mechatronics

Mechatronika i automatyka procesowa

Szkolenia dla zawodowców.

Szkolenia z tego zakresu pozwalają na poznanie złożonych zagadnień sterowania począwszy od sterowania prostymi obiektami kończąc na sterowaniu zautomatyzowanym procesem produkcyjnym. poza programowaniem prostych sterowników uczestnicy naszych szkoleń mają dostęp do kompleksowej obsługi linii przemysłowych w tym sterowania produkcją hybrydową za pomocą nowoczesnej fabryki AFB Factory produkcji Festo.

Poznaj nasze szkolenia:

SENSOR1 Czujniki przemysłowe binarne ­ zbliżeniowe

Kod szkolenia: SENSOR1

Treść szkolenia:

• pojęcia i definicje, detekcja i przetwarzanie sygnałów,

• podstawy fizyczne i rodzaje czujników,

• budowa i zastosowanie różnych czujników (czujniki optyczne, ultradźwiękowe, magnetyczne, indukcyjne oraz pojemnościowe),

• zastosowania czujników w przemyśle ­ typowe zastosowania i aplikacje,

• dane techniczne i ograniczenia w zastosowaniu czujników,

• różne warianty połączenia elektrycznego czujników przemysłowych,

• ćwiczenia praktyczne i badanie wybranych czujników.

Korzyści

Uczestnik:

• zna funkcje różnego typu czujników dla różnego rodzaju zastosowań w przemyśle,

• potrafi:

– dobrać i zainstalować czujnik dla danej aplikacji,

– ustawić wymagane parametry czujnika,

– interpretować dane techniczne czujników,

– wykrywać i usuwać usterki czujników w układach automatyki.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: SENSOR1

Cena: 1500PLN netto

Czas trwania: 2 dni (2 x 7 godzin zegarowych)

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

09 - 10.02.2023

16 - 17.03.2023

24 - 25.04.2023

12 - 13.06.2023

Gliwice:

27-28.02.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

SENSOR2 Czujniki przemysłowe analogowe, przetworniki pomiarowe

Kod szkolenia: SENSOR2

Treść szkolenia:

• podstawowe pojęcia oraz rodzaje sygnałów analogowych,

• rodzaje przetworników i podstawy fizyczne ich działania,

• budowa i zastosowanie różnych przetworników (siły, odległości, położenia),

• dane techniczne przetworników,

• sposób podłączenie elektrycznego,

• ćwiczenia praktyczne ­ badanie wybranych przetworników.

Korzyści

Uczestnik:

• zna typy przetworników stosowanych w przemyśle,

• potrafi:

– dobrać i zainstalować przetwornik,

– ustawić wymagane parametry przetwornika,

– interpretować dane techniczne przetworników,

– testować oraz diagnozować przetworniki w układach automatyki.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: SENSOR2

Cena: 1500PLN netto

Czas trwania: 2 dni (2 x 7 godzin zegarowych)

Najbliższe terminy:

Gliwice:
02-03.02.2023

26-27.06.2023

Janki k/Warszawy:

13-14.02.2023

23-24.03.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

SENSOR Czujniki binarne i przetworniki analogowe w praktyce ­ przegląd, zastosowanie, kalibracja

Kod szkolenia: SENSOR

Treść szkolenia:

• pojęcia i definicje, detekcja i przetwarzanie sygnałów,

• podstawy fizyczne i rodzaje czujników oraz czujników analogowych • sposób podłączenie elektrycznego,

• budowa i zastosowanie różnych czujników (czujniki optyczne, ultradźwiękowe, magnetyczne, indukcyjne oraz pojemnościowe),

• budowa i zastosowanie różnych przetworników (siły, odległości, położenia),

• zastosowania czujników i przetworników w przemyśle ­ typowe zastosowania i aplikacje,

• dane techniczne i ograniczenia w zastosowaniu czujników, przetworników analogowych,

• różne warianty połączenia elektrycznego czujników przemysłowych,

• ćwiczenia praktyczne i badanie wybranych czujników. i przetworników

• podstawowe pojęcia oraz rodzajów sygnałów analogowych.

Korzyści

Uczestnik:

• zna funkcje różnego typu czujników dla różnego rodzaju zastosowań w przemyśle,

• potrafi:

– dobrać i zainstalować czujnik, przetwornik anallogowy dla danej aplikacji,

– ustawić wymagane parametry czujnika, przetwornika

– interpretować dane techniczne czujników i przetworników,

– wykrywać i usuwać usterki czujników w układach automatyki.

– testować oraz diagnozować przetworniki w układach automatyk.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: SENSOR

Cena: 2600PLN netto

Czas trwania: 4 dni (4 x 7 godzin zegarowych)

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

AUT211 Wprowadzenie do mechatroniki

Kod szkolenia: AUT211

Treść szkolenia:

• pojęcie hybrydowego (złożonego) systemu produkcyjnego i definicje mechatroniki,

• modułowość układów ­ wykonawczych, sterujących, programujących, rejestrowania i przetwarzaniadanych w systemie mechatronicznym,

• czujniki i układy przetwarzania sygnałów,

• układy wykonawcze, rodzaje napędów (pneumatyczne, hydrauliczne, elektromechaniczne),

• metody sterowania i regulacji w systemach mechatronicznych,

• sterowanie napędami ­ rola PLC,

• ćwiczenia praktyczne ­ wykorzystanie modułów stanowisk produkcyjnych (MPS®).

Korzyści

Uczestnik:

• zna pojęcie mechatroniki i działanie hybrydowych systemów produkcyjnych,

• potrafi:

– zastosować zasady modułowego łączenia układów i stanowisk w zintegrowany system produkcyjny,

– zmontować i uruchomić podstawowe układy mechatroniczne (pneumatyczne, hydrauliczne,elektromechaniczne) i oprogramowania sterującego systemem produkcyjnym,

– zaprojektować i zaprogramować układ sterowania systemem produkcyjnym przy wykorzystaniu sterownika PLC,

– wykorzystać oprogramowanie diagnostyczne do wyszukiwania i usuwania błędów i usterek.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu, kadra menedżerska.

Kod szkolenia: AUT211

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni (3 x 7 godzin zegarowych)

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

06 - 08.02.2023

20 - 21.04.2023

Gliwice:

12 - 14.04.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

MPL1 Przemysłowe zastosowania mechatroniki

Kod szkolenia: MPL1

Treść szkolenia:

• rola i znaczenie stosowania sterowników PLC w złożonych systemach produkcyjnych, wykorzystaniemożliwości klasycznych języków programowania,

• zasady i warunki współpracy modułowych stanowisk w systemie produkcyjnym (MPS®),

• język GRAFCET ­ narzędzie do programowania złożonych zadań sterowania,

• programowanie działania i uruchamianie stacji modułowego systemu produkcyjnego MPS® do produkcji mini siłowników,

• programowanie działania i integracja stacji MPS® w jeden system produkcyjny,

• wyszukiwanie i usuwanie błędów i usterek w systemie produkcyjnym MPS®,

• zasady i metody rozbudowy i powiększania zakresu funkcji systemu.

Korzyści

Uczestnik:

• potrafi:

– tworzyć i instalować programy sterowania stanowiskami roboczymi i zintegrowanym systemem MPS®,

– zmontować i kolejno uruchomić układy wykonawcze i układy sterowania stanowiska i całego systemu,

– wyszukiwać i usuwać błędy i usterki we wszystkich układach systemu,

– wykorzystać dane katalogowe i specyfikację techniczną do dalszej rozbudowy systemu.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu.

Kod szkolenia: MPL1

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni (3 x 7 godzin zegarowych)

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

05 - 07.06.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

AUT111 GRAFCET ­sposób opisu procesu

Kod szkolenia: AUT111

Treść szkolenia:

• wyjaśnienie najważniejszych elementów normy PN­EN 60848,

• metoda GRAFCET jako reprezentacja sekwencji przyczynowo skutkowych ­ krok, warunek, sekwencja,

• uzależnienia czasowe,

• struktury zagnieżdżone,

• procesy współbieżne,

• przykłady różnych zastosowań metody GRAFCET,

• ćwiczenia praktyczne w zakresie programowania układów sterowania metodą GRAFCET.

Korzyści

Uczestnik:

• zna:

– możliwości, zalety i obszary zastosowania metody GRAFCET,

– strukturę i charakterystyki różnych realizacji planów GRAFCET,

• potrafi:

– czytać i interpretować plany GRAFCET,

– wizualizować różne problemy z zakresu automatyzacji produkcji przy pomocy metody GRAFCET,

– wykonywać własne plany GRAFCET na różnym poziomie ich skomplikowania.

Grupa docelowa: pracownicy utrzymania ruchu, projektanci, inżynierowie produkcji, instruktorzy zawodu, kadra menedżerska.

Kod szkolenia: AUT111

Cena: 1500PLN netto

Czas trwania: 2 dni (2 x 7 godzin zegarowych)

Najbliższe terminy:

Gliwice:

27 - 28.04.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

PA191 Podstawy technik regulacji

Kod szkolenia: PA191

Treść szkoleń:

• terminologia, zakres stosowania,

• czujniki, układy wykonawcze i inne elementy systemów regulacyjnych,

• pomiary wielkości fizycznych (poziom, ciśnienie, przepływ, temperatura),

• dobór elementów regulacji, budowa i uruchamianie pętli regulacyjnej,

• budowa i uruchamianie układów do regulacji poziomu, ciśnienia, przepływu i temperatury,

• działanie regulatorów P, I, PI i PID w teorii i praktyce,

• nastawianie parametrów sterowania w różnych układach regulacyjnych,

• względy bezpieczeństwa przy pracy z systemami regulacji,

• obsługa stacji operatora procesu.

Korzyści

Uczestnik:

• zna podstawowe funkcje i zakres wykorzystania układów regulacji ze sprzężeniem zwrotnym,

• potrafi:

– zidentyfikować elementy i układy regulacji,

– wybrać i zestawić odpowiedni układ regulacji,

– uruchomić wybrany system regulacji, ustawić parametry sterowania i zapewnić jego działanie,

– potrafi zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy w systemach regulacji,

– obsługiwać stację operatora procesu.

Grupa docelowa: operatorzy zatrudnieni przy produkcji procesowej.

Kod szkolenia: PA191

Cena: 2250 PLN netto

Czas trwania: 3 dni (3 x 7 godzin zegarowych)

Najbliższe terminy:

Janki k/Warszawy:

01 - 03.02.2023

12 - 14.04.2023

Nie znalazłeś interesującego Cię terminu?
Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.