Električni pogoni

Električni pogoni

Električni pogoni su važna komponenta u automatizaciji fabrika. Oni se često koriste u aplikacijama koje zahtevaju visoku fleksibilnost i precizno pozicioniranje. Električna pogonska tehnika je stoga veoma pogodna za slobodno, fleksibilno pozicioniranje, kao i za dugačke putanje od preko 1.000 mm pri velikim brzinama i kratkim vremenima ciklusa. Pored toga, električni pogoni tokom kretanja troše manje energije od, npr. pneumatskih pogona, i rade bez trzaja.

Više proizvoda možete naći u našoj kategoriji: Pogoni i aktuatori

Električna pogonska tehnika kompanije Festo

Svaka primena zahteva različite mehaničke pokrete – linearne ili rotacione. Naš asortiman električnih pogonskih komponenata je izuzetno širok: Pored električnih osa , cilindara i klizača naći ćete i električne zakretne pogone , električne zaustavljače , električne module za rukovanje kao i odgovarajuću dodatnu opremu .

Električne osovine

Bilo da se radi o osi sa vretenom, osi sa zupčastim kaišem ili konzolnoj osi: Električne ose kompanije Festo impresioniraju visokom izdržljivošću i čvrstoćom. Pored toga nudimo jedinice zupčastih kaiševa u osa vretena kao kompletna rešenja – koja se sastoje od integrisanog pogona, motora i regulatora pogona.

Linearne ose

Električni cilindri i klizači

Kod naših električnih cilindara i klizača kao vrstu pogona možete birati između pogona sa kugličnim navojem i pogona sa kliznim navojem. Sa hodovima od 5 do 500 mm i veličinama konstrukcije između 15 i 100 nudimo neophodnu fleksibilnost za razne primene. I ovde možete naći jedinice električnih cilindara i jedinice klizača kao kompletna rešenja.

Električni cilindri i šine

Električni zakretni pogoni

Električne zakretne pogone nudimo kao obrtne module sa zupčastim kaišem, kao obrte pogone sa koračnim motorom i integrisanim prenosnikom, a takođe i ovde kao kompletno rešenje sa jedinicom obrtnog pogona sa integrisanim pogonom, motorom i regulatorom pogona. Pored toga, deo asortimana je i prednja jedinica sa integrisanim obrtnim pogonom.

Električni zakretni pogoni

Električni zaustavljači

Električni zaustavljači u tehnologiji automatizacije služe za zaustavljanje ili odvajanje prilikom transporta nosača radnog objekta ili paleta – za glatko, tiho i sigurno zaustavljanje i brzo i jednostavno opremanje sistema za prenos bez komprimovanog vazduha. Naše zaustavljače za transportovani materijal od 0,25 do 100 kg možete priključiti direktno na PLC, bez dodatnog kontrolera motora. Napajanje, komunikacija i logička obrada se vrše direktno u uređaju.

Električna zaustavna jedinica

Električni moduli za rukovanje

U oblasti električnih pogona u automatizaciji fabrika nudimo i električnu tehnologiju rukovanja. Kompletna jedinica za rukovanje sa rotacionim modulom za podizanje povezuje obrtna i linearna kretanja, pri čemu se oba kretanja mogu međusobno nezavisno pozicionirati. Modul obrtnog hvatača je idealan za hvatanje i rotiranje/orijentisanje malih predmeta u automatizaciji laboratorija ili elektronskoj industriji.

Električni handling moduli

Dodatna opreme za električne pogone

Podrazumeva se da za naše pogone nudimo i odgovarajuću dodatnu opremu. Ona se kreće od delova za učvršćivanje za montažu motora, delova za učvršćivanje za detekciju pozicije i delova za učvršćivanje zaštitnih elemenata, preko elemenata za učvršćivanje i linearnih vođica, pa do dodatne opreme za prigušivanje , kao i specifične dodatne opreme za pogone.

Pribor za električne pogone