Zautomatyzowane zawory procesowe

Produkuj dwadzieścia razy więcej

Dwudziestokrotne zwiększenie produkcji było celem chorwackiej firmy Alfa Car, zajmującej się kosmetyką samochodową. W tym celu cały cykl produkcyjny został zautomatyzowany w nowym zakładzie produkcyjnym. Festo dostarczyło kompletne rozwiązanie dla ponad 200 zaworów procesowych, łącznie z zarządzaniem projektem.

Woda, alkohol, gliceryna, środki powierzchniowo czynne, kwas oleinowy i octowy, wodorotlenek sodu i potasu itp. - przy produkcji kosmetyków samochodowych przechowuje się, transportuje, miesza i napełnia dużą ilością różnych produktów. Wymaga to kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów. Chorwacka firma AlfaCar, zajmująca się kosmetyką samochodową, zrobiła duży krok w przyszłość. Po wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego, cały cykl produkcyjny został w pełni zautomatyzowany - od surowca do linii napełniania gotowych produktów. Jednym z głównych punktów uwagi była ciągła automatyzacja zaworów procesowych.

Zakład produkcyjny Alfa Car

W zakładzie produkcyjnym przechowuje się, transportuje, miesza i rozlewa wiele różnych substancji.

Kompletne rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta

Wyzwanie zostało zrealizowane we współpracy Festo z integratorem systemów Arp Lučko. Festo przejęło zarządzanie projektem automatyzacji zaworów procesowych. W celu szybkiej integracji z nową instalacją i zapewnienia maksymalnej niezawodności w przyszłym procesie produkcyjnym, dostarczono kompletne rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta, obejmujące cały zakres od zespołów zaworów procesowych do wysp zaworowych. Przy wyborze niezbędnych komponentów należało zwrócić szczególną uwagę na środowisko zagrożone wybuchem.

Liczy się niezawodność

Jednym z czynników decydujących o optymalnej automatyzacji procesu była komunikacja wielu różnych zautomatyzowanych zaworów kulowych z nadrzędnym systemem sterowania nowej instalacji. To wymaganie zostało niezawodnie spełnione dzięki sześciu wyspom zaworowym VTUG z połączeniem do magistrali PROFINET. Ponad 200 zaworów kulowych różnych producentów może być sterowanych w pełni automatycznie. Korzystanie z jednego źródła w zakresie zaworów kulowych pozwoliło odciążyć zarówno Alfa Car jak i Arp Lučko przy projektowaniu i instalacji nowego systemu. Szeroko zakrojona koordynacja różnych dostawców zaworów procesowych, którą Festo zajmowało się w ramach swoich obowiązków związanych z zarządzaniem projektem, również ułatwiła realizację projektu.

Zautomatyzowane zawory procesowe

Zautomatyzowane zawory procesowe zapewniają niezawodne rozprowadzanie substancji na poszczególnych etapach procesu.

ALFA CAR d.o.o
Donja Dubrava
Chorwacja

Przegląd