Jakość szyta na miarę. Dostępna na całym świecie.

Jakość szyta na miarę

Dostępna na całym świecie - made by Festo

Kiedy mówimy o jakości, mamy na myśli zadowolenie klienta. Dotyczy to wszystkiego, czego oczekują od nas nasi klienci. Interfejsy, procesy, a przede wszystkim zaangażowani ludzie. Dlatego w Festo mówimy o zintegrowanej jakości firmy, którą wprowadzamy w życie zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, wspólnie z naszymi klientami i partnerami.

Jakość firmy

Jakość od samego początku: tak jest w każdym obszarze działalności Festo. Odpowiedzialność za realizację spoczywa na każdym z osobna - w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania dla danego zadania.

Ustanowiony na całym świecie system zarządzania jakością i wszystkie odpowiednie certyfikaty
tworzą solidną podstawę dla myśli i działań wszystkich pracowników Festo,
od doradztwa po daleko wykraczające poza ramy dostawy produktów.

Jakość produktu

Większość naszych klientów codziennie staje przed coraz bardziej skomplikowanymi zadaniami. Razem z Tobą chętnie podejmiemy wyzwania i wniesiemy swój wkład w postaci precyzyjnie dopasowanych rozwiązań i przyszłościowych produktów.

Naszym zdaniem każdy produkt jest tak dobry, jak korzyść, którą przynosi każdemu klientowi z osobna. Kompleksowa jakość zaczyna się więc od pierwszej rozmowy. Aby wyjaśnić, jakie jest najlepsze rozwiązanie. I nie kończy się to na tym, nawet jeśli jest reklamacja..

Jakość procesu

Błędy w łańcuchu procesów nie tylko kosztują czas i pieniądze. Narażają one na szwank zaufanie do Twoich i naszych produktów. Dlatego ważny jest dla nas każdy krok w kierunku stabilnych, bezodpadowych procesów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkt katalogowy, czy o rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta: jakość procesów i produktów, jak również postawa pracowników muszą ze sobą optymalnie współgrać. W końcu nasi klienci naprawdę doceniają współpracę, bo dzięki niej są bardziej konkurencyjni na rynku.

Broszura: Jakość szyta na miarę

Jakość we wszystkim, co robimy: co to oznacza dla Festo, a przede wszystkim dla Twojej współpracy
z nami, można zobaczyć tutaj w krótkim przeglądzie.

Broszura do przeglądania online

Broszura do pobrania (PDF)