Senzori položaja

Šta su senzori položaja?

Pod senzorima položaja se u suštini podrazumevaju tri različita proizvoda: Sami senzori, odašiljači položaja koji se mogu koristiti gotovo univerzalno i sistemi za merenje putanje. Svi ovi proizvodi vrše proveru i nadzor automatizovanih sekvenci kretanja i stoga su neizostavni u industrijskim aplikacijama.

Festo senzori položaja

Kao senzori položaja su dostupna složenija i programabilnija rešenja, koja su optimizovana za specifične pogone i mogu se koristiti samo na njima. Takav slučaj je i sa senzorom položaja SRBS kompanije Festo, koji služi za detekciju rotacionog kretanja vratila na obrtnim pogonima DRVS i DSM. Karakteristike SRBS su:

  • Brza montaža senzora bez ručnog traženja tačaka prebacivanja
  • Eliminacija jednog priključnog voda, jer senzor sadrži 2 tačke prebacivanja
  • 2 prekidačka izlaza sa 24 V
  • Opseg detekcije > 270°
  • Robusno, beskontaktno i zatvoreni detektovanje položaja sa dugim vekom trajanja

U našem asortimanu proizvoda se takođe nalazi i senzor položaja SMH za naše hvatače HGD / HGPP / HGR i HGW . Senzor se mora priključiti na jedinicu za analizu, a bazira se na Hall-ovom magnetnom principu merenja. U zavisnosti od položaja hvatača, senzor položaja generiše analogni električni signal. Pretvaranje u 2 digitalna izlazna signala (u skladu sa 2 položaja čeljusti za hvatanje) se vrši pomoću pretvarača signala SVE4.

Festo odašiljač položaja

Odašiljači položaja se generalno koriste za analognu povratnu informaciju o kretanju klipa u određenoj oblasti detekcije u aplikacijama kao što su npr. ultrazvučno zavarivanje, utiskivanje, uvrtanje, stezanje, detekcija dobrog-lošeg dela itd. Oni su u stanju da detektuju magnetno polje magneta klipa u opsegu detekcije i da ga analiziraju sa visokom tačnošću ponavljanja položaja. Informacije su dostupne kao standardizovani analogni signal 0…10V, 4…20-mA ili putem IO-Link-a. Osim toga, uređaji nude opcije programiranja za preliminarnu procenu informacija o signalu direktno u odašiljaču.

U kompaniji Festo možete naći četiri različita odašiljača položaja, koji se svi baziraju na Hall-ovom magnetnom principu merenja, ali se razlikuju po veličini konstrukcije, a time i po opsegu detekcije. SDAS-MHS i SMAT-8M su odašiljači položaja male konstrukcije, a time i idealno rešenje za kompaktne cilindre i hvatače. SDAS-MHS dodatno pruža mogućnost proogramiranja dve tačke prebacivanja direktno na uređaju. To na malim pogonima štedi instalaciju dodatnog prekidača blizine. SDAT-MHS je univerzalno rešenje u opsezima detekcije do 160mm, 0…10V, 4…20mA, IO-Link i jednim programabilnim prekidačkim izlazom. Naši odašiljači položaja isporučuju precizne rezultate, odlično se uklapaju u pneumatske mašine i aplikacije i impresioniraju svojom maksimalnom pouzdanošću.

Festo sistemi za merenje putanje

Sistemi za merenje putanje mere rastojanje između objekta i izabrane referentne tačke, ali se primenjuju i za zadatke pozicioniranja. U našem asortimanu proizvoda postoje brojni proizvodi za najrazličitije zahteve.

Imamo sistem za merenje putanje MME-MTS-TLF , koji se zasniva na magnetostrikcionom principu merenja i funkcioniše potpuno beskontaktno i vrši apsolutno merenje. Radi se o potenciometru sa provodnom plastikom, koji korisniku omogućava veliku brzinu kretanja. MME-MTS-TLF se pre svega koristi u servopneumatskoj tehnologiji pozicioniranja i za meko zaustavljanje.

Još jedan sistem za merenje putanje je MLO-POT-LWG – potenciometar sa pokretnom šipkom visoke rezolucije koji vrši apsolutno merenje. On poseduje utične priključke i pogodan je za hodove od 100 … 750 mm. Karakteristično za ovaj proizvod je njegov dug vek trajanja.

Visoku brzinu kretanja, pri istovremeno dugom veku trajanja nudi sistem za merenje putanje MLO-POT-TLF kompanije Festo. Radi se o potenciometru sa provodnom plastikom koji vrši apsolutno merenje visoke rezolucije i poseduje utične priključke i može se koristiti u opsegu hoda od 225 … 2000 mm.