Odpowiedni antybiotyk w ciągu 24 godzin

Ratowanie życia dzięki właściwemu antybiotykowi

Platforma diagnostyczna z głowicami dozującymi i manipulatorami

Do tej pory ustalenie, który antybiotyk w jakiej dawce zadziała na infekcję danego pacjenta, zajmowało od dwóch do czterech dni. Nowa platforma diagnostyczna znajduje odpowiedni preparat w ciągu 24 godzin. W zestawie: głowice dozujące i manipulatory firmy Festo.

Oporność bakterii na antybiotyki jest jednym z najbardziej śmiertelnych i kosztownych zagrożeń dla zdrowia na świecie - podaje agencja Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA. Sprzyja temu m.in. przepisywanie przez lekarzy antybiotyków o szerokim spektrum działania. Każde użycie tych silnych antybiotyków daje bakteriom możliwość rozwinięcia odporności.

Jednym z powodów jest to, że testy diagnostyczne wykorzystywane do personalizacji antybiotykoterapii trwają zazwyczaj trzy lub więcej dni. Aby rozwiązać ten problem, należy szybciej umożliwić przepisywanie precyzyjnych terapii.

Dzięki innowacyjnej technologii opracowanej przez start-up Selux Diagnostics, czas ten skraca się do mniej niż 24 godzin, w 99 procentach przypadków nawet do pięciu godzin. W rezultacie lekarze są w stanie przepisać optymalne leczenie trzy do pięciu dni wcześniej, co skraca czas pobytu w szpitalu i przerywa cykl nadużywania antybiotyków i oporności.

Do 50 antybiotyków na stanowisku testowym w tym samym czasie

Rozwiązanie SeLux jest tzw. platformą Next Generation Phenotyping (NGP), co oznacza "fenotypowanie następnej generacji". Fenotypowanie w tym kontekście odnosi się do procesu, który zapewnia pełny wgląd w to, które terapie mogą skutecznie leczyć infekcję pacjenta.

Na platformie NPG osocze krwi pacjenta lub inne próbki zawierające bakterię są mieszane z różnymi antybiotykami. Dzięki zastosowaniu 384-dołkowych mikropłytek, system ma zdolność do testowania obecnych, a także przyszłych leków. Wyniki kompleksowej analizy przesyłane są do bazy danych. Algorytm sprawdza każde rozcieńczenie antybiotyku i w ten sposób analizuje, który lek działa najlepiej przy danej dawce.

Głowice dozujące i manipulatory Festo w użyciu

W systemie zainstalowano kilka głowic dozujących i manipulatorów Festo. Dzięki głowicom dozującym VTOE i VTOI można uzyskać precyzyjne dozowanie w zakresie mikrolitrów. Poprawia to przepustowość oraz gwarantuje niezawodność i dokładność. Moduł sterowania zaworami VAEM umożliwia precyzyjne sterowanie głowicami dozującymi.

W skład platformy NPG wchodzi również manipulator EXCM-30, która przemieszcza płytki mikrotitracyjne i przenosi je. Moduł chwytaka obrotowego EHMD chwyta i obraca fiolki oraz otwiera lub zamyka wieczka. Dzięki temu idealnie nadaje się do pracy z próbkami pacjentów.

czerwca 2021

Przegląd