Višepoložajni cilindar, cilindar sa povećanom silom i višestruki cilindar

Specijalni pneumatski cilindri

Pneumatski cilindri se koriste za realizaciju pogonskih zadataka. Međutim, pogonski zadaci se ne mogu uvek realizovati standardnim cilindrima. Stoga su specijalni pneumatski cilindri neophodni posebno kod kompleksnih pogonskih zadataka, kod kojih su individualni zadaci visoki.

Sa izborom iz kompanije Festo, kao što su npr. tandem cilindri, cilindri velike snage ili višepoložajni cilindri uvek ćete naći odgovarajući proizvod za svaki pogonski cilindar.

Šta je specijalan pneumatski cilindar?

Standardni pneumatski cilindar je konstrukcija koja se sastoji od dosta komponenata (npr. klip, klipnjača, cev cilindra), koji su već u proizvodnji dizajnirani za razne oblasti primene i mogućnosti korišćenja. Pneumatski cilindri se razlikuju, na primer, prema dvosmernom ili jednosmernom delovanju, ili prema različitim oblicima prigušenja krajnjeg položaja.

Međutim, zašto su potrebni pneumatski cilindri različitih oblika konstrukcije? Specijalni pneumatski cilindri se koriste kada su zahtevi u pogledu oblika i veličine cilindra za pogon veoma specijalni. Specijalni cilindar obično odstupa po obliku i veličini od standardnog cilindra. Dovoljna su mala odstupanja da bi se standardni pneumatski cilindar učinio specijalnim pneumatskim cilindrom.

Višepoložajni pogoni

Pneumatski višepoložajni pogoni dostupni su u dva različita funkcionalna principa. Prema prvom principu, višepoložajni pneumatski pogoni se sastoje od dva odvojena cilindra koji su međusobno povezani kompletom i čije se klipnjače protežu u suprotnim smerovima. Kao rezultat toga, taj tip cilindra može zauzeti do četiri položaja u zavisnosti od upravljanja i raspodele hoda. Prema drugom principu, višepoložajni cilindri sastoje se od dva do pet cilindara povezanih u seriju sa različitim dužinama hoda. Kod tog tipa cilindra vidljiva je samo jedna klipnjača koja se pomera u različite položaje u jednom smeru.

Višepoložajni cilindar

Cilindar velike snage

Cilindar velike snage izvedba je cilindra koji je definisan nizom kompaktnih pneumatskih cilindara. Povezivanjem maksimalno četiri klipa u nizu, snaga cilindra može se analogno pomnožiti. Snaga koja iz toga proizlazi prenosi se na spoljašnje klipnjače i odatle je kupac može upotrebiti. Proizašla snaga primenjuje se na ceo hod – do maksimalno 5 mm pre nego što se postigne krajnji položaj. Cilindar prvog stepena uvek se koristi za ispitivanje položaja, jer se time izvršava vidljivi hod.

Cilindar sa povećanom silom ADNH

Tandem cilindar

Reč je o dva identična profilna cevna cilindra tipa DNC, poređana u niz, da bi se udvostručila snaga potiska u oba smera kretanja. Korišćenjem cilindra DNC, montažni interfejsi u skladu su sa standardom ISO 15552. To znači da se može koristiti pribor za pričvršćivanje iz asortimana cilindara DSBx i DNC, kao i pribor za klipnjaču. Oba profilna cilindra tandema imaju magnetne klipove i mogu da se pratiti pomoću blizinskog prekidača. Blizinski prekidači se bez dodatnih komponenata učvršćuju jednostavno i sigurno u jedan od proreza senzora. Podesivo pneumatsko prigušivanje znači da se energija može pouzdano apsorbovati. DNCT je dostupan sa slobodno odabranom dužinom hoda do maksimalno 500 mm, bilo u normalnoj verziji ili u verziji otpornoj na toplotu do maksimalno 120 °C temperature okoline. Ostale varijante možete dobiti na upit.

Tandem cilindar DNCT