Regulator przepływu masowego VEMD

Mieszanie i dozowanie gazów - 4 aplikacje, 1 rozw.

Precyzyjny, wydajny i wszechstronny: regulator przepływu masowego VEMD

VEMD jest termicznym, masowym regulatorem przepływu w pętli zamkniętej, który precyzyjnie dostarcza gazy obojętne i tlen przy natężeniu przepływu do 20 ln/min. Technologia piezoelektryczna zapewnia wiodącą w branży dynamikę i efektywność energetyczną, a wszystko to przy doskonałym stosunku ceny do jakości. Ponieważ do sterowania natężeniem przepływu nie jest wymagany sygnał modulacji szerokości impulsu, VEMD pracuje bezgłośnie. Dzięki kompaktowym wymiarom montażowym, niewielkiej masie i niskiemu zużyciu energii idealnie nadaje się do zastosowania w urządzeniach mobilnych - jak pokazuje pierwszy przykład aplikacji.

VEMD jest termicznym, masowym regulatorem przepływu w pętli zamkniętej, który precyzyjnie dostarcza gazy obojętne i tlen przy natężeniu przepływu do 20 ln/min. Technologia piezoelektryczna zapewnia wiodącą w branży dynamikę i efektywność energetyczną, a wszystko to przy doskonałym stosunku ceny do jakości. Ponieważ do sterowania natężeniem przepływu nie jest wymagany sygnał modulacji szerokości impulsu, VEMD pracuje bezgłośnie. Dzięki kompaktowym wymiarom montażowym, niewielkiej masie i niskiemu zużyciu energii idealnie nadaje się do zastosowania w urządzeniach mobilnych - jak pokazuje pierwszy przykład aplikacji.

Mobilna tlenoterapia - dla lepszej jakości życia

Pacjenci z nadciśnieniem płucnym i przewlekłą niewydolnością oddechową nie są w stanie przyjąć ilości tlenu niezbędnej do codziennego funkcjonowania. Domowa Terapia Tlenowa (Home Oxygen Therapy) pomaga tym osobom. Przez kaniulę nosową mogą wdychać tlen o stężeniu 90 proc. Jest to możliwe dzięki mobilnemu koncentratorowi tlenu. Dla porównania: stężenie tlenu w powietrzu wynosi około 20%.

W przeszłości do tego leczenia konieczna była regularna hospitalizacja. Mobilna tlenoterapia pozwala pacjentom pozostać w domu i cieszyć się znacznie większym zakresem działania.

VEMD jest stosowany w lekkich i bezpiecznych koncentratorach tlenu, gdzie zapewnia precyzyjne dozowanie tlenu i dokładnie w odpowiednim czasie dla oddechu pacjenta. Również w tym przypadku najważniejszymi kryteriami są cicha praca, zdatność do pracy z tlenem, energooszczędność, niska waga i dynamiczna reakcja.

Gaz obojętny do bezpiecznych woreczków z płynami infuzyjnymi

Produkcja i napełnianie jedno- i wielokomorowych woreczków infuzyjnych wymaga najwyższej niezawodności procesu. Aby niezawodnie chronić zawartość worków przed degeneracją, podczas napełniania są one zalewane gazem obojętnym - azotem. Przepływ musi być regulowany, aby uniknąć rozpylania podczas iniekcji. Tu właśnie wkracza VEMD, niezawodnie spełniając wysokie wymagania w zakresie powtarzalności.

Gaz obojętny do bezpiecznych woreczków z płynami infuzyjnymi

Worki infuzyjne podczas napełniania napełniane są gazem obojętnym - azotem. (Zdjęcie: ©sudok1 - stock.adobe.com)

Spawanie laserowe w obecności argonu jest szybsze i bardziej wszechstronne

Podczas spawania laserowego materiał nakładany jest warstwowo. Odbywa się to za pomocą lasera, który warstwa po warstwie nakłada na siebie proszek z metalu lub tworzywa sztucznego i łączy je ze sobą. Te wytwarzane addytywnie, złożone komponenty mogą być produkowane jako pojedynczy, spójny element. Kształt nie ma już znaczenia.

Proszek jest transportowany przy użyciu argonu. Podczas dozowania proszku do lasera dodawana jest więc również odpowiednia ilość argonu. VEMD jest do tego przystosowany, jeśli zostanie ponownie skalibrowany do pracy z argonem. Wybierając to rozwiązanie, które jest znacznie bardziej opłacalne niż konwencjonalne masowe regulatory przepływu, można uzyskać ogromne oszczędności na jednej maszynie.

Powietrze i lód - właściwa mieszanka dla większej przyjemności

VEMD oferuje również zastosowania w przemyśle spożywczym, np. w kompaktowych maszynach do lodów. Ilość powietrza zmieszanego z lodem jest kluczowa, aby zapobiec tworzeniu się kryształków lodu.

Krokowe sterowanie zaworami iglicowymi okazało się w niektórych przypadkach niewystarczające, aby zapewnić jednolitą wysoką jakość produktu. Połączenie wysokiej precyzji i niskich kosztów VEMD jest imponujące czego wyrazem jest wysoki poziom zadowolenia klientów.

Przegląd