Priprema komprimovanog vazduha

Priprema komprimovanog vazduha

Ko želi visoku pouzdanost procesa i dostupnost svojih mašina, prilikom projektovanja sistema, od samog početka mora da predvidi adekvatnu pripremu komprimovanog vazduha. Čisto snabdevanje komprimovanim vazduhom, bez čestica, vode ili ulja pomaže u sprečavanju smetnji na pneumatskim komponentama, povećava vel trajanja komponenata i smanjuje otkaz mašine i vremena zastoja. Festo Vam nudi sisteme koji obezbeđuju čistoću komprimovanog vazduha u skladu sa ISO 85731:20110.

Priprema komprimovanog vazduha – Sistemi kompanije Festo

Osnovni element naših rešenja za pripremu komprimovanog vazduha su naše pripremne grupe za komprimovani vazduh. One obezbeđuju pravilan kvalitet komprimovanog vazduha i filtriraju ulje za kompresor, kondenzat i čestice prljavštine iz vazduha. U zavisnosti od primene, pripremna grupa se sastoji od regulatora pritiska, raznih filtera, spojnog modula, kao i ventilacionih i ispušnih ventila. Različite kombinacije dostupne su sa legera kompanije Festo. Osim toga, pripremne grupe mogu pojedinačno da se konfigurišu u modul MS.

Servisne jedinice

Pored toga asortiman kompanije Festo obuhvata odgovarajuće regulatore filtera , filtere komprimovanog vazduha , nauljivače i regulatore pritiska . Pored toga nudimo ventile za uključivanje i ventile za uspostavljanje pritiska , sušače komprimovanog vazduha , razvodnike komprimovanog vazduha i pojačavač pritiska . Naša priprema za komprimovani vazduh je dopunjena odvodom kondenzata , manometrima, kao i obimnom dodatnom opremom .

Usluga: Analiza potrošnje komprimovanog vazduha

Optimalno snabdevanje komprimovanim vazduhom, sigurno planiranje troškova, pouzdani procesi: Naši kvalifikovani servisni tehničari utvrđuju individualnu potrošnju komprimovanog vazduha Vaše mašine i pružaju Vam činjenice za veću bezbednost, efikasnost i transparentnost.

Naš paket usluga obuhvata:

 • Određivanje statičke potrošnje komprimovanog vazduha na mašini u stanju mirovanja, kao i tokom rada mašina
 • Određivanje gubitaka usled curenja
 • Montaža i demontaža merne sekcije sa standardnim delovima (navojni priključci, creva itd.)
 • Analiza rezultata merenja
 • Dokumentovanje rezultata merenja

Vaše prednosti:

 • Optimalno snabdevanje komprimovanim vazduhom
 • Pouzdani procesi
 • Sigurno planiranje troškova

Festo usluge štednje energije

Zašto priprema komprimovanog vazduha?

Nepripremljen komprimovani vazduh sadrži nečistoće u vidu čestica, vode i ulja. Pri tome voda i ulje mogu biti i u tečnom, i gasovitom stanju, odn. unutar mreže komprimovanog vazduha mogu prelaziti iz jednog oblika u drugi. Sve tri vrste nečistoća u stvarnoj mreži komprimovanog vazduha ne postoje u čistom obliku, već formiraju smešu. Ova smeša u različitim tačkama mreže može u različitim vremenskim trenucima dosta da varira. Tako se u vodovima za grananje tokom dužeg vremena u mrtvom prostoru mogu nakupljati npr. voda ili čestice i otrgnuti prilikom naleta udarnog pritiska.

U kubnom metru generisanog komprimovanog vazduha se nalaze milioni čestica prljavštine, značajne količine vode i ulja, pa čak i teški metali poput olova, kadmijuma i žive. Ukoliko se one ne isfiltriraju, tokom dužeg perioda se ne može garantovati pravilno funkcionisanje komponenata sistema. Pored toga ove štetne materije imaju značajan negativni uticaj na kvalitet proizvoda. Stoga je pravilna priprema komprimovanog vazduha neizostavna radi smanjenja otkaza mašine i vremena zastoja, kao i za obezbeđivanje pouzdanosti procesa i proizvoda.

Loše pripremljen komprimovani vazduh dovodi do smetnji kao što su:

 • Brzo habanje zaptivača
 • Nauljeni ventili u upravljačkom delu
 • Zaprljani prigušivači zvuka

Mogući efekti za korisnike i mašinu:

 • Manja dostupnost mašine
 • Veći troškovi energije usled curenja
 • Visoki troškovi održavanja
 • Manji vek trajanja komponenata i sistema

Koliko kompresovani vazduh mora biti čist?

Komprimovani vazduh mora uvek biti toliko čist, da ne prouzrokuje smetnje ili izaziva oštećenja. Pošto svaki filter predstavlja i otpor za protok, sa ekonomske tačke gledišta komprimovani vazduh mora uvek da bude čist samo onoliko koliko je neophodno. Zbog toga širok spektar primene komprimovanog vazduha postavlja najrazličitije zahteve u pogledu kvaliteta komprimovanog vazduha. Ukoliko se zahteva visok kvalitet komprimovanog vazduha, on se mora filtrirati u nekoliko faza.

Standardom ISO 8573 je regulisano koliko komprimovani vazduh mora da bude čist. To je oznaka za grupu međunarodnih standarda u pogledu zahteva za čistoćom komprimovanog vazduha i u definisanim klasama određuje koji maksimalni sadržaj čestica čvrstog materijala, vode i ulja sme biti sadržan u komprimovanom vazduhu. Ovaj standard je od 2010. obavezujući za automatizaciju pomoću pneumatike. Zbog toga je za energetski efikasnu pripremu komprimovanog vazduha u skladu sa standardom pitanje raznih parametara neizostavno. Uređaji za pripremu komprimovanog vazduha i filteri kompanije Festo garantuju besprekorno funkcionisanje. Koji standard mora da odgovara Vašoj primeni možete naći u našoj brošuri Pouzdani procesi zahvaljujući savršenoj pripremi komprimovanog vazduha.

Preuzmi PDF

Inženjerska alatka za kvalitet komprimovanog vazduha

Naša inženjerska alatka Vam pruža podršku prilikom izbora odgovarajuće kombinacije uređaja pripremne grupe za komprimovani vazduh za Vašu pripremu komprimovanog vazduha. Ovaj program će Vam pomoći da pravilno sastavite pripremnu grupu za komprimovani vazduh. Na ovoj strani unesite zahtevani kvalitet komprimovanog vazduha, ili preko Vaše aplikacije, ISO koda ili preko slobodnog izbora filtera.

Idi na inženjersku alatku

Usluga: Analiza kvaliteta komprimovanog vazduha

Čist komprimovani vazduh – pouzdani procesi i povećan vek trajanja za sve komponente pneumatike: Naši kvalifikovani servisni tehničari analiziraju kvalitet Vašeg komprimovanog vazduha direktno na mestu uzimanja uzorka.

Naš paket usluga obuhvata:

 • Pregled decentralizovane pripreme komprimovanog vazduha na mestu uzimanja uzorka
 • Merenje sadržaja preostalog ulja (do ISO 8573-1:2010, Klasa 2)
 • Merenje pritiska tačke rosišta (do ISO 8573-1:2010, Klasa 2)
 • Analiza rezultata merenja kao i preporuke za poboljšanje
 • Dokumentovanje rezultata merenja
 • Dodatna merenja na upit

Vaše prednosti:

 • Povećanje očekivanog veka trajanja za pneumatske komponente
 • Identifikacija slabih tačaka
 • Povećanje pouzdanosti procesa

Festo usluge štednje energije