Precyzja i dokładność w sterowaniu i kontroli cieczy

Precyzja i dokładność w obsłudze i kontroli cieczy

Część 1: Jak oceniać i optymalizować parametry obsługi cieczy

Kluczowym procesem w automatyce laboratoryjnej jest dozowanie określonych porcji cieczy, na przykład za pomocą zautomatyzowanych stanowisk obsługi cieczy. Ocena wydajności jest ważna zarówno dla techników laboratoryjnych, jak i dla producentów technologii. Miarami oceny parametrów dozowania są precyzja i dokładność.

Jaka jest różnica między precyzją a dokładnością?

Kiedy stacja obsługi cieczy wykonuje serię zadanych porcji, objętości poszczególnych dawek zawsze będą nieznacznie odbiegać od zamierzonej objętości docelowej. Odchylenie może wystąpić w zakresie precyzji i dokładności.

Wykres przedstawia rozkład uzyskanych objętości porcji cieczy

Wykres przedstawia rozkład uzyskanych objętości porcji cieczy

Precyzja jest miarą stopnia zróżnicowania indywidualnie mierzonych objętości względem siebie w ramach jednej serii dozowań. Jest to miara powtarzalności objętości przy dozowaniu płynnych porcji. Często wyrażana jest w kategoriach współczynnika zmienności (CV), który jest definiowany jako stosunek odchylenia standardowego do wartości średniej dla danej próby.

Dokładność opisuje odchylenie rzeczywistej od docelowej objętości dozowania. Na przykład, jeśli użytkownik chce dozować odczynnik z docelową objętością 100 nl, a dozownik dostarcza rzeczywistą objętość 103 nl, dokładność wynosi +3 nl lub +3%.

Podpis: Różnica między precyzją a dokładnością

Różnica między precyzją a dokładnością

Mówiąc najprościej, precyzja opisuje błąd losowy lub bliskość objętości poszczególnych porcji cieczy. Dokładność opisuje błąd systematyczny lub to, jak bardzo średnia wartość objętości porcji cieczy zbliża się do objętości docelowej.


Chciałbyś zoptymalizować swój proces obsługi cieczy i potrzebujesz wsparcia?

Chętnie pomożemy. Szybko i nieskomplikowanie. Wystarczy wypełnić
formularz kontaktowy na tej stronie. Czekamy na Twoją wiadomość!

sierpnia 2018

Przegląd