Creva

Pneumatska creva

Naš asortiman creva pokriva svaki zadatak. Bez obzira da li se radi o standardnim zahtevima ili ekstremnim uslovima kao što su toplota, prskanje zavara, visoke pH vrednosti i otpornost na hidrolizu: naći ćete pravo crevo za svaku industriju.

Pneumatska creva kompanije Festo

Pneumatska creva se koriste kada komprimovani vazduh treba dovesti do odgovarajućeg mesta potrošnje. Koje crevo je odgovarajuće, zavisi od oblasti primene i individualnih zahteva. Važno je da se redovnim održavanjem creva eliminišu nedostaci na proizvodu, kako dugotrajnost i funkcionalnost pneumatske aplikacije ne bi bili ugroženi. Pneumatska creva kompanije Festo ispunjavaju standardne zahteve, a takođe su pouzdana i u ekstremnim uslovima poput vrućine, prskanja koje se javlja pri zavarivanju, visokih pH vrednosti i otporna su na hidrolizu.

Pneumatska creva za svaki zahtev

Spolja kalibrisana creva su standard u savremenoj pneumatici. Ona su pogodna za sve moderne navojne priključke, npr. QS , NPQM kao utično-navojni nastavak i NPQH . Kod spolja kalibrisanih creva, spoljašnji prečnik creva se navodi kao veličina creva. Pored toga postoje pneumatska creva sa unutrašnjom kalibracijom kod kojih se kao veličina creva navodi unutrašnji prečnik creva. Ona su se standardno koristila u pneumatici pre nego što su postojali utični priključci. Pneumatska creva sa unutrašnjom kalibracijom možete naći za sve ranije uobičajene navojne priključke, npr. CK , CN , PK. Ukoliko se radi sa različitim radnim dužinama i zateznim opterećenjima, spiralna creva su najbolji izbor – ona predstavljaju odgovarajuću dodatnu opremu posebno u kombinaciji sa pneumatskim alatima. Naš širok asortiman creva sa spoljnom i unutrašnjom kalibracijom, kao i spiralnih creva je dostupan sa različitim prečnicima i od različitih materijala. Pored toga, u kompaniji Festo ćete naći odgovarajuću dodatnu opremu za vaše pneumatsko crevo.

Od kog materijala su Festo pneumatska creva?

Materijal pneumatskog creva treba biti prilagođen individualnim zahtevima. Ovde ćemo vam predstaviti pojedinačne materijale, kao i njihove karakteristike:

Poliuretan - PU

Pneumatska creva od poliuretana, skraćeno PU creva, su najbolji izbor ukoliko treba priključiti pneumatske upravljačke jedinice. Ona su dostupna u brojnim veličinama i odlikuju se svojom savitljivošću i malim radijusima savijanja. PU pneumatska creva postoje u različitim bojama, što se kod povezivanja crevima kompleksnih upravljačkih jedinica pokazalo praktičnim, kako bi se zadržao pregled o pojedinačnim vodovima. Ona ispunjavaju brojne zahteve jer imaju razne specijalne karakteristike, kao što je npr. zaštita od prskanja pri zavarivanju, otpornost na plamen ili električna provodnost.

Poliamid - PA

U poređenju sa PU crevima, pneumatska creva od poliamida, skraćeno PA creva su otpornija na temperaturu, a time i na pritisak. To za posledicu ima da je materijal creva čvršći, a time i manje fleksibilan – Poliamid je polukrut i otporan na presavijanje. PA creva su po pravilu kompletno otporna na pritisak pri temperaturama od -50°C do +20°C (nakon toga opada sa porastom temperature) i stoga su izvanredno pogodna za upotrebu kao vodovi komprimovanog vazduha, kao i vodovi za kočnice koje rade sa komprimovanim vazduhom.

Polietilen - PE

Pneumatska creva od polietilena, skraćeno PE creva, su veoma laka, otporna na udarce i dosta otporna na kiseline, alkalije i rastvore soli. PE creva su pogodna za upotrebu u temperaturnom opsegu od -30°C do +80°C i predstavljaju najpristupačniju varijantu među pneumatskim crevima.

PTFE / PTFA / PFA

PTFE / PTFA / PFA pneumatska creva su pogodna za rad u ekstremnim opsezima temperature od -20°C do +150°C. Ona odgovaraju svim uobičajenim tipovima priključaka i serijski su dostupna u prirodnim bojama, a kao CS tip u zelenoj i crvenoj boji. Pored toga, PFA creva se mogu zavarivati.

Odgovarajuća pneumatska creva za svaku branšu

Koje od pneumatskih creva kompanije Festo je odgovarajuće za vas potpuno zavisi od vaših zahteva. Naša paleta proizvoda obuhvata creva različitih prečnika, dužina, boja i materijala. Bilo da se radi o crevu koje mora da ispunjava standardne zahteve ili da bude pogodno za ekstremne uslove, kao što su visoka temperatura ili promenljivi vremenski uslovi – kod nas ćete naći odgovarajuće crevo za svaku branšu.