Skrócenie czasu przezbrajania: zintegrowane rozwiązanie automatyzacji Festo do załadunku i rozładunku elementów obrabianych oraz zmieniarki narzędzi.

Wyłamywanie się z szeregu

Wysoce elastyczne centra frezarsko-tokarskie

Do 70 % oszczędności czasu i 50 % niższe koszty jednostkowe - tak twierdzi wielu użytkowników centrów frezarsko-tokarskich marki Stama. Wszystko to dzięki dużej elastyczności maszyn i ich praktycznie pomijalnym czasom przezbrojenia. Zintegrowane rozwiązanie automatyzacji Festo do załadunku i rozładunku detali oraz zmieniarka narzędzi w dodatkowym magazynie przyczyniają się do tego sukcesu.

Dużą zaletą obrabiarek firmy Stama jest to, że małe partie i duże serie mogą być procesowane jedna po drugiej w niemal dowolnej kombinacji. "To, co wyróżnia nasze centra frezarsko-tokarskie, to fakt, że przedmioty obrabiane mogą być w pełni frezowane, toczone, wiercone, rozwiercane, szlifowane, gratowane i polerowane ze wszystkich sześciu stron w jednym cyklu roboczym" - wyjaśnia Gerhard Schweicker, Inżynier Sprzedaży w firmie Stama. "Dzięki naszej obróbce 5-osiowej przedmiot i narzędzie są swobodnie pozycjonowane i obracane w przestrzeni roboczej" - dodaje ekspert od maszyn.

Zintegrowana automatyzacja: części są ładowane za pomocą portalu liniowego Festo z odpowiednimi chwytakami.

Pionowy załadunek części

"Maszyny z serii MT MT726-2C i MT734-2C wykorzystują dwa narzędzia niezależnie w trybie pracy równoległej. Obracające się wrzeciona umożliwiają pionowy załadunek części", mówi pan Schweicker. "Części są ładowane przez zintegrowany system automatyzacji, portal liniowy firmy Festo z odpowiednimi chwytakami" - mówi Jochen Boscher z działu zarządzania projektami firmy Stama. Ładowarka i rozładowarka umieszczają obrabiany przedmiot na stanowisku obróbczym, gdzie jest on automatycznie mocowany. Umożliwia to optymalne wykorzystanie cykli roboczych: podczas gdy jeden element jest nadal przetwarzany, zintegrowane rozwiązanie automatyzacji może przejść do obszaru przetwarzania, rozładować gotowe części i usunąć je po przetworzeniu, wszystko niezależnie od drugiego elementu.

W rezultacie uzyskuje się krótsze czasy produkcji i niższe koszty, ponieważ załadunek nie musi być już wykonywany ręcznie. Gotowy do montażu portal liniowy otwiera nowe perspektywy. Oś DGE o długości 4,5 m w poziomie oraz dwie niezależnie pracujące osie pionowe EGC z chwytakami HGPL firmy Festo umożliwiają transport elementów bezpośrednio do przestrzeni roboczej w celu obróbki, czyli jednoczesny załadunek i rozładunek. Festo dostarcza ładowarkę i rozładowarkę kompletne i gotowe do instalacji na maszynie.

Zmieniarka narzędzi skraca czas ustawiania

Centra frezarsko-tokarskie Stama z serii MT726 i MT734 są również dostępne z dodatkowym magazynkiem do przechowywania kolejnych narzędzi, aby znacznie skrócić czas przezbrajania w przypadku konieczności częstej wymiany elementów. Również w tym przypadku w pełni automatyczna wymiana narzędzi odbywa się za pomocą kompletnego, gotowego do instalacji rozwiązania handlingowego Festo. Ten tandemowy zespół chwytakowo-obrotowy składa się z osi EGC, pneumatycznego napędu wahadłowego DRRD oraz chwytaka do ciężkich narzędzi HGPT. "Już na etapie planowania projektu dużą zaletą jest to, że wszystkie niezbędne rozwiązania w zakresie handlingu detali i narzędzi można otrzymać z jednego źródła", podkreśla Boscher. "W Festo mamy kompetentnego partnera rozwojowego dla wszystkich naszych potrzeb w zakresie automatyzacji maszyn".

Gotowe do instalacji rozwiązania systemowe

Projektując rozwiązania systemowe dla centrów frezarsko-tokarskich, specjaliści z Technologicznego Centrum Aplikacyjnego Festo wykorzystali swoje bogate doświadczenie zdobyte podczas realizacji tysięcy gotowych do instalacji rozwiązań w zakresie handlingu. To doświadczenie jest niezwykle cenne w tego typu projektach, ponieważ zapewnia bezproblemową integrację różnych systemów magistrali lub interfejsu I/O w sterowniku maszyny. Specyficzne dla klienta rozwiązania interfejsów instalacyjnych i punktów rozłączania są dostosowane do wymagań. Szczególnie elastyczne okazują się tutaj np. ładowarka i rozładowarka oraz zmieniarka narzędzi w dodatkowym magazynie, dzięki indywidualnemu dopasowaniu front-end.

"Zintegrowane rozwiązanie automatyzacji z ładowarką, rozładowarką i zmieniarką narzędzi Festo przyczynia się do oszczędzania miejsca w układzie maszyny" - mówi Schweicker. "Ponieważ trzy czwarte naszych maszyn jest używanych na całym świecie, tym ważniejsza jest współpraca z globalnym partnerem, takim jak Festo z rozległą siecią sprzedaży i serwisu. Dotyczy to w szczególności Chin, gdzie jako producent obrabiarek rozwijamy się szczególnie mocno" - dodaje Boscher ze Stamy.Stama Maschinenfabrik GmbH

Siemensstraße 23
73278 Schlierbach
Niemcy

www.stama.de

Zakres działalności: produkcja i dystrybucja pionowych centrów obróbczych CNC, urządzeń, narzędzi oraz techniki pomiarowej

  1. Ten artykuł ukazał się w czasopiśmie technicznym dla klientów Festo trends in automation 1.2017
Przegląd