Induktivni senzori

Indukcijski senzori

Induktivni senzori potpuno beskontaktno detektuju objekte od metala, od. električno provodne objekte koji se kreću u mernom polju. Oni korisniku stavljaju na raspolaganje binarni signal, koji pruža informacije o tome da li je objekat detektovan ili ne. Induktivni senzori se nazivaju i blizinski prekidači ili senzori položaja.

Struktura i način funkcionisanja

Induktivni senzori se sastoje od tri funkcionalne jedinice: oscilatora, jedinice za procenu i izlaznog stepena. Namotaj, kao sastavni deo oscilatora, ima zadatak ta pomoću oscilatornog kola generiše naizmenično magnetno polje koje se emituje iz aktivne površine induktivnog senzora. U metalnom objektu koji se približava se generišu vrtložne struje koje odvode energiju iz oscilatora. Amplituda i frekvencija oscilatornog kola se menjaju, a preko Šmitovog komparatora se uključuje izlazni stepen ili se amplituda preračunava u odstojanje. Ukoliko se koristi više namotaja, povećava se tačnost merenja induktivnog senzora.

Prednosti induktivnih senzora

Induktivni senzori imaju brojne prednosti zahvaljujući beskontaktnom načinu funkcionisanja:

  • Dug vek trajanja zahvaljujući neznatnom mehaničkom habanju
  • Nema zastoja zbog prljavih ili oštećenih kontakata
  • Nema odskakivanja kontakta, a time ni grešaka pri prebacivanju
  • Visoke uklopne frekvencije
  • Otpornost na vibracije
  • Visok stepen zaštite zahvaljujući potpuno zatvorenom kućištu
  • Proizvoljan položaj ugradnje

Induktivni senzori kompanije Festo

Festo induktivni senzori blizine su gotovo bez habanja, jednostavni ta rukovanje i najvišeg kvaliteta. Imamo induktivne senzore u brojnim oblicima konstrukcije za mnoštvo različitih primena.

Tako su blizinski prekidači SIED i SIEN pogodni za normalno rastojanje prebacivanja ili za korišćenje u aplikacijama sa jednosmernim ili sa naizmeničnim naponom. Za SIED i SIEN su karakteristični metrički navoj i okrugli oblik konstrukcije.

Naš indiktivni blizinski prekidač SIEH -…-CR je veoma robustan zahvaljujući okruglom zatvorenom kućištu od nerđajućeg čelika, koje nasuprot uobičajenim senzorima ima visok nivo otpornosti na skoro sve gasove i medije. Ostale karakteristike su povećano rastojanje prebacivanja, ugradnja u ravni, LED indikacija statusa prebacivanja, kao i metrički navoj.

Primena Festo blizinskog prekidača SIEF je veoma jednostavna. On je otporan na sredinu u kojoj se vrši zavarivanje, ima kućište koje je otporno na prskanje koje se javlja pri zavarivanju, LED indikaciju statusa i može se ugraditi u ravni ili delimično u ravni sa površinom, ali i ne mora da bude ugrađen u ravni.

Naš induktivni senzor SIES-8M je posebno pogodan za detektovanje položaja električnih osa i hvataljki sa T žlebom. Za bolju vidljivost nezavisno od smera prilaska SIES-8M ima indikator statusa prebacivanja sa dve LED lampice. Pri tome tehnologija učvršćivanja pomaže pri tome da se blizinski prekidač brzo pozicionira i jednostavno učvrsti.

Induktivni blizinski prekidač SIES-Q ekstremno štedi prostor zahvaljujći konstrukciji u obliku kvadra. Omogućava ugradnju ravni sa površinom, a takođe poseduje i LED indikator statusa prebacivanja.