Zautomatyzowana czysta technologia wodna Festo

Zautomatyzowana czysta technologia wodna Festo

Odpowiedzialność za wodę oznacza obowiązek dbałości o nią. Woda - zwłaszcza woda pitna - stała się cennym, często drogim towarem. Tym ważniejsza staje się efektywna automatyzacja procesów uzdatniania i oczyszczania wody. Obniża to koszty, a jednocześnie stwarza warunki dla niezmiennie wysokiej jakości wody. Zdaj się na nasze wieloletnie doświadczenie i możliwość uzyskania wszystkiego z jednego źródła.

Automatyzacja zaworów procesowych od jednego dostawcy

Koncepcje uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków sprawdzają się najlepiej, gdy są wdrażane w sposób konsekwentny i zgodnie z wymogami. Nasze doświadczenie pokazuje, że tak jest zarówno w przemyśle, jak i w sektorze komunalnym. Dlatego Festo oferuje komponenty i rozwiązania systemowe do pneumatycznej automatyzacji systemów technologii wodnej, które precyzyjnie ze sobą współpracują. Obejmuje to również fachowe wsparcie na każdym etapie projektu.

Im wcześniej zaangażują nas Państwo w projektowanie instalacji, tym większy potencjał oszczędnościowy jest możliwy. Nasze referencje to setki projektów na całym świecie. A dziś każdy z naszych klientów cieszy się większym bezpieczeństwem operacyjnym, wydajnością i produktywnością.

Kompleksowa wiedza z zakresu technologii wodnych

Festo dostarcza produkty i systemy od poziomu urządzeń obiektowych do poziomu sterowania. Wszystkie nasze komponenty są zaprojektowane tak, aby bezproblemowo ze sobą współpracowały. Dostarczymy Państwu odpowiednie wyspy zaworowe, zdalne WE/WY (na życzenie ze zintegrowanym sterowaniem Codesys), pozycjonery i skrzynki czujnikowe, zawory elektromagnetyczne do napędów ćwierćobrotowych, napędy liniowe (sterowane w pętli zamkniętej), zautomatyzowane przepustnice i zawory kulowe, przygotowanie sprężonego powietrza, przewody i złącza oraz kompletne szafy sterownicze.

Wsparcie we wszystkich fazach projektu

Zarządzanie projektem oznacza dla nas wspieranie klientów na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od prac inżynierskich, przetargów, zaopatrzenia i instalacji, aż po oddanie do eksploatacji i serwis na miejscu. Możesz liczyć na dostępność na całym świecie i fachowe wsparcie sprzedaży, a także na to, że automatyzacja ułatwi i usprawni Twoje procesy uzdatniania wody. Jest to możliwe dzięki sprawdzonej i innowacyjnej technologii, która jest powtarzalna i bezpieczna, a tym samym zapewnia niezmiennie dobrą jakość wody. Jeśli przeanalizujesz całkowity koszt posiadania (TCO), przekonasz się, że jest to również bardziej opłacalne w ogólnym rozrachunku.

Rozwiązania automatyzacji dla wszystkich obszarów technologii wodnej

Technologia wody przemysłowej

Technologia wody przemysłowej

Obecnie produkowane przemysłowo Skids są najnowocześniejszym rozwiązaniem w dziedzinie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Oferujemy rozwiązania w zakresie sterowania i automatyki, które umożliwiają szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany oraz upraszczają czynności konserwacyjne, zarówno producentom, jak i użytkownikom.
Jesteśmy partnerem w zakresie indywidualnych, szybkich i elastycznych rozwiązań zarówno dla dużych, jak i małych systemów.


Nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji są już stosowane w tych obszarach:

 • Filtracja ze złożem stałym (w zbiornikach)
 • Filtracja membranowa (mikro-, ultra- i nanofiltracja)
 • Odwrócona osmoza
 • Wymiana jonowa
 • Bioreaktory membranowe

Uzdatnianie wody komunalnej

Uzdatnianie wody komunalnej

Operatorzy, planiści i konstruktorzy komunalnych systemów uzdatniania wody coraz częściej stają przed wyzwaniem oszczędzania energii, obniżania kosztów przy jednoczesnej produkcji wody o najwyższej jakości. Dzięki rozwiązaniom automatyki Festo można wykorzystać potencjał oszczędności w nowych projektach budowlanych i modernizacyjnych oraz skorzystać z innowacyjnej technologii, od projektowania systemu po jego bieżącą eksploatację.


Nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji są już stosowane w tych obszarach:

 • Dopływ
 • Przepompownie (szlam/ woda surowa)
 • Procesy mieszania i dozowania
 • Koagulator i flokulator
 • Filtracja na złożu stałym
 • Ultrafiltracja
 • Odwrócona osmoza
 • Dystrybucja

Oczyszczanie ścieków komunalnych

Oczyszczanie ścieków komunalnych

W przypadku komunalnych oczyszczalni ścieków operatorzy, planiści i konstruktorzy instalacji muszą z jednej strony ograniczyć zużycie energii i koszty, a z drugiej strony zapewnić najwyższą jakość wody. Budując nowe systemy lub modernizując istniejące, można polegać na rozwiązaniach automatyki Festo i w pełni wykorzystać potencjał oszczędności dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii. Jesteśmy Państwa partnerem od projektowania instalacji po jej bieżącą eksploatację.


Nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji są już stosowane w tych obszarach:

 • Zbiorniki przelewowe wody burzowej
 • Osadniki gruzu
 • Łapacze piasku/tłuszczu
 • Osadniki wstępne
 • Przepompownia ścieków / osadów
 • Zbiorniki napowietrzania
 • Osadniki wtórne
 • Komory fermentacyjne
 • Odwadnianie
 • Filtry z węglem aktywnym
 • Mikrofiltracja

Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?

Tutaj znajdziesz inne produkty dla technologii wodnej.


Aplikacje i oprogramowanie dla komputera PC, urządzeń mobilnych lub produktów Festo

Łatwe wejście w proces cyfryzacji systemów technologii wodnych. W naszym App World znajdziesz aplikacje dla Motion Terminal VTEM, jak również inne produkty cyfrowe, takie jak narzędzia do projektowania lub oprogramowanie dla utrzymania ruchu.

Kliknij tutaj, aby przejść do App World