Ventili sa kašnjenjem

Ventili sa vremenskim odlaganjem

Ventili sa vremenskim odlaganjem prebacuju se nakon davanja signala i isteka unapred podešenog vremena. Uz logičke ventile, ti proizvodi koriste se u jednostavnim pneumatskim kontrolama.