Električna zaustavna jedinica

Električni zaustavljači

Automatizacija fabrika i procesa se više ne može zamisliti bez električnih pogona. Prednosti su očigledne: Oni ne samo da su ekonomični za rad, već su takođe i veoma jednostavni za upravljanje i konfiguraciju. Podrazumeva se da ovo važi i za električne zaustavljače kompanije Festo, koji se koriste za zaustavljanje materijal koji se transportuje i na taj način vrši automatizacija protoka materijala.

EFSD – Festo rešenje

U kompaniji Festo je dostupan električni zaustavljač EFSD, koji je specijalno dizajniran za korišćenje u sistemima za prenos, kod kojih se predmeti transportuju od jedne do druge stanice za obradu. On se sa samo dva procesa spajanja zavrtnjima može učvrstiti direktno na profil sistema za prenos, a pored toga zahteva po jedan navojni priključak za ulazne i izlazne signale. Pored jednostavne instalacije, još jedno od glavnih obeležja je podesivo prigušenje električnog zaustavljača, kojim se upravlja preko digitalnog I/O, a prigušenje i zaustavljanje se preuzima preko izlaznog signala senzora, pa do direktnog prijema komandi preko programabilnog logičkog kontrolera, PLC-a.

Stoper cilindar EFSD

Karakteristike zaustavljača

Električni zaustavljač EFSD poseduje integrisani kontroler motora, kao i kombinovani interfejs za strujno napajanje. On se na taj način može direktno priključiti na digitalni E/A PLC-a i funkcioniše monoenergetski, dakle bez komprimovanog vazduha. Strujno napajanje, komunikacija i logička obrada se vrši direktno na uređaju. EFSD za prikaz statusa, kao i za poruke o stanju i greškama koristi LED lampica, dok se signal senzora i aktuatora prenosi preko M12 utikača.
EFSD omogućava meko zaustavljanje za transportovani materijal od 0,25 do 100 kg predstavlja naše privlačno rešenje za brzo i jednostavno opremanje sistema za prenos bez komprimovanog vazduha u tri različite veličine.

Način funkcionisanja

Električni zaustavljač EFSD ima tri položaja. U položaju 1, osnovnom položaju, graničnik cilindra zaustavljača je izvučen i spreman za zaustavljanje dolaznog materijala koji se transportuje. U ovom položaju stanje LED lampice za prikaz statusa glasi „Zatvoreno“, a ulazni signal je 0.
U položaju 2, poziciji držanja, materijal koji se transportuje je prigušen i usporen prigušivačem koji je ugrađen u električnom zaustavljaču, a zatim se tokom određenog vremenskog intervala drži na poziciji. Takođe i u ovom položaju stanje LED lampice za prikaz statusa glasi „Zatvoreno“, a ulazni signal je 0.
Tek u položaju 3, poziciji aktiviranja, se stanje LED lampice za prikaz stanja menja na „Otvoreno“, a ulazni signal na 1. U ovom položaju je graničnik električnog zaustavljača uvučen, transportovani materijal se oslobađa.