Kartezijanski robot

Usluga puštanja u rad za osovinske sisteme

Uštedite vreme i smanjite opterećenje svog osoblja tokom početne faze. Naši servisni tehničari će pustiti u rad vaš osovinski sistem na licu mesta – brzo, pouzdano i optimalno konfigurisan za maksimalnu efikasnost.

Rezervišite uslugu sada

Kartezijski roboti

Ti su kartezijanski roboti spremni za ugradnju za višedimenzionalne pokrete, zasnovani na Festo linearnim i kliznim pogonima ili paralelnoj kinematičkoj kinematici. Od izuzetno kompaktnih preko robusnih do veoma dinamičnih sistema upravljanja – pravo rešenje dostupno je za svaku primenu. Linijski, površinski i trodimenzionalni portali omogućavaju slobodno pozicioniranje u linearnoj oblasti pa do trodimenzionalnog prostora. Pouzdano rešenje spremno za ugradnju osigurava koordinirani koračni i servomotori, kontroleri motora i integrisani koncept snabdevanja energijom. Podržani inovativnim softverskim rešenjima za inženjering i konfiguraciju, sistemi rukovanja se mogu dizajnirati mrežno na osnovu podataka vaše primene i efikasno pustiti u rad u samo nekoliko minuta.