Ventili se sastavljaju potpuno automatski u proizvodnim ćelijama velikog modularnog sistema.

Bezbroj varijacija na temu

Tehnološka fabrika Scharnhausen: veoma fleksibilne montažne linije

Bilo da je reč o jednoj seriji ili o količini od 2,5 miliona godišnje: nova tehnološka fabrika Scharnhausen kompanije Festo pokazuje kako fleksibilnost i brzina idu ruku pod ruku. Industrija 4.0 implementirana je gde god je to moguće. Zahvaljujući sinergiji između manuelne proizvodnje i modularnih montažnih linija, fabrika može proizvesti bezbroj varijacija proizvoda.

Festo tehnološka fabrika predstavlja najsavremeniju automatizaciju: 66.000 kvadratnih metara, 1200 zaposlenih, dobro promišljen, visoko efikasan lanac vrednosti, otvorena komunikacija sa fabrikom učenja i kreativnim think tankovima. Umreženi sistemi omogućavaju prva tehnološka rešenja u oblasti industrije 4.0. Zaposleni svakodnevno sarađuju sa fleksibilnim robotom u direktnoj i sigurnoj interakciji. Informacije i materijal teku brzo, fleksibilno i pouzdano u besprekornim tokovima vrednosti.


Kratki putevi
U vitkoj fabrici tehnologije pojedinačni proizvodni procesi povezani su najkraćim mogućim putevima. Raspoređeni su tako da, koliko je to moguće, nema potrebe za privremenim čuvanjem skladišnih zaliha. Na primer, dok su neki procesi ranije bili raspoređeni u nekoliko fabrika na udaljenosti od 32 kilometra, sada se odvijaju na razmaku samo 120 metara unutar tehnološke fabrike. Visokokvalitetne tehnologije rukovanja, ventili i ventilske grupe, elektronske komponente i rešenja prilagođena klijentima na taj se način proizvode pod jednim krovom u veoma kratkom vremenu.

Pregled tehnološke fabrike

Tehnološka fabrika Scharnhausen područja

Tehnološka fabrika strukturisana je u četiri sektora: (1) mašinska obrada, (2) montaža, (3) proizvodnja elektronike i (4) rešenja prilagođena kupcima.

U savršenom stanju

Mašine za rezanje metala teške nekoliko tona stoje na prostoru od 14.000 kvadratnih metara u prizemlju tehnološke fabrike. Struganje, glodanje, bušenje i brušenje – u odeljenju mašinske obrade izrađuju se precizne komponente od metala za dalju obradu u procesu montaže. Proizvodne linije rade 24 sata dnevno kako bi proizvele osnovne elemente za Festo proizvode, kao što su kućišta ventila i pojedinačne komponente za linearne pogonske jedinice. Godišnje proizvode milione uložaka za zaptivanje ventila i desetine hiljada kućišta ventila dnevno. Komponente idu na površinsku završnu obradu u kade za galvanizaciju, koje su smeštene u istoj zgradi.

Potpuno automatizovano i ručno

Proizvodni raspon tehnološke fabrike proteže se od ručne proizvodnje u centru za rešenja prilagođena kupcima do veoma fleksibilnih, energetski efikasnih montažnih linija, kao što su dva modularna montažna sistema za proizvodnju ventila iz serije VUVG. Ovde osam proizvodnih ćelija raspoređenih na 30 metara radi u nizu. Godišnje se može sastaviti nekoliko miliona ventila sa trajanjem ciklusa manjim od 15 sekundi. U upotrebi su brojne komponente i rešenja kompanije: Festo proizvodi se koriste za proizvodnju Festo proizvoda. Sami sistemi proizvode više od 50 pojedinačnih varijanti različitih veličina, pri čemu 20 varijanti čini više od 80% ukupnog volumena.

Ručni rad još je uvek potreban kada je u pitanju montaža ventila u ventilske grupe, kao i za posebna rešenja i pojedinačne komponente za individualne potrebe kupaca. Količine variraju od nekoliko hiljada godišnje, malih serija od nekoliko stotina do samo jednog artikla. Za neke proizvode, koji se moraju izraditi prema individualnim specifikacijama kupca u veoma kratkom vremenu, moguće su brojne varijante od 10 40.

Elektronika uključena

Mnogi proizvodi su nezamislivi bez elektronike. U tehnološkoj fabrici 200 radnika proizvodi složene elektronske module i proizvode na površini od 6000 kvadratnih metara. 2,5 miliona njih proizvede se svake godine za korišćenje u našoj sopstvenoj kompaniji. Sektori odgovorni za dalju obradu dobijaju ili kompletne module u svom kućištu ili montirane ploče. I ovde su moguće stotine varijanti.

Inovacija u automatizaciji

Uz visokoefikasnu i konkurentnu proizvodnju, nova fabrika služi i kao primer. Festo je koristi kao referentnu fabriku za svoje kupce za demonstraciju najnovije tehnologije automatizacije. Tehnološka fabrika odlikuje se vitkim i energetski efikasnim procesima, kao i visoko održivom i ekološki prihvatljivom proizvodnjom. Nemačko društvo za održivu gradnju (DGNB) dodelilo je fabrici platinasti sertifikat septembra 2015. Visok stepen prilagodljivosti proizvodnog mesta i stvaranje efikasnih lanaca vrednosti i tokova vrednosti bili su odlučujući faktori za celokupni koncept fabrike. Rukovodilac fabrike Stefan Schwerdtle pozitivno gleda na budućnost: „Sa tehnološkom fabrikom dobro smo pripremljeni za buduće zahteve. Stvorili smo prostorne preduslove za kooperativni razvoj tehnologije i proizvoda i značajno poboljšali vreme izlaska na tržište proizvoda kroz optimizovane tokove rada i preusmerene temeljne procese.“

Radnik intuitivno i sigurno sarađuje sa robotom za montažu.

Interakcija između čoveka i mašine

Mnogi aspekti industrije 4.0 već su stvarnost u tehnološkoj fabrici, na primer interakcija između ljudi i mašina. Robot za montažu hvata kućište, spaja patrone i okvire i predaje komponentu radniku na dalju obradu. Takva je saradnja sigurna za ljude. Senzori stalno prate sve radnje robota. U tu svrhu robot je prekriven posebno razvijenom plastičnom kožom sa vrlo osetljivim senzorima. Čim mu se radnik previše približi, usporava pokrete ili se potpuno zaustavlja. Zahvaljujući efikasnim sigurnosnim mehanizmima, robot ne mora biti iza rešetaka.

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 1.2016
Pregled