Vakuumska tehnika

Vakuumska tehnika

Velika raznolikost varijanti vakuumske tehnike omogućava optimalnu upotrebu u tehnologiji rukovanja i automatizacije u mnogim primenama i branšama: Ona je nezaobilazna komponenta industrijskih procesa u tehnologiji primarne i sekundarne proizvodnje, a takođe se koristi i u medicinskoj tehnici, prehrambenoj industriji ili industriji ambalaže.

Pored upotrebe u industriji, vakuumska tehnika je takođe sastavni deo istraživanja u oblasti hemije, biologije i fizike. Njene prednosti leže u nežnom rukovanju i njenom kompaktnom dizajnu koji štedi prostor i težinu, zbog čega se uglavnom koristi u precizno definisanim procesima u industriji. Tam omogućava kratka vremena ciklusa, pri istovremeno niskim troškovima održavanja.

Festo vakuumska tehnika obuhvata kako generator vakuumatako i vakuumske sisaljkei vakuumske hvataljke,kao i odgovarajuću dodatnu opremu.

Generator vakuuma kompanije Festo

Festo generator vakuuma – rane vakuumske mlaznice – funkcionišu po Venturijevom principu, dakle radi se o vakuumskim ejektorima sa čisto pneumatskim pogonom. Pomoću ovih vakuumskih ejektora se mogu generisati veliki zapreminski protoci ili visoki vakuum. Oni se odlikuju kompaktnom konstrukcijom i malom težinom, proizvoljnim položajem ugradnje, kao i niskim troškovima održavanja. Oni se koriste u različitim branšama, ali posebno u tehnologiji rukovanja i automatizacije.

Proizvođač vakuuma

Vakuumske sisaljke i vakuumske usisne hvataljke

Vakuumske sisaljke i vakuumske usisne hvataljke su vezni elementi između generatora vakuuma i radnog komada koji se transportuje, i stoga takođe predstavljaju važnu komponentu vakuumskih sistema. Oni su jednostavno, ekonomično i pouzdano rešenje za rukovanje radnim predmetima i u kompaniji Festo nisu dostupni samo od različitih materijala (nitrilna guma, poliuretan, silikon, guma), već i u različitim oblicima (univerzalne usisne hvataljke, ravne usisne hvataljke, usisne hvataljke u obliku meha, specijalne usisne hvataljke).

Vakuum sisaljka

Pribor

Naravno, u kompaniji Festo pored vakuumskih komponenata poput generatora vakuuma i vakuumskih sisaljki možete dobiti i odgovarajuću dodatnu opremu. U to spadaju razni montažni i priključni elementi, kao i elementi za kompenzaciju, elementi za prikaz vakuuma, filteri za vakuum, ventili za vakuum i specifična dodatna oprema za vakuum.

Pribor za vakuum

Česta pitanja o vakuumskoj tehnici

Šta je vakuumska tehnika?

Vakuumska tehnika se obično pripisuje opštem pojmu tehnologije hvataljki. U tehnologiji rukovanja postoji veliki broj primena u kojima se koristi mehanička tehnologija hvataljki, koja svakako ima prednosti. Međutim, postoje i mnoge primene, kod kojih ova tehnologija dostiže svoje granice. Vakuumsko rukovanje dovoljno često nalazi primenu i otvara potpuno nove koncepte i mogućnosti za industriju.

Rukovanje je deo funkcije toka materijala i klasifikovano je na oblasti skladištenja, promene količina, pomeranja, osiguranja i provere. Preduslov za to je postojanje određenih geometrijskih tela (pojedinačni delovi ili sklopovi). Uređaji u tehnologiji rukovanja su između ostalog komponente i sistemi tehnologije za dovod, uređaji za umetanje, manipulatori i roboti. U današnje vreme vrsta i način rukovanja delovima umnogome određuje produktivnost i automatizovanim procesima proizvodnje i montaže.

Vakuumska tehnika je danas važan deo ove tehnologije rukovanja i postala je neizostavna u mnogim oblastima industrije i područjima primene u kojima se koristi. Tehnologija se višestruko dokazala u rukovanju najrazličitijim materijalima i delovima, i na taj način stvorila potpuno nove perspektive i mogućnosti rešenja za tehnologiju rukovanja.

Gde se primenjuje vakuumska tehnika?

Sledeće ključne reči bi trebalo da razjasne kakav značaj, odn. kakav spektar zadataka vakuumska tehnika preuzima u tehnologiji rukovanja:

 • Podizanje
 • Odlaganje u magacin
 • Pumpanje
 • Okretanje
 • Hvatanje
 • Stezanje
 • Držanje
 • Umetanje
 • Pomeranje
 • Premeštanje
 • Transportovanje
 • Snabdevanje

Svi ovi zadaci se umnožavaju u gotovo beskonačne mogućnosti primene u industriji. Industrijske oblasti primene vakuumske tehnike su npr.:

 • Mašinstvo i izgradnja postrojenja
 • Ambalažna industrija
 • Prehrambena industrija
 • Industrija za obradu drveta
 • Industrija za obradu limova
 • Automobilska industrija Elektroindustrija

Koje prednosti pruža vakuumska tehnika?

Vakuumska tehnika u tehnologiji rukovanja ima sledeće prednosti:

 • Nežno rukovanje osetljivim delovima
 • Jednostavan dizajn komponenata, odn. sistema
 • Kompaktna konstrukcija koja štedi prostor
 • Mala težina, tj, pogodno za dinamička kretanja velike brzine
 • Moguća brza vremena ciklusa
 • Ekonomično
 • Niski troškovi održavanja
 • Može se prilagoditi mnogim uslovima zahteva

Kada se koristi vakuumska tehnika?

Da li će se koristiti vakuumska tehnika ili neka druga tehnologija zavisi od mnogih faktora. Neki od njih su opisani kao što sledi.

 • Težina radnog predmeta
 • Temperatura radnog predmeta, odn. njegove površine
 • Brzina po jedinici vremena za sprovođenje ciklusa
 • Oblik površine radnih predmeta
 • Hrapavost površine radnih predmeta
 • Putanje hoda i transporta prilikom rukovanja

Velika raznolikost varijanti vakuumskih komponenata omogućava, uzimajući u obzir prethodno navedene faktore, izbor komponenata za najrazličitije oblasti primene sa željenim karakteristikama proizvoda, kao što su npr. otpornost na toplotu, brzina, jačina usisavanja itd. Za precizniji izbor, odn. određivanje vakuumskih komponenata za odgovarajuću primenu, Festo nudi softverski alat kao pomoć pri izboru.

Dimenzionisanje vakuuma