Siłownik NSM

Pięćset siłowników jednocześnie

Synchroniczne przepychanie blach do produkcji samochodowej

Nawet jeśli technologia automatyzacji jest dziś na bardzo wysokim poziomie, zawsze istnieje potencjał, aby uczynić procesy jeszcze lepszymi. Jak pokazuje przykład linii do układania wykrojów blach, nawet niewielka innowacja w zakresie siłowników pneumatycznych i zaworów może oznaczać duży krok w kierunku większego bezpieczeństwa i efektywności.

Dzisiejsze samochody to znakomite przykłady doskonale zautomatyzowanych procesów. Od najmniejszej śrubki do największej blachy, od pierwszej sekundy produkcji do końcowego testu wydajności silnika - - za każdym samochodem stoi płynny łańcuch tysięcy pojedynczych kroków. Wraz z postępem automatyzacji wzrasta jakość produktów. Im bezpieczniejsze i bardziej niezawodne stają się procesy, tym bardziej zmniejszają się koszty bieżące związane z pracami konserwacyjnymi i przestojami instalacji.

Zwiększenie niezawodności procesu jest zatem ważnym argumentem konkurencyjnym dla firmy takiej jak NSM Magnettechnik GmbH, producenta systemów przenośnikowych dostosowanych do potrzeb klienta, w jej współpracy z wiodącymi firmami w przemyśle motoryzacyjnym. W nowym systemie do układania blach specjaliści postawili na gotową do montażu kombinację siłownik-zawór z zaworem indywidualnym VUVG i standardowym siłownikiem DSBC z samonastawną amortyzacją w położeniu końcowym PPS. Gotowe do montażu rozwiązanie zapewnia precyzyjną amortyzację i synchroniczny ruch pięciuset siłowników.Małe zmiany, duży efekt
Często to właśnie pozornie małe rzeczy robią wielką różnicę - na przykład przestawienie siłowników pneumatycznych w systemie układania wykrojów (wykrojów z blachy). Jeśli mają one później stać się doskonałymi elementami poszycia zewnętrznego samochodów, takimi jak dachy, drzwi, maski i klapy bagażników, ważną rolę odgrywa nie tylko optymalne cięcie.

Również procesy ustawiania i układania wykrojów blach muszą być wolne od błędów. Jeśli tylko jeden z 500 siłowników pneumatycznych popchnie arkusz transportowany przez taśmę magnetyczną na stos w niewłaściwym czasie lub w niewłaściwym kierunku, skutkuje to defektami, które obniżają jakość produktu. W poprzednich systemach proces przesuwania magnetycznie transportowanych elementów z blachy odbywał się za pomocą siłowników DNCB z ręcznie regulowaną amortyzacją PPV. Od momentu przejścia na nowe siłowniki DSBC z samonastawną amortyzacją PPS znacznie wzrosło bezpieczeństwo procesu.

Duże jest piękne: 500 siłowników DSBC z samonastawną amortyzacją PPS i indywidualnymi zaworami VUVG synchronicznie przesuwa blachy.

Duże jest piękne: 500 siłowników DSBC z samonastawną amortyzacją PPS i indywidualnymi zaworami VUVG synchronicznie przesuwa blachy.

Synchroniczna i stała amortyzacja

Synchroniczne ustawienie 500 siłowników pneumatycznych w systemie układania NSM nie było łatwe. Przy starszych siłownikach DNCB, amortyzacja PPV musiała być regulowana indywidualnie. Dla bezpieczeństwa i ułatwienia kontroli wzrokowej śruby regulacyjne zostały pokryte woskiem uszczelniającym. Regulacja amortyzacji 500 siłowników w celu zapewnienia absolutnej synchronizacji była nie tylko niezwykle czaso- i pracochłonna, ale także pozbawiona precyzji w porównaniu z nowymi siłownikami DSBC.

Dzięki samonastawnej amortyzacji PPS, każdy pojedynczy siłownik jest teraz zawsze tak samo amortyzowany i pracuje absolutnie synchronicznie. W ten sposób nie tylko chroni się wykroje, ale także obniża koszty konserwacji nawet o 70 procent i trwale skraca czasy przestoju nowego systemu. Są to znaczące korzyści dla NSM Magnettechnik w konkurencyjnym przemyśle motoryzacyjnym.

Szczeliny dla jednolitego ciśnienia: pneumatyczne głowice popychające są stosowane pomiędzy magnetycznymi przenośnikami taśmowymi.

Szczelina dla równomiernego ciśnienia: pneumatyczne głowice popychające są stosowane pomiędzy magnetycznymi przenośnikami transportowymi.

Większe bezpieczeństwo dzięki standardom przemysłowym

Przejście z zaworów CPE na zawory indywidualne VUVG stanowi kolejny ważny wkład w zwiększenie niezawodności procesu i efektywności kosztowej. W przypadku zaworów CPE bardzo małe śruby do mocowania kabli często prowadziły do uszkodzeń spowodowanych zbyt mocnym dokręceniem, natomiast wtyczki przyłączeniowe M8 w VUVG oferują teraz znacznie większe bezpieczeństwo. Obsługa przez elektryków została uproszczona i ułatwiona dzięki standardowi przemysłowemu M8 i znormalizowanym długościom kabli.

Przy 900 wtyczkach przyłączeniowych w linii do układania, nawet to pozornie niewielkie usprawnienie daje dużą przewagę. Ponadto, zawór indywidualny VUVG przełącza się już przy ciśnieniu poniżej 1 bar, a CPE przy ciśnieniu sterowania 1,5 bar. Dzięki temu w nowym systemie układania NSM Magnettechnik osiągnięto znacznie wyższy poziom przełączania równoległego.

Dzięki czasowi przełączania wynoszącemu od 100 do 150 milisekund, zawory VUVG mogą osiągnąć wysoką szybkość cyklu do 90 procesów przepychania na minutę. Oznacza to, że wydajność jest o 40 procent wyższa niż w przypadku systemów konwencjonalnych.


Kompleksowe rozwiązanie zwiększa jakość usług

Dzięki gotowemu do montażu rozwiązaniu dostarczonemu przez Festo - składającemu się z siłownika DSBC, zaworu indywidualnego VUVG, złączek i przewodów - firma NSM Magnettechnik oszczędza również na pracach montażowych. Ponadto, dzięki kompletnemu rozwiązaniu dostosowanemu do indywidualnych potrzeb, firma może szczególnie szybko reagować na zapytania klientów. W ten sposób nowe, wysokowydajne komponenty Festo nie tylko zwiększają niezawodność procesu instalacji i systemu, ale także trwale przyczyniają się do poprawy jakości usług.

NSM Magnettechnik GmbH

Lützowstraße 21
59399 Olfen
Niemcy

www.nsm-magnettechnik.de

Zakres działalności: projektowanie, produkcja i sprzedaż systemów dostosowanych do potrzeb klienta w zakresie automatyzacji pras, automatyzacji opakowań i systemów przenośników

  1. Ten artykuł ukazał się w czasopiśmie technicznym dla klientów Festo trends in automation 1.2014
  2. Zdjęcia: Michael Rasche
Przegląd