Ventilska ostrva

Ventilska ostrva

Ventilske grupe u pneumatici označavaju kombinaciju nekoliko pojedinačnih ventila. Oni su objedinjeni centralnim naponskim napajanjem i snabdevanjem komprimovanim vazduhom, dakle svi ventili ventilske grupe imaju zajedničko električno i pneumatsko napajanje. To štedi pojedinačna creva i utične spojeve i smanjuje izdatke za kablovsku instalaciju. Ventilske grupe su standardno povezane sa programabilnim logičkim kontrolerom, skraćeno PLC.

Koje prednosti imaju ventilske grupe?

Kako se prevashodno koriste u automatizaciji procesa i fabrika, ventilske grupe su postale neizostavne u oblastima automobilske i elektronske industrije, ali u farmaceutskoj i kozmetičkoj branši, kao i u industriji hrane i pića. Pomoću ventilskih grupa i njihovih integrisanih ulaza i izlaza se manji zadaci upravljanja mogu rešiti direktno na licu mesta, nezavisno od sistema upravljanja. To čini ventilske grupe osnovnim elementom pneumatske automatizacije.

Korišćenjem ventilskih grupa izdaci za instalaciju se smanjuju, a troškovi držati pod kontrolom – naime, potrebno je samo jedno centralno pneumatsko snabdevanje komprimovanim vazduhom i jedno centralno naponsko napajanje za upravljanje velikim brojem ventila i njihovim funkcijama. Dodatna prednost leži u konfiguraciji: Ventilske grupe objedinjuju komunikaciju i automatizaciju velikog broja ventila u jedom uređaju, što značajno pojednostavljuje instalaciju softvera, jer se ventili više ne programiraju pojedinačno, već se mogu programirati u grupi. Pored toga, Festo ventilske grupe poseduju obimne funkcije dijagnostike, čime raspoloživost sistema ostaje na visokom nivou, a intervali održavanja se smanjuju.

Ventilske grupe kompanije Festo

U kompaniji Festo možete pored standardizovanih ventilskih i univerzalnih ventilskih grupa dobiti i ventilske grupe za specifične aplikacije, kao i električne periferije i dodatnu opremu .

Kod naših standardizovanih ventilskih grupa se radi o ventilskim sklopovima u skladu sa standardima ISO 15407-1, 15407-2 i ISO 5599-2 za standardizovane ventile, koji sadrže raznovrsne funkcije ventila i dostupni su kao utični ili pojedinačni priključak.

Univerzalne ventilske grupe su robusni i modularni ventilski sklopovi, koji su pre svega predviđeni za standardne zadatke.

Sa druge strane, ventilske grupe za specifične aplikacije štede prostor i dizajnirane su kompaktno i specijalno za posebne zahteve.

Dodatnu opremu za Vaše ventilske grupe kod nas možete naći u vidu ventila, priključnih ploča i letvi, elemenata za učvršćivanje, nastavaka za aktiviranje, kao i proizvoda koji su specifični za ventilske sklopove.