Rozszerzona rzeczywistość w produkcji

Oczami przyszłości

Rozszerzona rzeczywistość w produkcji

Jeśli nosisz okulary, widzisz lepiej. Jeśli nosisz okulary rozszerzonej rzeczywistości, widzisz więcej. Te nowe okulary wzbogacają otoczenie o informacje wspomagane komputerowo. Technologie z Augmented Reality (AR) - rozszerzoną rzeczywistością - umożliwiają nowe spojrzenie na codzienne życie i świat pracy przyszłości.

Okulary AR wprowadzają dane wspomagane komputerowo bezpośrednio w pole widzenia użytkownika. Osoby noszące okulary AR otrzymują w ten sposób dodatkowe informacje w czasie rzeczywistym, na przykład wskazówki dotyczące obsługi lub instrukcje naprawy są umieszczane w polu widzenia użytkownika przez pracownika działu obsługi klienta. Nałożony obszar jest wtopiony w obraz świata widzianego przez użytkownika tuż przed jego oczami. Ale rzeczywistość rozszerzona nie będzie tylko cechą okularów AR; smartfony będą mogły uzupełniać o informacje zapisy z kamer w czasie rzeczywistym.

Na przykład użytkownicy okularów AR Microsoft Hololens mogą już swobodnie poruszać się po pomieszczeniu podczas prowadzenia rozmowy wideo. Podczas poruszania się wideo rozmówcy przesuwa się po ścianach, meblach i oknach. Ruchy dłoni mogą służyć do przypinania edytowanych okien pulpitu do określonych ścian. Okna dostosowują swoją wielkość do powierzchni. Oczywiste jest, że technologia ta stawia wysokie wymagania czujnikom. W okularach AR czujniki kamery optycznej skanują powierzchnie. Współpracują one z czujnikami nieoptycznymi, które określają na przykład obrót, przyspieszenie lub dane GPS.


Czujniki i wyświetlacz - interakcja w czasie rzeczywistym

Centralnym elementem okularów AR jest wyświetlacz. Inaczej niż w przypadku komputera czy smartfona, potrzebny jest specjalny system, który w czasie rzeczywistym analizuje relacje między wzrokiem użytkownika, otoczeniem i wyświetlaczem. Obiekty wirtualne muszą przecież pasować do kształtu i położenia obiektów oraz powierzchni w świecie rzeczywistym, a przynajmniej orientować się na ich podstawie.

System śledzenia określa dokładne położenie okularów. Czujniki wykrywają nawet najmniejszy ruch i dostosowują wyświetlacz w czasie rzeczywistym. This is the only way that virtual objects can be updated if the system user moves their head. Komfortowe korzystanie z technologii AR zależy w dużej mierze od tego, czy świat wirtualny i rzeczywisty nakładają się na siebie dokładnie i w czasie rzeczywistym.

Przegląd