadzić kompleksową kontrolę sprężonego powietrza, Festo oferuje swoje Serwisy Efektywności Energetycznej. Doświadczeni pracownicy analizują stan sprężarki i układu, opracowują plany działania, serwisują elementy pneumatyczne i trwale utrzymują zoptymalizowany stan maszyny. Rezultat: efektywne wytwarzanie sprężonego powietrza, mniejsze zużycie sprężonego powietrza i wyraźnie zredukowane straty sprężonego powietrza. Wzrasta stabilność procesu produkcyjnego, zmniejsza się liczba przestojów maszyn i spadają koszty eksploatacji. Zmniejszenie strat sprężonego powietrza już o 100 l/min pozwala zaoszczędzić do 1000 euro rocznie.

Energia jako czynnik konkurencyjności

W ponad 30 zakładach produkcyjnych na całym świecie Tate & Lyle przetwarza wszelkiego rodzaju surowce na setki wysokiej jakości składników, takich jak syrop glukozowy, fruktoza, dekstroza i stabilizatory żywności. Aby zachować konkurencyjność na rynku światowym, Kierownik ds. utrzymania ruchu Remo Dubbeld z zakładu Tate & Lyle w Holandii postanowił poddać testom wszystkie systemy sprężonego powietrza, korzystając z Serwisów Efektywności Energetycznej Festo. "Oszczędność energii jest dla nas w Tate & Lyle kluczowym czynnikiem w odniesieniu do światowej konkurencyjności", mówi Remo Dubbeld. "Mamy własny program oszczędzania energii, który teraz został udoskonalony dzięki Serwisom Efektywności Energetycznej Festo."

Wykrywanie nieszczelności zmniejsza koszty

W Tate & Lyle, eksperci ds. efektywności energetycznej skupili się na wykrywaniu nieszczelności. Powód: optymalne zarządzanie nieszczelnościami zdecydowanie obniża koszty sprężonego powietrza. Według badania "Systemy sprężonego powietrza w Unii Europejskiej" przeprowadzonego przez Instytut Fraunhofera ISI, tylko w tym obszarze tkwi około 42 procent całkowitego potencjału oszczędności. Aby niezawodnie zlokalizować wszelkie nieszczelności, specjaliści Festo przeskanowali urządzenia i linie sprężonego powietrza w całym zakładzie produkcyjnym w Amsterdamie za pomocą detektorów ultradźwiękowych. Dzięki temu mogli wykryć nawet najmniejsze nieszczelności lub poluzowane połączenia i złącza. Każdy wykryta nieszczelność została oznaczona, a wszystkie istotne dane, takie jak szacowany czas naprawy i wymagane części zamienne, zostały zapisane. Rezultatem był kompletny plan działania dla szybkiego i łatwego wyeliminowania nieszczelności.

Zaangażowanie się opłaca

Dla firmy Tate & Lyle userwisy świadczone przez ekspertów Festo przyniosły korzyści. "Festo przeprowadziło perfekcyjne wykrywanie nieszczelności i szczegółowo sprawdziło nasze systemy" - wyjaśnia Remo Dubbeld. "Znaleziono wiele nieszczelności. W sumie traciliśmy 6000 litrów na minutę, co odpowiada około 8 procentom naszych kosztów związanych ze sprężonym powietrzem." Przy rynkowej cenie sprężonego powietrza wynoszącej 0,025 €/m³ oznacza to dla przedsiębiorstwa oszczędność około 75 000 euro rocznie.

Działanie rozszerzone

Firma Tate & Lyle przeprowadza obecnie comiesięczne wykrywanie i naprawę nieszczelności przy wsparciu Festo i innych partnerów. "Pracownicy z zespołu ds. Efektywności Energetycznej Festo są bardzo dobrze wyszkoleni i ściśle przestrzegają określonych przez nas wytycznych dotyczących bezpieczeństwa" - mówi Dubbeld o współpracy z Festo. Sukces osiągnięty w Holandii wzbudził zainteresowanie innych zakładów produkcyjnych Tate & Lyle. "Opowiedziałem kolegom z innych zakładów o serwisach efektywności energetycznej" - mówi Kierownik Utrzymania Ruchu. "Mają takie same programy oszczędzania energii, jakie mamy w Holandii, a teraz planujemy wdrożenie tych środków w pozostałych europejskich zakładach"

  1. Ten artykuł ukazał się w czasopiśmie technicznym dla klientów Festo trends in automation 2.2013
Przegląd