Softver

Automatizacija softvera

Festo nudi softverske alate potrebne za konfiguraciju i programiranje. Ta softverska okruženja koriste se i za projektovanje pneumatskih sistema i za dimenzionisanje kompletnih kinematičkih sistema osa. Osim toga, dostupni su dodatni alati za parametrizaciju i konfiguraciju ventilskih grupa i regulatora električnih pogona.
Za povezivanje Festo komponenti sa kontrolama višeg nivoa, dostupne su odgovarajuće datoteke opisa uređaja koje omogućavaju integraciju u glavne sisteme.
Festo nudi sistem za programiranje u skladu sa standardom IEC 61131-3 (CoDeSys) za upravljanje programiranjem.