Uzdatnianie wody

Świeża woda dla Bursy

System filtrów ze złożem piaskowym dla milionowego miasta

Wielkie miasto Bursa w Turcji ma czystą wodę pitną. Festo zmodernizowało całą stację uzdatniania wody w Dobruca, od poziomu obsługi i sterowania po zawory procesowe na obiekcie. Stworzenie systemu automatyki z jednego źródła było możliwe dzięki idealnie dopasowanym komponentom Festo. Obejmowało to również dostawę i instalację systemu SCADA, szkolenie lokalnego personelu oraz szkolenie w miejscu pracy przez specjalistę Festo, który pracował tam w pełnym wymiarze godzin przez cały rok.

Publiczne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji BUSKI jest odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę w prowincji Bursa w zachodniej Turcji. Stolica o tej samej nazwie jest czwartą co do wielkości metropolią Turcji. Mieszka tu około 3 milionów ludzi, których dzienne zapotrzebowanie na wodę pitną wynosi 700 000 m3. BUSKI dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne dostawy wody i zbudować sprawną infrastrukturę według europejskich standardów.

W przeszłości usterki w systemie mogły być wykryte jedynie przez pracowników obsługi technicznej na miejscu. W tym samym czasie dodawano również chlor, co powodowało wahania jakości wody. Modernizacja miała również na celu oszczędność energii w procesie uzdatniania wody. Zadanie to nie było bynajmniej nowe dla Festo. W Turcji zautomatyzowaliśmy i zmodernizowaliśmy już kompleksowo sześć innych stacji uzdatniania wody.

Centralnym zadaniem była modernizacja i automatyzacja systemu filtrów ze złożem piaskowym. Tutaj dowiesz się, jak to zrobiliśmy. Możesz też przejść bezpośrednio do rozwiązania Festo.

Woda pitna bez posmaku

BUSKI, miejskie przedsiębiorstwo wodociągów poszukiwało doświadczonego partnera technologicznego do modernizacji jednej ze swoich stacji uzdatniania wody. Poprzez zaproszenie do składania ofert chcieli osiągnąć pięć celów:

Systematyczna automatyzacja powinna zwiększyć bezpieczeństwo pracy. Wynikające z tego zmniejszenie zużycia wody płuczącej i piasku filtracyjnego powinno jednocześnie obniżyć koszty uzdatniania wody. Technologia czujników powinna pomagać operatorom w szybkim wykrywaniu usterek, tak aby konserwacja zapobiegawcza zapewniała bezproblemowe działanie. A dozowanie chemikaliów bakteriobójczych powinno być sterowane zgodnie z zapotrzebowaniem, aby woda była bezwonna. Niemniej jednak wszelkie zagrożenie dla zdrowia konsumentów powinno być ograniczone do minimum. Ukierunkowane szkolenia optymalnie przygotowały pracowników do sprawnej obsługi nowego systemu.

Zawory procesowe

Dokładnie zautomatyzowana technologia wodna

Oprócz produktów i akcesoriów Festo oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie technologii wodnej. Na przykład nasi eksperci towarzyszyli tureckiemu dostawcy wody Bursa od pierwszych etapów planowania do szkolenia pracowników w ramach bieżącej działalności.

Plan działania na rzecz osiągnięcia celu

Wspólnie z BUSKI eksperci z Festo przygotowali analizę wymagań, która obejmowała wszystkie stacje ważne dla procesu oczyszczania: zbiorniki filtracyjne, dozowanie, osadnik, zagęszczacz osadu i chlorowanie. W ten sposób powstała przekonująca koncepcja, która spełniała wszystkie wymagania, takie jak pełna automatyzacja, bezproblemowa obsługa i łatwa konserwacja oraz szkolenie personelu.

Najnowocześniejsza technologia uzdatniania wody

Po wdrożeniu tej koncepcji 28 filtrów ze złożem piaskowym może być obsługiwanych w pełni automatycznie: każdy filtr został wyposażony w nowy panel sterujący oraz pneumatyczną szafę sterowniczą z modułowymi terminalami elektrycznymi CPX. Ponadto zmodernizowana została główna elektryczna szafa sterownicza.

Przestarzała technologia napędu dla zaworu procesowego została zastąpiona przez pneumatyczne napędy liniowe i whadłowe Festo. Wymieniono również i dostosowano sieć sprężonego powietrza. Każdy zbiornik filtracyjny jest teraz sterowany za pomocą wysp zaworowych.

Precyzyjne dozowanie dodawanych środków chemicznych zapewnia system oparty na platformie automatyzacji CPX, który automatycznie dostosowuje dodatek do ilości przepływającej wody. Wszystkie dane są przekazywane do systemu SCADA.

Monitorowanie i sterowanie za pomocą SCADA

To, co wcześniej było wykonywane ręcznie, jest teraz obsługiwane przez nowy system SCADA, który posiada redundancję zaprojektowaną w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Monitoruje on cały proces i na podstawie wszystkich danych procesowych automatycznie tworzy różne raporty o stanie dla konserwacji zapobiegawczej lub zadań operacyjnych. Wartości takie jak ciśnienie, poziom napełnienia, pozycje zaworów, daty wymiany filtrów lub godziny pracy pomp nie muszą być już żmudnie rejestrowane przez pracowników. Zamiast tego każdy parametr może być teraz odczytywany centralnie w nowym pomieszczeniu sterowania ze ścianą wideo, SCADA Control Center. W tym celu na terenie całego obiektu zainstalowano sieć światłowodową.

Kwalifikacje i szkolenie w miejscu pracy

Program szkolenia Festo Didactic obejmuje 300 godzin i umożliwia pracownikom bezpieczną obsługę systemu i jego komponentów mechatronicznych i/lub pneumatycznych. W przypadku tego typu szkoleń teoria i praktyka uzupełniają się w znaczący sposób, a na koniec pracownicy otrzymują certyfikat Festo.

Ponadto przez cały rok na miejscu był ekspert z naszego tureckiego oddziału. Zapewnił płynne działanie podczas fazy rozruchu i był zawsze dostępny, aby odpowiadać na pytania. Dzisiaj mechanicy BUSKI sami potrafią sprawnie obsługiwać i serwisować w pełni zautomatyzowaną instalację. W końcu to oni zapewniają sukces zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Dobruce.

Lepsza woda, większa efektywność

Rezultat projektu Dobruca/Bursa jest oczywisty: nowa, w pełni zautomatyzowana instalacja pracuje bezpieczniej, ekonomiczniej i z większą mocą. Fakt, że Festo odniosło wcześniej sukces z firmą ISKI, największym tureckim dostawcą wody, potwierdził nasze kompetencje w zakresie technologii wodnej. Niemiecka jakość, marka Festo i koncepcja automatyzacji z pneumatyką przekonały BUSKI. Tworzymy bezpieczne i czyste rozwiązania w ramach prostej konstrukcji systemu z wykorzystaniem napędów i zaworów pneumatycznych, które są proste w obsłudze i utrzymaniu oraz działają niezawodnie.

Doświadczenie inżynierskie naszych tureckich współpracowników i poziom oferowanego przez nich wsparcia zrobiły na kliencie ogromne wrażenie. Również stosunkowo niskie koszty w pełni zautomatyzowanej instalacji, szczegółowy plan szkoleń oraz coaching w pierwszym roku eksploatacji były dla kierownictwa BUSKI kolejnymi przekonującymi powodami aby dać naszej koncepcji zielone światło.

Każda kropla to sukces automatyzacji

Dzięki kompleksowej automatyzacji spełnione zostały wszystkie wymagania BUSKI dotyczące nowej stacji uzdatniania wody. Dzięki pneumatycznej armaturze procesy technologiczne przebiegają niezawodnie i bezproblemowo. Jakość wody znacznie się poprawiła, podobnie jak efektywność jej uzdatniania. Straty piasku filtracyjnego i wody płuczącej zostały zredukowane do minimum. Wreszcie, co nie mniej ważne, smak wody również uległ znacznej poprawie. Zauważyło to przede wszystkim wielu pracowników.

Pobierz success story

Pneumatyczna modernizacja systemu filtrów ze złożem piaskowym. Tutaj możesz przeczytać ponownie, w jaki sposób BUSKI i Festo podjęły się tego zadania.

Przegląd