Bionika

Bilo da je reč o životinjama ili biljkama. U vodi, na kopnu ili u vazduhu: priroda je model za mnoge tehničke inovacije i pronalaske. Upravo to znači izraz bionika koji se sastoji od reči biologija i tehnologija. Učenje iz prirode ima dugu istoriju i u kompaniji Festo: naša mreža za bioničko učenje koristi prirodu kao izvor budućih tehnologija. Saznajte kako se ovo novo znanje uliva u istraživanje i razvoj naših proizvoda.

Prikaži više Prikaži manje