Procesni ventili i ventili za medije sa pneumatskim i mehaničkim aktiviranjem

Industrijski ventili i ventili za medije na pneumatski i mehanički pogon

Festo procesni ventili i ventili za medije regulišu i kontrolišaju tečnosti i gasove i koriste se u automatizaciji procesa i fabrika u mnogim primenama; za punjenje i doziranje, hlađenje, grejanje/predgrejanje, podmazivanje, distribuciju pare; u parnim kotlovima, sterilizatorima i autoklavima, mašinama za preradu tekstila, punionicama, industrijskim mašinama za pranje i industrijskim parnim presama. Pogodno za viskozne medije, tečnosti, prljave i agresivne tečnosti (kiseline), paru i razne gasove i vakuum. Festo nudi i ventile za medije za LifeTech Automation, koji su prikladni za kontrolu najmanjih količina tečnosti u laboratorijskim i medicinskim uređajima.

Procesni i ventili za medije sa pneumatskim i mehaničkim aktiviranjem

Festo nudi široku paletu industrijskih ventila i ventila za medije na mehanički i pneumatski pogon, koji se uglavnom koriste u procesnoj industriji za regulaciju i kontrolu procesa.

Proporcionalni ventili

Zahvaljujući Festo proporcionalnom ventilu VZQA, moguća je još bolja kontrola protoka medija kao što su granulati, tečnosti koje sadrže čvrste materije, visoko viskozni i abrazivni mediji. Ventil se lako čisti, nema otpor protoka i ima malo mrtvog prostora.

 • Modularna konstrukcija
 • Dizajn koji se lako čisti
 • Slobodno biranje smera protoka

Pinch ventil VZQA

Kuglasti ventili

Kuglasti ventili na mehanički i pneumatski pogon upotrebljavaju se u procesima automatizacije procesa, ali i u brojnim procesima automatizacije proizvodnje. Kuglasti ventili iz Festa upotrebljavaju se kada je potrebna automatska kontrola medija.

Pogonske jedinice kuglastog ventila

Prednost pogonskih jedinica s kuglastim ventilom iz Festa je što su već unapred montirane – naši kupci zato već dobijaju gotovu jedinicu koja se sastoji od kuglastog ventila i odgovarajućeg pogona. To su kombinacije pneumatskog aktuatora za četvrtinu okretaja i kuglastog ventila. To ima značajan uticaj na planiranje, nabavku i puštanje u rad i štedi troškove.

Pneumatski ventil odvojen od medija VZDB

Pneumatski ventil odvojen od medija VZDB iz kompanije Festo je pneumatski ventil i pametno rešenje za laboratorijske i medicinske uređaje u kojima treba izbegavati električne signale. U LifeTech Automationu, pneumatski ventil veoma precizno kontroliše najmanje količine tečnosti, a pogodan je i za agresivne medije zahvaljujući upotrebi polimera visokih performansi kao razdvojne membrane.

 • Visoki protok pri maloj ukupnoj širini od samo 10 mm
 • Veoma lako čišćenje zahvaljujući odvajanju medija
 • Za doziranje, aspiriranje i primene sa kontinuiranim protokom
 • Prikladno za primene kod kojih treba izbegavati električne signale

Izolovani pneumatski ventil VZDB

FAQ – jednostavni odgovori na često postavljana pitanja

Za šta se koriste Festovi industrijski ventili i ventili za medije?

Bilo da je reč o gasovima, visoko viskoznim tečnostima, pastama ili granulatu: Festovi procesni ventili i ventili za medije kontrolišu različite tečnosti u mašini ili sistemu za:

 • hlađenje i podmazivanje
 • čišćenje i pranje
 • sterilizaciju
 • doziranje i mešanje

Koje su vrste industrijskih ventila i ventila za medije obuhvaćene Festo asortimanom proizvoda?

Postoji niz industrijskih ventila i ventila za medije koji se koriste u automatizaciji procesa i industrijskoj automatizaciji. Asortiman proizvoda Festo uključuje sledeće procesne ventile i ventile za medije na mehanički i pneumatski pogon:

 • Kuglasti ventili
 • Ventili sa kosim sedištem
 • Proporcionalni ventili
 • Leptir ventil

Da li je kuglasti ventil procesni ventil?

Kuglasti ventil kao zaporni ventil koji se koristi u sistemu cevovoda za kontrolu tečnosti, gasova ili pasta naziva se procesnim ventilom.

Gde se koriste Festovi kuglasti ventili?

Kuglasti ventili na pneumatski i ručni pogon upotrebljavaju se u svim procesima automatizacije procesa i u brojnim procesima automatizacije proizvodnje – svuda gde je potrebna automatska kontrola medija.

Kako radi kuglasti ventil?

Festovi kuglasti ventili su industrijski ventili u kojima kugla služi kao zaporni ventil. Festo nudi kuglaste ventile kao pojedinačne komponente ili kao gotove pogonske jedinice sa kuglastim ventilom, kod kojih je odgovarajući pneumatski pogon već montiran na kuglasti ventil.