Forum Efektywności Energetycznej

Starannie obliczona: efektywność energetyczna

Co ma wspólnego zakład produkujący ołówki z efektywnością energetyczną? Całkiem sporo! Efektywność energetyczna na stanowisku pokazowym "Experience Energy Efficiency" w siedzibie Festo w Esslingen-Berkheim, system ostrzenia ołówków pokazuje, jak jeden element optymalizacyjny w zakresie efektywności energetycznej prowadzi do drugiego w celu stworzenia całościowej koncepcji. Imponujące wyniki energetyczne osiągnięto dzięki zmniejszeniu tarcia i ciężaru, dobraniu odpowiednich komponentów, jak również dzięki odzyskiwaniu energii oraz efektywnemu uruchamianiu i sterowaniu.

Przewaga konkurencyjna dzięki zrównoważonej produkcji

Efektywność energetyczna w technice automatyzacji jest obecnie najwyższym priorytetem. Ale jaki konkretnie potencjał oszczędności można wykorzystać? Demonstruje to system ołówków. Ostrzy ołówki, wykonuje na nich nadruki, transportuje je do stacji pakowania, umieszcza w pudełkach i przekazuje do magazynu. Na pytania dotyczące całościowej efektywności energetycznej można odpowiedzieć w sposób jasny i praktyczny z pomocą tej fabryki demonstracyjnej.

Jako firma rodzinna z długoterminową perspektywą, Festo od wielu lat koncentruje się na całościowej efektywności energetycznej - zarówno we własnej firmie, jak i dla klientów. Zawsze z myślą o całym łańcuchu wartości - od inżynierii, poprzez energooszczędne produkty, aż po efektywne projektowanie systemów i energooszczędną eksploatację maszyn i urządzeń w ramach "zielonej" produkcji.

Na ekspozycji, zgodnie z tym czterostopniowym podejściem, prezentowane są filmy wideo, interaktywne eksponaty produktów i rozwiązań Festo oraz przegląd zrównoważonych usług i odpowiednich szkoleń. Przesłanie jest następujące: każdy obszar przyczynia się w równym stopniu do znalezienia optymalnego, ekonomicznego i doskonale skoordynowanego rozwiązania automatyzacji. Dobre do szukania odpowiedzi na wyzwania XXI wieku, które zostały przedstawione na początku wizyty. W szczególności te związane z niedoborem zasobów, zmianą klimatu i śladem ekologicznym.

Efektywność energetyczna: koncepcja zintegrowana

Skuteczne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej opierają się na koncepcji holistycznej. Kompleksowe podejście obejmuje sprzęt, doradztwo, inżynierię, pomiary i szkolenia - czyli dokładnie to, co oferuje Festo.

Holistyczne myślenie, ukierunkowane działanie

Inżynieria dla optymalnego projektowania systemów

Wykorzystując trzy różne systemy manipulacyjne - pneumatyczny, elektryczny i mieszany - stacja 1 demonstruje całkowity koszt posiadania przy różnych czasach cyklu w okresie eksploatacji wynoszącym kilka lat. W każdym przypadku użytkownik może określić pożądany okres zwrotu nakładów i wybrać najbardziej ekonomiczne dla niego rozwiązanie pod względem kosztów nabycia i energii.

Produkty i rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną

Zdecentralizowane wyspy zaworowe umieszczone bardzo blisko napędów pozwalają na przykład na oszczędność sprężonego powietrza w stacji 2. Możliwości jest jednak znacznie więcej: animacje informują o 11 dodatkowych możliwościach oszczędzania. Przy proporcjonalnym zużyciu energii końcowej w niemieckim sektorze przemysłowym wynoszącym 30 % przyszłość należy do takich działań.

Usługi i szkolenia jako instrumenty sterowania

Podczas gdy stacja 3 skupia się na usługach Festo w zakresie oszczędzania energii, stacja 4 opisuje usługi Festo Didactic. Tutaj teoria i praktyka łączą się w zrównoważony sposób. Ponieważ wiedza prowadzi do nowych rozwiązań. Czy to w przypadku energooszczędnej sprężarki śrubowej w bloku sprężarkowym instalacji sprężonego powietrza, czy też poleceń sterujących do konsekwentnej poprawy bilansu energetycznego.

Efektywność Energetyczna Festo: słyszalne straty sprężonego powietrza

Urządzenie rejestrujące ujawnia prawdę: specjalny sprzęt umożliwia usłyszenie nawet tych ukrytych strat sprężonego powietrza, których nie da się usłyszeć samym uchem podczas pracy. Dzięki Serwisom Efektywności Energetycznej Festo można wykryć nawet najmniejsze nieszczelności. To sprawia, że potencjał oszczędnościowy jest bardzo ciekawy.

Razem ku przyszłości

Ekspozycja "Experience Energy Efficiency" w imponujący sposób podkreśla, jak Festo stale podąża nowymi ścieżkami w ścisłym dialogu z klientami, dostawcami, wiodącymi instytucjami badawczymi i innymi firmami, co pokazuje oddzielny obszar innowacji.

Przegląd