Sistemi za obradu

Sistemi za rukovanje i industrijski roboti

Pomoću sistema za rukovanje i industrijskih robota se rukovanje radnim predmetima – na primer hvatanje, pozicioniranje, slaganje, grupisanje ili sinhronizacija – može u velikoj meri automatizovati. Dakle, sistemi za rukovanje u potpuno automatizovanom procesu obezbeđuju nesmetan i efikasan tok materijala. Proizvodne firme investicijom u sisteme rukovanja mogu uštedeti troškove i značajno povećati produktivnost. Usko povezana sa robotikom i rukovanjem je tehnologija automatizacije, koja pokriva programiranje i upravljanje koje je potrebno za rukovanje radnim predmetima. Festo je globalni lider u automatizaciji: Sa našim znanjem i iskustvom pratimo čitav proces, od faze projektovanja, preko proizvodnje, pa do integracije.

Sistemi za rukovanje i roboti kompanije Festo

Nudimo sisteme rukovanja za širok raspon primena u montaži i tehnologiji rukovanja: od standardnih rešenja za sve uobičajene primene u tehnologiji automatizacije do individualnih rešenja za vaše posebne zahteve. Pored digitalnog umrežavanja čitavih sistema, u proizvodnji sve više odlučujuću ulogu igraju sistemi koji su u stanju da uče sami sebe i automatizovana rešenja koja se zasnivaju na robotima. Zbog toga naš proizvodni program obuhvata i pneumatske sisteme za rukovanje sa odgovarajućim sistemima za upravljanje, kao i kartezijanske robote i robote sa paralelnom kinematikom .

Pneumatski sistemi za rukovanje

Naši pneumatski sistemi su moduli za rukovanje koji su spremni za ugradnju kojima se vrši premeštanje, dovod i uklanjanje malih delova na minimalnom prostoru. Pokret je prisilno vođen u postavci i omogućava veoma kratko vreme ciklusa. U zavisnosti od sistema rukovanja, izvodi se pomeranje u obliku slova C ili L. Kretanja u smeru Y i Z variraju u opsegu do 40 mm. Moduli za rukovanje namenjeni su za korišćenje sa električnim, servopneumatskim ili pneumatskim pogonima. Dostupni su i unapred sastavljeni moduli sa priključenim pogonom. Interfejs do radnog komada omogućava prilagođavanje različitih tipova hvataljki kompanije Festo.

Pneumatski sistemi za rukovanje

Kartezijski roboti

Kartezijanski roboti spremni za ugradnju se zasnivaju na linearnim i kliznim pogonima kompanije Festo ili paralelnim kinematičkim kretanjima i omogućava kretanje u nekoliko dimenzija. Od kompaktnih, preko robusnih, pa do visoko dinamičnih sistema rukovanja, za svaku primenu je dostupno savršeno rešenje. Zahvaljujući linijskim, planarnim i trodimenzionalnim portalima slobodno pozicioniranje se može odvijati od linearnog područja do trodimenzionalnog prostora. Pouzdano rešenje spremno za ugradnju osigurava koordinirani koračni i servomotori, kontroleri motora i integrisani koncept snabdevanja energijom. Podržani inovativnim softverskim rešenjima za inženjering i konfiguraciju, sistemi rukovanja se mogu dizajnirati mrežno na osnovu podataka vaše primene i efikasno pustiti u rad u samo nekoliko minuta.

Kartezijanski robot

Roboti sa paralelnom kinematikom

Naši Delta roboti sa paralelnom kinematikom su takođe sistemi spremni za ugradnju. Oni se koriste za slobodno pozicioniranje u trodimenzionalnom radnom prostoru. Industrijski roboti u jednakoj meri predstavljaju sinonim za preciznost kretanja i pozicioniranja, kao i za izvanredno visoku dinamiku. Kinematika se zasniva na konceptu paralelnog kinematičkog pogona, sa tri fiksna motora, koji su spojeni preko mehaničke strukture u obliku piramide od linearnih osa i šipki ojačanih ugljeničnim vlaknima. Zbog velike čvrstine mehaničke strukture i male pokretne mase, paralelna kinematika do tri puta je brža od uporedivih kartezijanskih sistema. Robot montiran na plafon omogućava maksimalnu dostupnost i iskorišćenost radnog prostora i ujedno doprinosi smanjenju potrebne površine za montažu.

Paralelni kinematski sistem, tripod EXPT

Upravljačka tehnika

Sa jednog mesta nudimo upravljačke sisteme, testirane spremne za povezivanje, koji su usklađeni sa našim sistemima za rukovanje i robotima, sa kojima se troškovi puštanja u rad i integracije mogu značajno smanjiti – bilo da se pri tome radi o sistemima za upravljanje jednostavnim zadacima ili o kompleksnim upravljanjima visokodinamičkog kretanja. Festo upravljački sistemi sa svojom jednostavnom strukturom za korišćenje i održavanje kompletiraju pakete rešenja spremnih za spajanje za sve sisteme rukovanja. Korišćenje sigurnosne električne i upravljačke tehnologije kompanije Festo daje vam sigurnost da znate da sprovodite sigurnosne mere u skladu sa Direktivom za mašine.

Kontrolni orman za upravljanje

Dodatna oprema za tehnologiju rukovanja

Naša dodatna oprema ta sisteme za rukovanje i industrijske robote je obimna: Pored prednjih jedinica, adapterskih ploča, profilnih stubova, potpornih profila i jedinica za podešavanje, za naše sisteme za rukovanje nudimo osnovne elemente, adaptere, elemente sa više osa, kao i specifičnu dodatnu opremu za pogone.

Pribor za handling module

Česta pitanja o sistemima za rukovanje i robotima

Šta su sistemi za rukovanje?

Sistemima za rukovanje ili sistemima za manipulisanje se nazivaju svi uređaji koji neki predmet pomeraju na određenu poziciju i okreću ga sve dok se ne nađe u pravilnom položaju. Oni na taj način preuzimaju funkcije ljudskih ruku i vizuelne percepcije. Sistemi za rukovanje se stoga koriste za tačno pozicioniranje radnih predmeta i alata i trebaju da rasterete ljude od monotonog i teškog fizičkog rada. Pri tome tehnologija rukovanja zamenjuje ruke alatima, hvatačima, držačima i drugim alatkama.

Tehnologija rukovanja je važna komponenta u okviru proizvodnje i montaže, pri čemu se ova delatnost jasno razgraničava od ostalih delatnosti. Kod manipulisanja se radi o tome da se pred običnog transporta vrši automatsko pomeranje i manipulisanje radnim predmetom. To može biti slučaj prilikom obrtanja, naginjanja ili pozicioniranja.

Gde se primenjuju sistemi za manipulisanje?

Zbog sve većeg pritiska konkurencije i progresivne automatizacije proizvodnih procesa, u današnje vreme su mnoge proizvodne kompanije prinuđene da kontinualno optimizuju i automatizuju svoje proizvodne procese. Ovde se koriste sistemi za manipulisanje koji smanjuju stopu grešaka, a povećavaju brzinu proizvodnje i efikasnost. To se pre svega odnosi na branše poput mašinstva i automobilske industrije, ali ni na medicinsku tehniku, farmaceutsku industriju ili elektronsku industriju. Maksimalno iskorišćenje rada mašine, smanjenje stope grešaka i svođenje neproduktivnih vremena mirovanja na minimum su ključ za ostvarivanje veće efikasnosti, ekonomičnosti, konkurentnosti, a posebno većeg profita.