Hvataljka

Hvatač

Hvataljka je pneumatski ili električni pogon i koristi se za držanje, pozicioniranje i pomeranje radnog komada. Hvataljka predstavlja vezu između radnog komada i sistema za rukovanje.