Oświadczenie o Ochronie Danych

Polityka prywatności

Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie i swobodnie podczas udanej współpracy z Festo. Chcemy również sprostać Twoim potrzebom w zakresie ochrony danych osobowych i być dla Ciebie niezawodnym partnerem.

Kiedy mówimy o prywatności danych, odnosi się to do danych osobowych. Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą).

Jako światowy lider w dziedzinie technologii automatyzacji oraz edukacji i szkoleń technicznych, codziennie przetwarzamy dane osobowe. Podczas przetwarzania danych przestrzegamy wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych, w szczególności Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR/RODO).

Tam, gdzie użyto formy męskiej, jest to jedynie uproszczenie językowe. Informacje odnoszą się w równym stopniu do wszystkich płci.

1 - Administrator danych

Podmiot odpowiedzialny

Festo Sp. z o.o. (Festo)
Janki, ul. Mszczonowska 7,
05-090 Raszyn

Inspektor Ochronych Danych Osobowych

Festo SE & Co. KG
Harald Glaser
dane.osobowe@festo.com

2 - Grupy osób, cele przetwarzania oraz kategorie danych

2.1 Korzystanie z naszej oferty online

Twoje korzyści / nasze cele

Festo udostępnia wiele użytecznych funkcji online, które mogą ułatwiać Ci wykonywanie codziennej pracy. W związku z tym wykorzystujemy dane osobowe do ustalenia tożsamości i procesu uwierzytelnienia użytkownika, np. do udostępnienia wybranych usług i funkcjonalności na internetowych platformach Festo.

Dodatkowo przetwarzamy dane osobowe ze względów bezpieczeństwa, szczególnie w celu wykrywania i zapobiegania atakom na nasze strony internetowe lub udaremnienia prób oszustwa.

Kategorie danych

W trakcie korzystania z naszych stron, aplikacji lub narzędzi internetowych, zapisujemy takie dane osobowe, jak:

 • rodzaj urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz
 • Twój adres IP
 • data i czas wizyt
 • wykorzystanie stron internetowych i ich funkcji
 • wyszukiwane słowa, komunikaty o błędach, informacje o znalezionych plikach i ilości przesłanych danych
 • strony internetowe, z których użytkownik trafił na naszą stronę i strony, które odwiedził korzystając z linków na naszych stronach.
 • Inne dane osobowe, takie jak np.
 • imię i nazwisko
 • służbowe dane kontaktowe, np. adres e-mail i numer telefonu
 • informacje określone jako część zapytania

Są to dane osobowe dobrowolnie udostępnione np. podczas procesu rejestracji, zapytania w formularzu kontaktowym, ankiety lub w celu realizacji umowy.

Pliki cookie

Aby gromadzić dane na naszych platformach internetowych, wykorzystujemy pliki cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie przez Festo można znaleźć na stronie Polityka cookie. Tam możesz samodzielnie ustawić, które pliki cookie są aktywowane podczas korzystania z naszej oferty online.

Web-Tools

Informacje na temat narzędzi internetowych używanych przez Festo można znaleźć na stronie Web-Tools.

Linki do innych stron internetowych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wyłącznie platform internetowych Festo, a nie stron internetowych i aplikacji osób trzecich. Platformy internetowe Festo mogą również zawierać linki do stron internetowych i aplikacji osób trzecich, które mogą być interesujące dla użytkownika.

Festo nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych przez osoby trzecie ani za treść tych stron internetowych.

2.2 Korzystanie z aplikacji mobilnych lub lokalnych

Twoje korzyści / nasze cele

Festo oferuje liczne aplikacje, z których można korzystać na urządzeniach końcowych takich jak laptopy, tablety lub smartfony, i które mogą być Państwu pomocne przy wykonywaniu różnych zadań w sposób wydajny i bezpieczny. Przy użyciu danych osobowych istnieje możliwość ustawienia i kontrolowania interesujących funkcji.

Jeżeli funkcje i dodatki są zintegrowane z narzędziami, informacje o tym znajdą się w dodatkowych dokumentach dotyczących prywatności danych dla danej aplikacji.

Festo może uzyskać dostęp do treści i danych osobowych w aplikacjach tylko podczas prac serwisowych i konserwacyjnych.

Kategorie danych

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu i adres e-mail
 • Ustawienia specyficzne dla użytkownika, takie jak ulubione ustrony
 • Role użytkownika i ustawienia dotyczące ról

2.3 Realizacja projektów w ramach współpracy z partnerami biznesowymi

Twoje korzyści / nasze cele

Podstawą dobrych relacji biznesowych jest udana komunikacja między osobami wyznaczonymi do kontaktu oraz skuteczna wymiana potrzebnych informacji. Wykorzystujemy dane osobowe do komunikacji dotyczącej produktów, usług i projektów, np. do przetwarzania zapytań lub udzielania informacji technicznych o produktach. Dodatkowo, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu utrzymania naszych (umownych) relacji biznesowych, np. w celu przetwarzania zamówień na produkty i usługi, wykonywania napraw i prac serwisowych, a także w celach związanych z prowadzeniem księgowości, fakturowaniem i realizacją płatności.

Kategorie danych

W ramach współpracy z Tobą jako partnerem biznesowym, Festo przetwarza Twoje dane osobowe jako osoby kontaktowej dla klientów, zainteresowanych, partnerów handlowych, dostawców lub innych partnerów.

Co do zasady, w tym zakresie przetwarzamy następujące dane:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres służbowy, służbowy numer telefonu i adres e-mail
 • informacje o przeprowadzonych rozmowach telefonicznych, wizytach, wymianach informacji i treści takiej komunikacji
 • informacje wymagane na potrzeby danego projektu lub przetwarzane w związku z relacjami umownymi
 • dane pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, baz danych lub agencji kredytowych
 • data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, informacje o istotnych postępowaniach i innych sporach, których partnerzy biznesowi są stroną - jeżeli jest to wymagane w ramach procesu compliance
 • informacje dotyczące płatności, np. dane potrzebne do realizacji płatności lub zapobiegania oszustwom, w tym dane karty kredytowej i numery zabezpieczające tych kart

Festo kontaktuje się z Tobą jako osoba kontaktowa B2B i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby zidentyfikować Ciebie jako podmiot danych poza tym celem. Nie prowadzimy profilowania, które mogłoby wywołać skutki prawne dla Ciebie osobiście lub wpłynąć na Ciebie w podobny sposób.

2.4 Współpraca pomiędzy Festo a partnerami biznesowymi

Twoje korzyści / nasze cele

Nowoczesne metody komunikacji elektronicznej oferują narzędzia, które umożliwiają skuteczną współpracę oraz szybką i prostą wymianę informacji i danych. Podczas korzystania z takich narzędzi, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach identyfikacji oraz udokumentowania tych form kontaktu.

Kategorie danych

Podczas sesji online i innych interakcji możemy przetwarzać różne rodzaje danych osobowych, w szczególności:

 • dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy itp.)
 • wszystkie dane z ogólnej wymiany informacji: prawa dostępu, komentarze i uwagi, przetwarzanie dokumentów, informacje dotyczące użytkowania, takie jak data i godzina

2.5 Marketing bezpośredni

Twoje korzyści / nasze cele

Festo przekazuje Tobie informacje o ważnych trendach na rynku, interesujących nowych produktach i rozwiązaniach przeznaczonych dla branży, w której działasz oraz zgodnie z Twoimi wybranymi zainteresowaniami. Będziesz również otrzymywać informacje o kampaniach marketingowych, analizach rynku lub podobnych akcjach i wydarzeniach.

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych kontaktowych w tych celach. By wyrazić sprzeciw, należy wysłać wiadomość na adres e-mail dane.osobowe@festo.com lub skorzystać z opcji zgłoszenia sprzeciwu, zawartej w każdej takiej komunikacji.

Kategorie danych

Żeby móc przekazywać informacje dopasowane do potrzeb i życzeń, gromadzimy Twoje dane osobowe w ramach marketingu bezpośredniego, w tym:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres służbowy, służbowy numer telefonu i adres e-mail
 • Twój wybór dotyczący newsletterów i obszarów zainteresowania
 • informacje o wizytach na targach, udziale w webinariach itp.
 • wszystkie inne dane podane dobrowolnie przez Ciebie, pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę

2.6 Planowanie i organizacja wydarzeń

Twoje korzyści / nasze cele

Chcielibyśmy przekazywać aktualne informacje o naszej działalności, atrakcyjnych ofertach i ciekawych trendach. Podczas różnych wydarzeń organizowanych przez Festo masz możliwość porozmawiania z naszymi specjalistami i innymi zainteresowanymi osobami oraz trendsetterami. Żebyśmy mogli przygotować wydarzenie, które będzie dla Ciebie wartościowe, musimy być w stanie dostosować je do Twoich potrzeb i życzeń.

Kategorie danych

W celu zorganizowania ciekawego i udanego wydarzenia, potrzebujemy zgromadzić dane osobowe.

W zależności od rodzaju i miejsca wydarzenia przetwarzamy np.

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu i adres e-mail
 • dane na potrzeby organizacji wydarzenia, np. zaproszenia, osobiste preferencje lub szczegółowe informacje na temat podróży
 • dokumentacja dotycząca udziału i przeprowadzonych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
 • numery rejestracyjne pojazdu w celu umożliwienia wjazdu na parking i wydania pozwoleń na parkowanie
 • zdjęcia i nagrania wideo wykonywane w celu publikacji i dokumentacji wydarzenia

2.7 Ankiety oceniające zadowolenie

Twoje korzyści / nasze cele

Rzetelne informacje o ocenie naszej działalności oraz właściwe zrozumienie potrzeb i wymagań drugiej strony to podstawa dalszego rozwijania naszych usług. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Festo może wykorzystać służbowe dane kontaktowe w celu przeprowadzenia ankiet oceniających zadowolenie.

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych kontaktowych do tych celów, wysyłając wiadomość e-mail na adres dane.osobowe@festo.com lub korzystając z opcji sprzeciwu w ramach niniejszej komunikacji.

Kategorie danych

Przekażemy Ci konkretne informacje o anonimowości udzielanych odpowiedzi w zależności od rodzaju i celu ankiety.

Jeżeli nie da się przeprowadzić ankiety w sposób anonimowy, będziemy przetwarzać dane osobowe, takie jak:

 • dane kontaktowe, m.in. imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu
 • w przypadku określonych ankiet lub analiz skupiających się na konkretnych aspektach przetwarzamy dane dotyczące pracy, np. dotyczące działu, w jakim pracujesz lub odpowiedzialności za zarządzanie
 • podstawą ankiety mogą być Twoje informacje zwrotne dotyczące konkretnego procesu biznesowego

3 - Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeżeli udzieliłeś nam indywidualnie wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, podstawą prawną do przetwarzania danych jest taka zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest udzielana dobrowolnie i może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości.

4 - Przekazywanie danych osobowych

4.1 Przekazywanie danych przez Festo podczas przetwarzania

Jeżeli jest to konieczne, Festo przekazuje dane osobowe do:

 • wewnętrznych działów Festo
 • swoich spółek powiązanych lub innych osób trzecich np. partnerom handlowym lub dostawcom, jeżeli jest to konieczne do przygotowania wyceny lub rozpoczęcia, realizacji lub przebiegu relacji biznesowych
 • usługodawcom, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach świadczenia usług, np. usługodawcy świadczący usługi zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego albo organizacji wydarzeń
 • osobom trzecim, jeśli jest to wymagane do zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub w związku z uzasadnionymi prawnie roszczeniami, np. w związku z postępowaniem arbitrażowym lub sądowym, w tym władzom, organom administracyjnym, podmiotom oferującym ubezpieczenie zdrowotne lub zewnętrznym kancelariom prawnym

Jeżeli odbiorcy danych znajdują się w krajach, w których nie obowiązuje RODO, Festo podejmie starania, żeby zapewnić odpowiednią i właściwą ochronę Twoich danych osobowych w inny sposób.

 • Twoje dane osobowe są przekazywane do spółek powiązanych Festo wyłącznie na podstawie wiążących zasad korporacyjnych, których członkowie grupy Festo muszą przestrzegać.
 • Dane osobowe są przekazywane do odbiorców spoza grupy tylko pod warunkiem, że (i) podpisali oni z Festo standardowe unijne klauzule umowne, (ii) wprowadzili wiążące zasady korporacyjne.

4.2 Wtyczki społecznościowe

Na stronach internetowych Festo znajdują się zintegrowane wtyczki do mediów społecznościowych, np. Facebooka, YouTube’a, Twittera i Instagrama. Jeśli wybierzesz jedną z tych wtyczek społecznościowych, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z tym dostawcą i Twoje dane będą przez niego przetwarzane. Jeśli w tym czasie zalogowałeś się na swoje konto użytkownika, dostawca może przyporządkować Twoją wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika.

Polityka ochrony danych danego portalu społecznościowego ma zastosowanie wyłącznie doTwojego połączenia z tym portalem, danych przekazywanych między portalem a Twoim systemem oraz Twoją interakcją na tej platformie. Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia plików cookie.

Informacje o plikach cookie

5 - Przechowywanie danych osobowych

Jeżeli przy gromadzeniu danych nie określono konkretnego okresu ich przechowywania, wówczas Twoje dane osobowe zostaną usunięte po upływie ustalonego czasu, jeżeli nie będą już potrzebne do realizacji celu, w jakim są gromadzone, chyba że nie jest to możliwe w związku z prawnie określonymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania danych (np. wynikającymi z przepisów prawa podatkowego).

6 - Bezpieczeństwo danych

Festo podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych.

7 - Możliwość wycofania zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8 - Twoje prawa jako osoby, której dotyczą dane

Zgodnie z RODO - jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do otrzymania potwierdzenia, czy Festo przetwarza dane osobowe oraz informacje o danych osobowych przetwarzanych przez Festo
 • prawo do poprawienia błędnych danych osobowych
 • prawo do usunięcia przez Festo przetwarzanych danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Festo
 • prawo do przeniesienia danych prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych przez Festo

Więcej informacji i wyjaśnień dotyczących powyższych praw można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej "Prawa obywateli".

9 - Osoba kontaktowa ds. ochrony danych w Festo

Dział Festo zajmujący się ochroną danych wspiera Cię we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych. Możesz składać skargi do Festo i korzystać z praw określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz skontaktować się z naszym działem ds. ochrony danych pod adresem dane.osobowe@festo.com.

Dział odpowie na Twoje pytania i rozpatrzy zażalenia w najszybszym możliwym terminie. Poza skontaktowaniem się z działem ds. ochrony danych Festo można kontaktować się z właściwym organem ds. ochrony danych.

Lista krajowych i międzynarodowych organów ds. ochrony danych znajduje się tutaj.