ON/OFF ventili i soft-Start ventili

Ventili za uspostavljanje pritiska i ventili za uključivanje/isključivanje

Ventil za uspostavljanje pritiska se koristi za regulaciju pritiska u pneumatskom sistemu. Pritisak se polako uspostavlja do određenog nivoa, pri čemu se sistem odgovarajuće puni vazduhom. Čim se dostigne definisani nivo pritiska, ventil se otvara na 100%. Odzračivanje se takođe vrši preko ovog ventila, kako bi se izbegla oštećenja na sistemu. Ventili za uspostavljanje pritiska se koriste u velikom broju pneumatskog sistema, kao npr. u automatizaciji fabrika ili automobilskoj, kao i vazduhoplovnoj industriji.

Ventil za uključivanje/isključivanje služi za upravljanje protokom vazduha u pneumatskom sistemu. On se može koristiti za pokretanje ili zaustavljanje protoka vazduha i za njegovu regulaciju do određenog stepena. Ventili za uključivanje/isključivanje se obično koriste u pneumatskim sistemima, kako bi se upravljalo kretanjem pneumatskih komponenata.

Oba tipa ventila su važna u pneumatskim sistemima, jer doprinose u obezbeđivanju pravilnog funkcionisanja sistema i sprečavanju štete na sistemu i njegovim komponentama.

Ventili serije MS

Serija MS nudi obimnu ponudu ručnih, pneumatskih i električnih ventila za uključivanje i ventila sa postepenim povećanjem pritiska u četiri veličine. Ventile serije MS karakterišu visok protok, integrisani senzori i sertifikovani sigurnosni ventili za sigurno odzračivanje pneumatskih sistema. Idealni su za svaku primenu.

Pneumatski i električni ventili serije MS mogu da se konfigurišu sa integrisanom funkcijom povećanja pritiska i bez nje. Pored toga postoje i ventili kao pojedinačni uređaji koji se aktiviraju pneumatski i električno.

Putem modularnog sistema serije MS, ti ventili mogu jednostavno da se ugrade u pripremne grupe.

U zavisnosti od konfiguracije, takođe su prikladni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim zonama 1, 2, 21 i 22, kao i uz UL odobrenje.

Serija MS-Basic
Serija MS

Serija D, polimer

U seriji D sa kućištem od polimera dostupan je ručni klizni ventil za ciljanu ventilaciju. Dostupan je u polimeru i kao pojedinačan uređaj i može da se kombinuje sa regulatorima filtera serije D.

Serija D, polimer

Pojedinačni uređaji

Uređaji serije PVEL se mogu aktivirati pneumatski i električno i dostupni su kao ventili za dovod vazduha i odzračivanje u opsegu pritiska do 50 bara. Pored toga, kompanija Festo sa serijom HE-LO nudi zaporne ventile u skladu sa standardom OSHA 29 CFR 147 „Upravljanje opasnom energijom“ Ministarstva rada SAD-a.

Pojedinačni uređaji

Mogućnosti korišćenja ventila za uspostavljanje pritiska

Postoje različite mogućnosti primene pripreme komprimovanog vazduha za ventile za uspostavljanje pritiska u pneumatskim sistemima. Primeri, za šta su potrebni ventili naših različitih serija su:

  • Ventili se mogu koristiti za regulaciju pritiska u pneumatskom sistemu, kako bi se osiguralo da će on ostati u okviru određenog opsega.
  • Natpritisak koji ispuštaju ventili može biti potreban za smanjenje potrošnje energije u pneumatskim sistemima. To može doprineti smanjenju opterećenja sistema i smanjiti količinu energije koja je potrebna za njegov rad
  • Pneumatski uređaji se ventilima mogu zaštititi od natpritiska, koji može prouzrokovati oštećenja i otkaze. U pojedinim slučajevima se na taj način čak mogu sprečiti i eksplozije u pneumatskim sistemima, tako što se natpritisak ispušta pre nego što dostigne opasan nivo.

Upravljanje ventilima

Ventili se mogu aktivirati ručno, pneumatski ili električno. Ventili kojima se ručno rukuje se najčešće otvaraju i zatvaraju pomoću ručica ili ručnih točkova. Ventilima koji se aktiviraju pneumatski se upravlja komprimovanim vazduhom. Nasuprot tome, ventilima koji se aktiviraju električno upravlja se pomoću elektromotora. Vrsta upravljanja zavisi od odgovarajućih specifičnih zahteva primene i treba se individualno birati u zavisnosti od zahteva u pogledu brzine, preciznosti i bezbednosti upravljanja.