Precyzja i dokładność w sterowaniu i kontroli cieczy

Precyzja i dokładność w obsłudze cieczy

Część 2: Jak ocenić i zoptymalizować wydajność sterowania i kontroli cieczy

Kluczowym procesem w automatyzacji laboratorium jest sterowanie i kontrola cieczy i próbek. Obiektywna ocena wydajności oraz optymalizacja zautomatyzowanych systemów obsługi cieczy jest niezwykle ważna zarówno dla techników laboratoryjnych, jak i producentów technologii sterowania i kontroli cieczy.

W pierwszej części artykułu wyjaśniono różnicę pomiędzy parametrami wydajnościowymi takimi jak precyzja i dokładność oraz opisano ich znaczenie. W drugiej części te dwa wskaźniki wydajności są analizowane bardziej szczegółowo.

Tryb ekspercki: ocena precyzji i dokładności pojedynczej dawki wewnątrz serii (Intra-run) i między pojedynczymi seriami na wielu płytkach (Inter-run) oraz między całymi seriami na jednej płytce (Tip-to-tip).

Aby umożliwić szybką i skuteczną identyfikację źródeł błędów, producenci i operatorzy urządzeń do obsługi cieczy wymagają jeszcze bardziej systematycznej i zróżnicowanej oceny parametrów pracy urządzeń.

Można to osiągnąć poprzez podzielenie obsługi cieczy, np. na mikropłytkach, na następujące bardzo podstawowe procesy:

Trzy możliwe podzbiory

Trzy możliwe podzbiory zbioru danych obejmujące L × M × N pomiarów:

1) Jeden kanał dozujący dozuje jedną serię N porcji dla próby Intra-run.

2) Jeden kanał dozujący dozuje M serii N pojedynczych objętości cieczy na serię w celu oceny wyników między seriami.

3) L kanałów dozujących dozuje po jednej serii z N pojedynczymi objętościami cieczy dla próby Tip-to-tip.

Charakterystyka wyników dozowania na czterech poziomach: (1) intra-run, (2) inter-run, (3) tip-to-tip oraz (4) load-to-load, umożliwia systematyczną, szczegółową i przede wszystkim wszechstronną analizę precyzji, dokładności i możliwych źródeł błędów. (1) Pomiary wewnątrz serii (intra-run) dostarczają przede wszystkim informacji o podstawowej precyzji i dokładności pojedynczego kanału dozującego urządzenia do kontroli cieczy, dozującego porcje w trybie ciągłym. Błędy wynikające z czasu przerwy lub użycia różnych końcówek są wyłączone z tej analizy. (2) Pomiary między seriami (inter-run) ujawniają błędy wynikające z efektów czasu przerwy i oceniają powtarzalność lub stabilność systemu. Czas opóźnienia pomiędzy dowolnymi dwoma seriami dla celów charakterystyki może być dostosowany do przewidywanych czasów przerw w danym zastosowaniu, w zakresie od kilku sekund do godzin lub dni. (3) Pomiary Tip-to-tip oceniają źródła błędów wynikające z różnic w kanałach dozowania (między innymi różne wkłady, różnice w dyszach, różnice w przewodach, różne poziomy ciśnienia dla różnych kanałów dozowania (4) Pomiary "load-to-load" oceniają źródła błędów wynikające z operacji napełniania przy użyciu, na przykład, kartridża lub jednorazowej końcówki.

Charakterystyka wyników dozowania na czterech poziomach umożliwia wszechstronną analizę precyzji i dokładności.

Charakterystyka wyników dozowania na czterech poziomach umożliwia wszechstronną analizę precyzji i dokładności.

sierpnia 2018

Przegląd