Termowizja

Szkolenie zapoznaje z metodą diagnostyki opartą na kontroli rozkładu temperatury elementów maszyn i urządzeń. Metoda pozwala ocenić ich stan i jakość pracy, a jej zastosowanie przekłada się na wzrost efektywności pracy poprzez minimalizację czasu przestojów, strat energii i materiałów eksploatacyjnych.

Treść szkolenia:

• przykłady standardowych i niestandardowych zastosowań metody w przemyśle uwzględniającespecyfikę branży reprezentowanej przez uczestników szkolenia,

• podstawy teorii termografii w zakresie odnoszącym się do zastosowań praktycznych,

• omówienie problematyki związanej z jakością pomiarów,

• zasada działania kamer termograficznych,

• parametry kamer mające szczególny wpływ na ich przydatność w konkretnych branżach,

• przegląd kamer dostępnych na rynku,

• prezentacja programu do analizy pomiarów,

• przykłady systemu raportowania,

• ćwiczenia praktyczne ­ samodzielny pomiar i wykonanie raportu.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

• potrafi:

– ocenić do jakich zastosowań standardowych w swoim zakładzie może wykorzystać metodę,

– dokonać optymalnego wyboru sprzętu,

– wykonać raport z pomiaru,

– zaplanować cykl pomiarów wyznaczający trendy,

• opanuje teorie wykorzystania termografii, która pomoże zaplanować niestandardowe wykorzystanie wramach swojej branży,

• pozna możliwości i ograniczenia metody

• zna słabe i mocne strony producentów sprzętu,

• umie przeprowadzić pomiar i dokonać analizy

Grupa docelowa: operatorzy, pracownicy utrzymania ruchu, działów technologicznych, inżynierowie produkcji.

Szkolenie dostępne na zamówienie.

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.