Zmiana zawodu - pracownik wykwalifikowany

Zmiana: Przemysł 4.0 doprowadzi do zmian w przemysłowym środowisku pracy, a tym samym w związanych z nim zawodach. Wiele rzeczy, które jeszcze 10 czy 15 lat temu wydawały się nie do pomyślenia, dziś są już rzeczywistością lub stanowią cele dla Przemysłu 4.0. Ale jaki to będzie miało wpływ na pracowników? Tym razem w centrum uwagi: pracownik / pracownik wykwalifikowany.

Pracownik zna "swoją" maszynę - każdy szum, terkotanie i skrzypienie oraz każde mrugające światełko. Jeśli coś się zmienia, natychmiast wprowadzane są poprawki lub informowana jest obsługa techniczna. Procesy pracy są często takie same od lat. Nawet najmniejsze odchylenia od normalnych zachowań na maszynie mogą wskazywać, że coś jest nie tak - na przykład, że jakiś element maszyny poluzował się lub jest uszkodzony, lub że wystąpiła wada jakościowa na wcześniejszym etapie obróbki i dlatego niektóre tolerancje nie są właściwe. Operator zna każdy ruch swojej maszyny. Może to również prowadzić do monotonii. Bezpieczeństwo jest kluczową kwestią, ponieważ duża złożoność maszyn sprawia, że są one coraz bardziej skomplikowane i często ukrywają źródła zagrożeń. W przypadku zmian w produkcji - takich jak przejście na nowy produkt - zazwyczaj konieczne jest ponowne przeszkolenie pracownika. Nowe zadanie - nowe know-how.

Zmiana jest częścią codziennego życia. Zdolne do transformacji fabryki przyszłości wymagają od pracowników stale rozwijających się umiejętności i zdolności. Dlatego nową wartością w kształceniu zawodowym dla przemysłu jest "Changeability" - czyli chęć i zdolność do zmian. Staje się to kluczowe dla osobistego sukcesu każdego pracownika, ale także dla sukcesu całej firmy. Kształcenie i szkolenie wykwalifikowanych pracowników w przyszłości będzie zatem musiało w większym stopniu koncentrować się na metodach i umiejętnościach, postawach i zachowaniach - kompetencjach, które pomagają pracownikom odnaleźć się w złożonych i szybko zmieniających się sytuacjach. Ze względu na brak sztywnych sekwencji procesów, korzystne dla operatora jest przynajmniej elementarne zrozumienie wzajemnych powiązań i procesów zachodzących w maszynie. Ponieważ w produkcji o wysokim stopniu usieciowienia małe sprawy mają często duże skutki. W ramach współpracy ludzie i maszyny coraz bardziej zbliżają się do siebie, pracując razem w niewielkich przestrzeniach. W Przemyśle 4.0 nie będzie jednak zbyt wielu klasycznych ogrodzeń ochronnych, ponieważ ograniczają one elastyczność. Pojawią się nowe, inteligentne systemy bezpieczeństwa i interfejsy. Słowo kluczowe: systemy sterowane myślą. Badania w tej dziedzinie są na tyle zaawansowane, że przykładowe systemy istnieją już dziś.

  1. Ten artykuł ukazał się w czasopiśmie dla klientów "trends in qualification" wydawanym przez Festo Didactic. Edycja 1.2017
  2. Zdjęcia: Fotolia/iStock
Przegląd