Rozwiązanie zaprojektowane dla urządzeń typu lab-on-a-chip

Rozwiązanie zaprojekt. dla urządzeń lab-on-a-chip

Wspólne skrócenie czasu wprowadzenia na rynek

Mobilna diagnostyka in vitro to rozwijający się rynek. Szybkie i wiarygodne testy w miejscu opieki nad pacjentem są coraz bardziej pożądane. Z Festo jako Partnerem, naukowcy, uniwersytety, firmy rozpoczynające działalność, a także uznani producenci mogą skrócić czas wprowadzania na rynek swoich systemów lab-on-a-chip i od razu rozpocząć produkcję seryjną. Jest to możliwe dzięki wspólnym pracom inżynierskim i modułowemu systemowi z gotowymi do instalacji, wstępnie przetestowanymi podsystemami.

Prosty system dla niezawodnych rozwiązań

Festo oferuje modułowy system sprawdzonych i przetestowanych komponentów, w tym miniaturowe napędy do tłoczków, mikro zawory do kontrolowania ciasno upakowanych kanałów oraz miniaturowe czujniki do monitorowania ciśnienia lub pozycji na lab-on-a-chip.

Projektujemy dopasowany blok zaworów w oparciu o układ mikroprzepływów i dobieramy moduły, które najlepiej odpowiadają wymaganiom. Integrujemy komponenty na blokach zaworów w taki sposób, aby umożliwić precyzyjnie sterowanie membranami na płytkach mikroprzepływowych. Dzięki temu substancje chemiczne są transportowane ze zbiorników do komór reakcyjnych w odpowiedniej kolejności - co zapewnia niezawodność i powtarzalność procesów.

Gotowy do zainstalowania podsystem: tłoczyska siłowników sterują membranami układu mikroprzepływowego.

W zakresie projektowania Festo nie opiera się tylko na komponentach elektrycznych, ale w coraz większym stopniu na pneumatycznych. Bardzo kompaktowe komponenty pracują niezwykle niezawodnie, przy minimalnym wytwarzaniu ciepła. Jest to ważne, ponieważ stosowane substancje chemiczne są często wrażliwe na ciepło. Dzięki temu można zrezygnować z dodatkowych komponentów do chłodzenia. Dzięki zintegrowanemu wytwarzaniu ciśnienia i podciśnienia nie jest konieczne zewnętrzne zasilanie powietrzem.

Sterowanie procesami w rozwiązaniach Festo nie wymaga skomplikowanego oprogramowania. Dzięki temu klient nie musi np. sięgać po "oprogramowanie o nieznanym pochodzeniu". W ten sposób oszczędza sobie dodatkowych kontroli i unika ewentualnego ryzyka.

Dzięki współpracy inżynierskiej bezpośrednio do produkcji seryjnej

Inżynierowie Festo wspierają klienta od najwcześniejszego etapu planowania. Wychodząc od zdefiniowanej procedury, asercji, projektują odpowiedni blok zaworowy i wybierają te moduły, które najlepiej spełniają specyfikację z systemu. W ten sposób mogą oni skorzystać z elementów podstawowych, które już integrują dwa lub więcej komponentów jako jednostki funkcjonalne, dostosowane do takich kryteriów jak dostępna przestrzeń lub natężenie przepływu.

Klient bardzo szybko otrzymuje próbki, które modelują późniejszy proces automatyzacji i oszczędza sobie czasochłonnych i kosztownych cykli optymalizacji. Przykładowe zespoły są już gotowymi do zainstalowania, wstępnie przetestowanymi podsystemami. Po etapie proof-of-concept można natychmiast rozpocząć produkcję seryjną.

Gotowy do seryjnej produkcji – bez własnych prototypów i czasochłonnych testów.

Gotowy do seryjnej produkcji – bez własnych prototypów i czasochłonnych testów.

Sprawdzone, certyfikowane i niezawodnie dostarczane

Wspólnie opracowane rozwiązania składają się ze standardowych komponentów, które Festo, jako lider w dziedzinie technologii automatyzacji, może dostarczać w dużych ilościach w najkrótszym możliwym czasie. System zarządzania jakością Festo jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 13485. Systemy i komponenty są bardzo niezawodne dzięki standardowi przemysłowemu, które sprawdziły się już w automatyce przemysłowej. Podczas opracowywania uwzględniono również przepisy rozporządzenia w sprawie urządzeń diagnostycznych in vitro (IVDR).

Wraz z Festo najszybszy sposób seryjnej produkcji nowego systemu lab-on-a-chip jest również najbardziej ekonomiczny i bezpieczny.

Przykład gotowego do instalacji podsystemu Festo

Przykład gotowego do instalacji podsystemu Festo
  • Miniaturowy zawór VOVK: niezwykle mały, o szerokości zaledwie 6 mm
  • Blok zaworowy i płyty z kanałami: dostosowane do wymogów klienta i modułowe
  • Wyłączniki zbliżeniowe SMT: zoptymalizowane pod względem przestrzeni i niezawodne
  • Tłok siłownika kompaktowego AEN: mocny i wytrzymały
  • Złączki wtykowe QS i przewody: wszystko z jednego źródła

sierpnia 2021

Przegląd