Regulacija filtera

Regulator filtera

Regulacija i filtriranje komprimovanog vazduha: Regulatori filtera u jednom uređaju objedinjuju filter komprimovanog vazduha i ventila za regulaciju pritiska i time istovremeno preuzimaju dve funkcije. Filter oslobađa komprimovani vazduh od nečistoća, regulator pritiska reguliše željeni radni pritisak u zavisnosti od primene. Oni su na taj način neizostavni element u pripremi komprimovanog vazduha, koji obezbeđuje visoku pouzdanost procesa i manje otkaza mašine, kao i vremena zastoja.

Regulatori filtera kompanije Festo

U našem asortimanu Vam nudimo regulatore filtera za sve potrebe: Od pojedinačnih uređaja za eksplozivna okruženja, pa do modularnih serija koje se u pripremne grupe za komprimovani vazduh mogu ugrađivati kao jednostavni modularni sistemi.

Regulatori filtera serije MS-B

Regulatori filtera serije MS-B sa polimernim kućištem su ekstremno laki, veoma kompaktni, a ipak sa velikim protokom. Na raspolaganju su vam povoljne, tehnički fokusirane osnovne komponente sa najvažnijim funkcijama. Varijanta od polimera je kompatibilna sa MS serijom – za idealnu kombinaciju povoljne cene osnovne funkcionalnosti i vrhunskih funkcionalnih zahteva.

Serija MS-Basic

Regulatori filtera serije MS

Serija MS nudi najveći izbor jedinica regulacije filtera, savršenih za svaku primenu. Filterska jedinica obezbeđuje idealno odvajanje čestica pri visokom protoku. Regulator pritiska karakteriše dobre upravljačke karakteristike sa malom histerezom. Funkcija povratnog toka i sekundarna ventilacija integrisani su kao standard u seriji MS. Regulator filtera se može veoma jednostavno u graditi u pripadajuću MS pripremnu grupu za komprimovani vazduh. Četiri veličine za tu svrhu nude širok opseg brzina protoka. Regulatori filtera MS-LFR se mogu opciono konfigurisati za upotrebu u potencijalno eksplozivnim zonama 1, 2, 21 i 22, kao i uz UL odobrenje.

Serija MS

Regulatori filtera serije D, od polimera

Serija D sa plastičnim kućištem nudi osnovni program u jednoj veličini. Kućišta su izrađena od ojačanog poliamida sa navojem, posude za filter su od polikarbonata i mogu da se kombinuju sa ručnim ili poluautomatskim odvodom kondenzata. Uređaje karakteriše njihova veoma mala težina.

Serija D, polimer

Pojedinačni uređaji

Pored našeg programa regulatora filtera nudimo i pojedinačne uređaje od nerđajućeg čelika za eksplozivna okruženja. Regulator filtera PCRP je sa svojim robusnim kućištem izuzetno pogodan za specijalne zahteve u automatizaciji procesa – takođe i za korišćenje na otvorenom i pri niskim temperaturama do - 60 °C. Regulator filtera PCRI je posebno otporan na UV zračenja i korozivno okruženje.

Pojedinačni uređaji