Proizvođač vakuuma

Festo generatori vakuuma

Festo generatori vakuuma su jednostepenog dizajna i funkcionišu po Venturijevom principu, dakle generišu vakuum iz komprimovanog vazduha. Kod venturijevog principa se komprimovani vazduh sprovodi u ejektor, koji se u takozvanoj Venturijevoj mlaznici, suženju poprečnog preseka mlaznice ubrzava do nadzvučne brzine. Čim vazduh prođe kroz mlaznicu, stvara se potpritisak i vazduh se usisava kroz usisni otvor. Komprimovani vazduh i usisni vazduh mogu iz sabirne mlaznice zajedno izaći kao izduvni vazduh.

Više proizvoda možete naći u našoj kategoriji: Vakuumska tehnika

Prednosti pneumatskih generatora vakuuma

Generatori koji funkcionišu po Venturijevom principu se svrstavaju u grupu pneumatskih generatora vakuuma i zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji se mogu gotovo univerzalno integrisati direktno u sistem. Nasuprot električnim generatorima vazduha sa pumpom ili ventilatorom, pneumatski generatori vakuuma su nezavisni od strujne mreže i koriste se preko priključka za komprimovani vazduh. Pored toga, oni raspolažu inteligentnim funkcijama za upravljanje energijom i procesima i posebno su pogodni za veoma velika ubrzanja. Zavisno od radnog predmeta i primene Festo generatori vakuuma postižu različite klase performansi.

Generatori vakuuma iz osnovnog programa kompanije Festo

Festo u osnovnom programu ima tri kompaktna i povoljna generatora vakuuma. Generator vakuuma OVEL ima veoma malu težinu i može se koristiti na razne načine, zahvaljujući različitim nivoima performansi i tipovima vakuuma. Pneumatski generator vakuuma VN se može koristiti direktno u radnom području i dostupan je ili u ravnom obliku (linijski: priključak za vakuum je u liniji sa priključkom komprimovanog vazduha) ili u T-obliku (standardno: priključak za vakuum je pod uglom od 90° u odnosu na priključak komprimovanog vazduha). U radnom području se direktno može koristiti i naš elektropneumatski generator vakuuma VN , čije su karakteristike rad bez održavanja, kao i smanjen nivo zvučnog pritiska zahvaljujući integrisanom prigušivaču buke. Ostali generatori vakuuma, između ostalog i sa IO-Link-om i po izboru već kompletno montirani, su dostupni u našoj prodavnici.

Karakteristike proizvoda naših generatora vakuuma

Za sve naše generatore vakuuma je zajednička njihova kompaktna i robusna konstrukcija. Oni se mogu priključiti na razne načine, na primer putem utičnog priključka QS , utičnog rukavca, priključnog navoja ili navojnog prigušivača buke. Radi maksimalne fleksibilnosti Festo generatori vakuuma se učvršćuju ili zavrtnjima ili direktno putem zabravljivanja na ploču za fiksiranje. Da biste naše generatore vakuuma prilagodili svojim potrebama imate mogućnost izbora brojnih opcionih funkcija.