Automatski električno

Automatizacija kao ključ za kvalitetnu, isplativu i pouzdanu proizvodnju baterija u velikim količinama

Baterije su kod električnih vozila odlučujući faktor. Potreba za baterijama je ogromna. Zbog toga širom sveta niču giga fabrike za proizvodnju baterija. Razvoj je jasan: električni automobili su u usponu. Udeo na tržištu za motore sa unutrašnjim sagorevanjem će prema procenama stručnjaka nastaviti da opada u narednih 5 godina na oko 45 procenata. Isplativa proizvodnja tolikih količina visokog kvaliteta predstavlja izazov. Odgovor glasi: automatizacija. To garantuje efikasnost i ekonomičnost.

Baterijski paket od 90 kWh zahteva visoke materijalne i proizvodne troškove. Tu se ne sme desiti greška ili bilo kakav zastoj. Mi isporučujemo tehnologiju, kako bi se visokokvalitetne baterije proizvodile pouzdano i ekonomično. U to spadaju automatizacija procesa za pripremu sirovina, potpuno automatizovana proizvodnja baterijskih ćelija i automatizacija sistema za transport i montažu sistema za precizno sklapanje delova baterije. ​

Degazacija i zaptivanje: ključni procesi u proizvodnji baterijskih ćelija

Oni se javljaju neposredno nakon prvog kontakta ćelija baterije sa električnim naponom. Pri tome se ćelije baterije buše kopljem, nastali gas se isisava i zatim se ponovo zapečaćuju. To se obično dešava termičkim zavarivanjem ili ultrazvučnim zavarivanjem. Naša rešenja za rukovanje obezbeđuju pouzdan i dinamičan proces do inspekcije i etiketiranja. ​

Proizvodnja baterija je složena. Kvalitet, pouzdanost i isplativost su odlučujući aspekti. Proizvodnja sa godišnjim kapacitetom od 24 gigavat časova dnevno obrađuje oko 400 tona materijala, što predstavlja tovar više od deset tegljača sa poluprikolicom. Svakoga dana giga fabriku napusti oko 500.000 ćelija za baterije. Zbog toga se ovde ulaže mnogo znanja i iskustva. To je efikasno je samo ukoliko pogoni rade produktivno i pouzdano, dakle velikom brzinom, maksimalnom propusnošću i najvećom preciznošću ponavljanja. To zahteva tehničku kompetentnost i pouzdane aplikacije.

Proizvodnja baterijskih modula: montaža sofisticiranih elektrohemijskih komponenata

U proizvodnji baterijskih modula se montiraju sofisticirane elektrohemijske komponente. Posebno u oblasti tehnologije rukovanja nudimo savršeno prilagođena rešenja, npr. za robusno, sigurno i precizno hvatanje i transport baterijskih ćelija. Posebnu pažnju obraćamo na bezbednost u celokupnom procesu rada.

Proizvodnje akumulatora visokih performansi je kompleksna iz više uglova. Baterije se delimično sastoje od toksičnih komponenata, u pojedinim proizvodnim oblastima se mora voditi računa o aspektima zaštite od požara i eksplozije. Delovi proizvodnje se odvijaju u čistim i suvim prostorijama. Formirane i aktivirane baterije se takođe nalaze pod električnim naponom. Ukratko: U svim koracima proizvodnje se zahteva senzibilnost procesa.

Kompleksni zahtevi zahtevaju sigurna rešenja

Proizvodnja baterijskih ćelija je veoma osetljiv proces. Sa jedne strane, komponente za automatizaciju su izložene izazovnim uslovima okruženja, kao što je npr. suv prostor, a sa druge strane usled emisije čestica imaju direktan uticaj na kvalitet proizvedenih baterijskih ćelija. ​

U zavisnosti od primene, proizvodi u proizvodnji baterijskih ćelija ne smeju da emituju čestice bakra, cinka ili nikla. U suprotnom, postoji rizik da će se kvalitet baterija smanjiti ili da one čak postaju neupotrebljive. Nudimo obiman asortiman proizvoda za proizvodnju baterijskih ćelija koji uzima u obzir ove zahteve.

Održivost u fokusu

Stručnjaci procenjuju da će baterije za električne automobile imati vek trajanja od oko osam do deset godina. Dakle, u bliskoj budućnosti će prve baterije dostići kraj svog životnog ciklusa. Procenjuje se da će do 2025. godine za oko 600.000 tona korišćenih baterija dospeti vreme za reciklažu. Međutim, pre nego što iskorišćene baterije vozila stignu do reciklaže, one se na primer nakon demontaže iz vozila koriste u takozvanim „farmama baterija“ ili stacionarnim sistemima za skladištenje.

Na kraju veka trajanja baterije se vrši stručna reciklaža. Najpre se vrši mehaničko rastavljanje pakovanja na module i druge komponente. To se danas uglavnom obavlja ručno; to je teška i naporna aktivnost. Mi već sada nudimo modularne koncepte automatizacije koji ovaj proces ubrzavaju i pojednostavljuju! Za tu svrhu je potreban naš kompletan asortiman proizvoda za automatizaciju fabrika, jer je neophodna detekcija položaja, korekcije pozicije i najrazličitije tehnike rukovanja.

Sledeći korak se sastoji u odvajanju materijala, kao što su metali, plastike i drugi materijali. Međutim, pri tome se fokus ne stavlja isključivo na rešenja za automatizaciju. Mi ovde nudimo odgovarajuće proizvode koji su specijalno namenjeni za hidrometalurški postupak reciklaže. Koristi se veliki broj različitih procesnih ventila za materijale u vidu gasa ili tečnosti.

Kvalifikacija za industriju sutrašnjice

Velike površine, povoljna saobraćajna povezanost, niski troškovi eksploatacije i pouzdano snabdevanje energijom su važni preduslovi za giga fabrike. Važni aspekti su dovoljan broj stručnog osoblja, kao i održivo snabdevanje energijom. Prelaskom na elektromobilnost ne stvaraju se samo nove fabrike, već i novi zadaci, oblasti delatnosti i profili zanimanja. Za tu svrhu zaposleni moraju biti obučeni i školovani. Poslovna oblast Festo Didactic sa ciljanim programima daljeg usavršavanja nudi znanje i iskustvo koji su potrebni u visokoautomatizovanom procesu proizvodnje. Između ostalog, ponuda obuhvata praktičnu obuku u pogonima, osnivanje fabrika za učenje unutar kompanije i digitalne sadržaje za učenje kojima se može pristupiti u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta na Festo Learning Experience (Festo LX).

фебруар 2023

Pregled