Podmazivač

Podmazivači za komprimovani vazduh

Podmazivač je uređaj koji se koristi za podmazivanje pokretnih delova kompresora za komprimovani vazduh. On se obično sastoji od posude koja sadrži zalihu ulja za podmazivanje i mehanizma za doziranje koji tokom komprimovanja vazduha predaje odmerenu količinu ulja u protok vazduha. Ulje doprinosi smanjenju trenja i habanja na klipovima, cilindrima i drugim pokretnim delovima kompresora i pri tome može pomoći u hlađenju vazduha prilikom komprimovanja. U asortimanu kompanije Festo nećete naći samo pojedinačnu dodatnu opremu kao što su podmazivači, već i kompletne kombinacije uređaja pripremne grupe za komprimovani vazduh, koje vam u zavisnosti od oblasti primene nude i drugu dodatnu opremu za jedinicu za pripremu komprimovanog vazduha kao što su ventili za uspostavljanje pritiska komprimovanog vazduha, filter-regulatori, filteri, ventili za uključivanje/isključivanje, kao i moduli grananja.

Ono što treba uzeti u obzir kod podmazivača komprimovanog vazduha

Važno je da za vaš kompresor koristite odgovarajuću vrstu ulja, jer pogrešno ulje može dovesti do problema kao što je smanjena efikasnost ili čak do oštećenja na kompresoru. Osim toga, važno je održavati podmazivač i pravilno ga puniti, jer nedostatak podmazivanja može dovesti do prevremenog habanja i otkaza kompresora.

Kombinacija uređaja pripremne grupe za komprimovani vazduh serije MS

Sa MS kombinacijama uređaja pripremne grupe za komprimovani vazduh kompanije Festo možete kompletno da pripremite komprimovani vazduh za veliki broj primena. Uređaji se odlikuju širokim mogućnostima podešavanja, visoko funkcionalnim komponentama i raznovrsnim uslugama. Zahvaljujući tome, one se mogu individualno koristiti za jednostavne standardne primene ili za veoma specifična rešenja za primene sa visokim zahtevima u pogledu kvaliteta. Zahvaljujući modularnoj strukturi, moguće su unapred definisane kombinacije sa zaliha, ali i pojedinačne komponente, kompletna rešenja spremna za ugradnju ili kombinacije uređaja pripremne grupe za komprimovani vazduh koje se mogu slobodno konfigurisati i koje se zavisno od primene sastoje od filter-regulatora, podmazivača, senzora, sušača, bezbednosnih funkcija, ventila za uključivanje/isključivanje, modula grananja, ventila za uspostavljanje pritiska komprimovanog vazduha i filtera. Osim toga, zahvaljujući jednostavnom sistemu povezivanja poojedinačni moduli se mogu brzo zameniti – bez potrebe za demontažom kompletnog uređaja. Pored toga, mnoge komponente u kombinacijama uređaja pripremne grupe za komprimovani vazduh poseduju UL i ATEX sertifikat.

Moguće komponente za kombinacije uređaja pripremne grupe za komprimovani vazduh

U kombinacijama uređaja pripremne grupe za komprimovani vazduh serije MS su moguće sledeće komponente:

 • Filter-regulatori MS-LFR: Ova komponenta objedinjuje filter i ventil za regulaciju pritiska. Finoća filtera je 5 ili 40 μm.
 • Filter-regulatori MSL-FR-B: I ovaj uređaj takođe objedinjuje ventil za regulaciju pritiska i filter u polimernom kućištu. Finoća filtera je i ovde 5 ili 40 μm.
 • Filter sa aktivnim ugljem MS-LFX: Je pogodan za uklanjanje suvišnih sastojaka ulja u gasovitom obliku.
 • Separator vode MS-LWS: Ova komponenta može bez održavanja da izdvoji kondenzat iz komprimovanog vazduha.
 • Podmazivač MS-LOE: Ovaj podmazivač dovodi komprimovanom vazduhu fino doziranu količinu ulja. Udeo uljne magle je proporcionalan količini protoka komprimovanog vazduha.
 • Ventili za uključivanje/isključivanje MS-EE-B: Ovo je ventil za uključivanje/isključivanje sa električnim aktiviranjem u polimernom kućištu. Služi za dovod i odvod vazduha u pneumatskim sistemima.
 • Membranski sušač vazduha MS-LDM1: Ova komponenta je membranski sušač bez habanja sa internom potrošnjom vazduha.
 • Blokovi distributera MS-FRM-FRZ: Kod ovog uređaja se radi o distributeru vazduha sa 4 priključka i polovinom dimenzije širine rastera.

Saznajte više o navedenim i mnogim drugim komponentama za vaše individualne jedinice za pripremu komprimovanog vazduha kompanije Festo. Podmazivanje i održavanje vašeg kompresora za komprimovani vazduh i pneumatskih alata u automatizaciji fabrike sa raznom dodatnom opremom kompanije Festo. Za svaku funkciju, svaki alat, svaki priključak, svaki regulator pritiska i za svakog proizvođača Festo nudi odgovarajući podmazivač i odgovarajuću tehničku jedinicu za pripremu komprimovanog vazduha.

Oblasti primene podmazivača komprimovanog vazduha

Postoji mnogo različitih primena u kojima se može koristiti podmazivač za kompresor komprimovanog vazduha u pneumatskom sistemu. Neki od primera su:

 • Tekstilna industrija: Pneumatske makaze i šivaće mašine se mogu podmazivati podmazivačem, kako bi se smanjilo trenje i habanje na pokretnim delovima.
 • Transport materijala: Pneumatske transportne trake i drugi uređaji za transport materijala se mogu podmazivati pomoću podmazivača, kako bi se smanjilo habanje i poboljšala efikasnost.
 • Štamparska industrija: Pneumatske prese i mašine za nanošenje boje se mogu podmazivati pomoću podmazivača, kako bi se obezbedila trajna efikasnost.
 • Dalja obrada: Pneumatski uređaji za dalju obradu, kao što su mašine za peglanje i prese se mogu podmazivati pomoću podmazivača, kako bi se smanjilo habanje.
 • Industrija pakovanja: pneumatski sistemi za pakovanje, kao što su npr. mašine za pakovanje i mašine za umotavanje, mogu se podmazivati pomoću podmazivača, kako bi se smanjilo habanje i poboljšala efikasnost. Podmazivač može doprineti nesmetanom funkcionisanju ovih uređaja i time smanjiti rizik od kontaminacije (npr. u prehrambenoj industriji).