Pojačavač pritiska

Pojačavač pritiska DPA

Pojačivač pritiska DPA jedan je od pojačivača pritiska sa dva klipa za komprimovanje vazduha. Ako je pojačivač komprimovanog vazduha DPA pod pritiskom komprimovanim vazduhom, pritisak na sekundarnoj strani automatski se povećava. Izlazni pritisak p2 pritom može porasti na dvostruku vrednost ulaznog pritiska p1. Za postavljanje željenog izlaznog pritiska koristi se ručni regulator pritiska. Kod Festo pojačivača pritiska bez regulatora pritiska, izlazni pritisak uvek je dvostruko veći od ulaznog pritiska. Posebna funkcija Festo pojačivača komprimovanog vazduha DPA jeste opcija upita: DPA može beležiti hodove pogonskog klipa uz pomoć spoljašnjeg senzora i adicionog brojača, čime se omogućava praćenje radnog veka. Pojačivači pritiska u osnovi su dizajnirani za povećanje pritiska uz malu potrošnju vazduha.