U roku od 24 sata do odgovarajućeg antibiotika

Spašavanje života sa odgovarajućim antibiotikom

Platforma za dijagnostiku sa glavama za doziranje i portalima za rukovanje

Do sada je trajalo dva do četiri dana, kako bi se saznalo koji antibiotik i u kojoj dozi je efikasan protiv individualne infekcije pacijenta. Nova platforma za dijagnostiku u roku od 24 sata pronalazi odgovarajući preparat. Takođe uključeno: Glave za doziranje i portali kompanije Festo.

Prema agenciji američkog Ministarstva zdravlja, otpornost bakterija na antibiotike spada u najsmrtonosnije i najskuplje zdravstvene pretnje na svetu. Između ostalog, ona je podstaknuta time da lekari danima prepisuju jake antibiotike širokog spektra. Svaka upotreba ovih jakih antibiotika pruža mogućnost bakterijama da razvijaju otpornost.

Razlog za to: Dijagnostički testovi koji se koriste za individualno prilagođavanje terapije antibioticima po pravilu traju tri i više dana. Da bi se problem rešio, potrebno je brže omogućavanje preciznih terapija.

Pomoću inovativne tehnologije koju je razvila Start-up kompanija Selux Diagnostics, vreme se smanjuje na manje od 24 sata, a u 99 posto slučajeva čak na pet sati. Lekari mogu propisati optimalan tretman tri do pet dana ranije, čime se smanje boravak u bolnici i prekida ciklus prekomerne upotrebe antibiotika i otpornosti na njih.

Do 50 antibiotika istovremeno u stanici za ispitivanje

Rešenje kompanije SeLux je platforma takozvane Next Generation Phenotyping (NGP), što na srpskom znači „fenotipizacija sledeće generacije“. Fenotipizacija u ovom kontekstu označava proces koji pruža potpuna saznanja o tome, kojim terapijama se efikasno može lečiti infekcija pacijenta.

Na NPG platformi se krvna plazma, odn. drugi uzorci pacijenta koji sadrže bakteriju, meša sa različitim antibioticima. Zahvaljujući korišćenju mikrotitarskih ploča sa 384 mesta, sistem ima kapacitet za testiranje i aktuelnih, i budućih medikamenata. Rezultati opsežne analize se šalju banci podataka. Algoritam proverava svako razblaživanje antibiotika i na taj način analizira koji medikament pri kom doziranju najbolje odgovara.

Glave za doziranje i portali kompanije Festo u upotrebi

U sistem je ugrađeno nekoliko glava za doziranje i portala za rukovanje kompanije Festo. Sa glavama za doziranje VTOE i VTOI se može ostvariti precizno doziranje u opsegu mikrolitara. Na taj način se poboljšava propusnost i garantuje pouzdanost i preciznost. Modul za upravljanje ventilima VAEM omogućava precizno upravljanje glavama za doziranje.

Osim toga, NPG platforma sadrži portal za rukovanje EXCM-30, koji pomera i premešta mikrotitarske ploče. Modul za obrtanje i hvatanje EHMD hvata i obrće bočice i otvara, odnosno zatvara poklopce. Stoga je idealan za rukovanje uzorcima pacijenata.

Pregled